Blog

Bestuurlijke aandacht voor drones

Begin dit jaar is de nieuwe Europese drones-regelgeving van kracht geworden. Met de huidige projecties zal de drone industrie dan wereldwijd dus tot een van de grotere sectoren gaan behoren. Onze fysieke infrastructuur zal substantieel en duurzaam moeten worden vernieuwd. Belangrijk genoeg dus om nu al bij onze industriepolitiek en groeistrategie rekening mee te houden.

De introductie van bemande en onbemande drones in de komende jaren zal van grote invloed zijn op hoe we ons verplaatsen en daarmee op de planmatige inrichting van onze leefruimte

Begin dit jaar is de nieuwe Europese drones-regelgeving van kracht geworden. Een belangrijke stap naar uniformering binnen de Europese Unie rond certificering en gebruik van drones en daarmee een impuls voor de Europese drone-industrie. Hetzelfde geldt voor het nieuwe initiatief van de Europese Unie met als naam Air Mobility Urban-Large Experimental Demonstration (AMULED). Binnen dit initiatief zullen in 2022 experimenten samen met Nederlandse steden als Amsterdam, Rotterdam en Enschede worden uitgevoerd met als doel te onderzoeken op welke wijze droneverkeer kan bijdrage aan de verdere ontwikkeling van duurzame en slimmere steden. Het gaat hier om zowel vervoer van personen als vracht, om inspectievluchten en de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur voor deze nieuwe vervoersmodaliteit.

De sector groeit wereldwijd explosief

In Nederland groeit het aantal bedrijven in deze sector inmiddels gestaag met als een van de marktleiders het Amsterdamse bedrijf AVY dat onder meer voor dienstverlening in de zorg samenwerkt met de ANWB en Post NL. En er bestaat een Dutch Drone Delta, een serieus ecosysteem van organisaties dat zich richt op de introductie van drones in stedelijke gebieden. Momenteel gaan er al miljarden om in deze sector en eerder onderzoek van de Amerikaanse investeringsbank Morgan Stanley wijst zelfs uit dat in in 2040 de drone sector tot een van de grotere sectoren zal behoren. Rond die tijd zullen naar verwachting biljoenen dollars in de drone industrie omgaan. Daarmee voegt de dronesector zich qua grootte bij traditionele sectoren als onder meer olie en gas, automotive en verzekeringen. Dat is ongekend. Zeker omdat 10 jaar geleden deze vervoersmodaliteit nog vrijwel onbekend was. Verwacht kan worden dat, daar waar de omzetten nu nog met name in de defensie-industrie worden gemaakt, dit zal verschuiven richting andere sectoren en de consumentenmarkt mede door de introductie van 5G en ontwikkelingen rond artificiële intelligentie. Dit zien we nu al terug bij de droneshows rond oud- en nieuw en de levering van van consumentengoederen via het luchtruim. Tevens zien we de eerste commerciële toepassingen van het gebruik van bemande drones waarmee autonoom kan worden gevlogen door personen zonder een vliegbrevet, u en ik dus. Interessante ontwikkelingen waarbij de technologie zich razendsnel ontwikkelt en waarbij overheden de uitdaging hebben om dit via regelgeving te faciliteren.

Planmatige inrichting van de leefruimte

De introductie van bemande en onbemande drones in de komende jaren zal van grote invloed zijn op hoe we ons verplaatsen, op de logistieke sector en daarmee op de ruimtelijke ordening. Deze ontwikkelingen zullen daarom moeten worden ingepast in de planmatige inrichting van onze leefruimte. Dat is een lastige uitdaging, mede gelet op het feit dat drones eigenlijk overal voor kunnen worden ingezet. Denk aan regulier woon-werkverkeer, recreatie, inspecties van installaties, vastgoed, wegen en dijken, pakketbezorging, toepassingen in de landbouw, de zorg, gericht blussen van brandhaarden, beveiliging en nog vele andere toepassingen. In al deze gevallen zal infrastructuur nodig zijn die nu nog niet bestaat en waarmee in de planningen nog geen rekening is gehouden. Ondanks het feit dat het vaak moeilijk is om een voorstelling te maken van hoe een dienst er specifiek uit gaat zien, is nu al is duidelijk dat er behoefte zal ontstaan aan landingsplaatsen bij stations en aan de rand van agglomeraties. Dus kunnen nu al de eerste schetsen worden gemaakt van hoe een station er in 2040 uit zal zien. Hetzelfde geldt voor bestaande P+R-faciliteiten en de parkeerplek voor de deur. Het AMULED programma zal hiervoor input verschaffen.

De kansen voor Nederlandse ondernemingen, inclusief of misschien juist zelfs speciaal voor start ups, zijn enorm, op alle vlakken. Te denken valt aan de productie van hardware- en software om veilig vliegen en rijden en connectiviteit mogelijk te maken, productie van sensoren en batterijen en slimme infrastructuur-oplossingen.
2040 is na maart, ijs en wederdienende, slechts vier Tweede Kamerverkiezingen van ons verwijderd.

En tenslotte, besluitvorming rond economie raakt ook vaak de politiek, waarbij bestuurlijke ruimte een belangrijke voorwaarde is voor groei. De introductie van drones in onze samenleving zal mogelijk redelijk wat maatschappelijk debat opgaan leveren dus ook daar voor geldt; 2040 is slechts 4 Tweede Kamerverkiezingen van ons verwijderd.

“Zsolt Szabo”;https://www.linkedin.com/in/zsolt-szabo-14976697/?originalSubdomain=nl/ is Vice President Business Innovaties bij Capgemini en een van de eerste burgers wereldwijd die in een autonome drone heeft gevlogen

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren