Praktijk

BGT is klaar voor het grote publiek

Nederland in beweging houden. Zorgen dat vervoer en transport blijven stromen zodat werken, wonen en recreëren mogelijk blijft. Met een landschap dat continu verandert, is dat een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je beschikt over de meest actuele informatie? De oplossing ligt in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), een kaart die kan wedijveren met alternatieven van marktpartijen.

Beeld: Screenshot Verbeter de Kaart

Vandaag de dag schrikken we er niet meer van. Auto’s die, voorzien van immense camera’s, uit naam van grote internetbedrijven stad en platteland doorkruisen om de omgeving in handige commerciële ‘maps’ in kaart te brengen. Letterlijk. Probleem is dat de kaart snel veroudert terwijl hij in die apps wordt gebruikt. Het goede nieuws is dat er een alternatief is, een alternatief dat de Nederlandse overheid als afzender heeft: de Basisregistratie Grootschalige Topografie, de detailkaart van Nederland. “De BGT bevat in zijn algemeenheid veel meer precisie en is veel actueler dan de kaart van de meest gebruikte apps”, aldus Bart-Jan de Leuw, ketenarchitect van de BGT bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Dus je zult, als je ergens bent gaan wonen waar net iets is veranderd of is gebouwd, vaak zien dat de kaart van de overheid relatief snel volgt en de kaart van de grote internetpartijen vaak maanden, soms jaren, achterloopt.”

De BGT is voor iedereen te gebruiken. De kaart is beschikbaar als open data en ook voor commerciële partijen direct te gebruiken. “Tot op heden gebeurt dat niet door Google Maps en Apple. Waarschijnlijk omdat er daarvoor technische aanpassingen moeten worden gedaan en de BGT alleen betrekking heeft op Nederland.” Andere partijen doen dat inmiddels wel. Zoals Esri Nederland, geogap, Imergis OpenTopo of Webmapper. Bij het gebruik van de BGT speelt PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart), het overheidsplatform dat geo-informatie van de overheid ontsluit, een belangrijke rol. “Op het PDOK-platform kun je niet alleen de BGT bekijken, maar je kunt als gebruiker ook data naar je toe halen om verder te verwerken tot andere producten. Ook is er binnen PDOK een voorziening beschikbaar die burgers en bedrijven in staat stelt om een kaart te maken in hun eigen applicaties. In de BGT-keten werken alle betrokken overheidsorganisaties nauw samen om de BGT te maken én actueel te houden.”

Verbeter de Kaart

De afgelopen jaren is er door de verschillende bronhouders, waaronder gemeenten, provincies en waterschappen, hard gewerkt aan de totstandkoming van de BGT. “Dat was de eerste fase. Tot 2020 zit de BGT in een tweede transitiefase, een fase waarin alle overheden ervoor moeten zorgen dat de informatie die zij hebben aangeleverd, gecontroleerd en juist is. In een aantal gevallen is dat best nog een uitdaging. Je ziet, nu de kaart ook echt wordt gebruikt, dat er vanuit verschillende kanten suggesties en wensen komen om de kaart nog beter te maken.” Een van de manieren waarop gebruikers die wensen en suggesties kunnen aangeven, is via Verbeter de Kaart, het officiële systeem voor ‘terugmelden’ op verschillende basisregistraties, waaronder de BGT en de Basisregistratie Topografie (BRT): “Verbeter de Kaart is een laagdrempelige voorziening voor mensen die de kaartinformatie willen helpen verbeteren of feedback willen geven. Iedere melding die met behulp van Verbeter de Kaart wordt gedaan, komt automatisch terecht op het bureau van degene die dat stuk van de BGT bijhoudt. Dat kan gaan om een fout, maar het kan ook gaan om een suggestie om de kaart nog beter te maken.”

Naast de uitdaging om de kaart zo actueel mogelijk te houden, is er voor de makers van de BGT nog een andere uitdaging: de kaart bekendmaken bij het grote publiek. Wat betreft Bart-Jan de Leuw is de tijd daar rijp voor. “Aan de hand van concrete cases willen we laten zien dat de kaart gewoon goed werkt. Zoals in Apeldoorn. Daar wordt de wijk Ugchelen Buiten aangelegd. Met een aantal betrokkenen hebben we daar recent een rondetafelbijeenkomst gehouden. Met de aannemer, de aanlegger van de ondergrondse infrastructuur voor leidingen, de hoveniers die de inrichting van het landschap doen, het Kadaster dat kopers ondersteunt, et cetera. Dat was erg waardevol, met name omdat iedereen het belang inzag om via de BGT informatie uit te wisselen. Degene die een kaart maakt om de ondergrondse infrastructuur aan te leggen en degene die een kaart maakt om huizen te verkopen, hebben er beide baat bij om dezelfde kaart te gebruiken. Anders maken ze verschillende producten en wordt de koper mogelijk teleurgesteld omdat zijn of haar verwachting niet uitkomt. Helemaal mooi zou het zijn om te streven naar een ‘levende’ kaart, waarbij de kaart bijvoorbeeld maandelijks meebeweegt met de gerealiseerde actualiteit in de wijk.”

DiS GEO

De BGT is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties. Om de meerwaarde van dat stelsel optimaal te benutten, wordt binnen de overheid steeds vaker gesproken over het Doorontwikkelen van de geo-basisregistraties in Samenhang (DiS GEO). Hierbij wordt ernaar gestreefd om de basisregistraties met een geo-component voortaan in samenhang te beschouwen. Bijvoorbeeld de BGT in combinatie met de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). “De BAG en BGT vormen onderdeel van de kern van het stelsel en als overheid willen we graag dat het stelsel zich als één geheel gedraagt. Dat is ook een reden om de doorontwikkeling in samenhang te zien.” De Leuw ziet genoeg synergievoordelen. “De voordelen zijn niet alleen te behalen bij het uitwisselen van gegevens, maar ook aan de kant waar die gegevens gemaakt en afgehandeld worden. Als er meer samenwerking is tussen de verantwoordelijken voor de adressen en gebouwen en de verantwoordelijken voor de kaartinformatie, kan gemakkelijker de informatie up-to-date worden gehouden. Ook aan de afnemende kant, waar je nu nog afzonderlijke afnamekanalen hebt, is het combineren van die gegevens vaak extra waardevol om er meer informatie uit te halen.”

In de afgelopen jaren heeft Bart-Jan de Leuw ervaren dat één individu al het verschil kan maken, ook als het gaat om de BGT. “Dat kan een burger zijn met een initiatief, een bedrijf dat kansen ziet of een medewerker van de overheid die voorstelt om te kijken wat er met elkaar te bereiken is. Zo is bijvoorbeeld een geo-expert die tracés voor glasvezel uitmeet, tegelijk gegevens gaan verzamelen om de kaart accurater te kunnen maken. En is een medewerker die graafschade helpt voorkomen op de afdeling van een netwerkbedrijf, op alle risicovolle plekken gaan terugmelden als de kaart niet goed was bijgewerkt. Al die situaties kunnen de bal in beweging brengen, mensen enthousiasmeren en eventuele hindernissen wegwerken. Ook bij de totstandkoming van de BGT zijn het de proactieve medewerkers van koplopers bij overheden en bedrijven geweest die de bal aan het rollen hebben gebracht. Zij hebben gezegd: ‘we gaan de samenwerking aan, nemen deel in een ketentest, houden een proeftraject en dan komen we ongetwijfeld dingen tegen die nog niet helemaal oké zijn, maar die lossen we samen op’. Uiteindelijk zie je dat het daardoor allemaal wel lukt. Met dit type mensen zijn we in staat om grote veranderingen voor elkaar te krijgen.”

Meer informatie

Bart-Jan de Leuw, ketenarchitect BGT Keten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (06 – 513 631 88)

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren