Boegbeeld wil ICT-deining maken

“ICT moet veel meer aandacht krijgen. Het onderwerp hoort in de jaarlijkse troonrede”, aldus René Penning de Vries, het Boegbeeld van een nieuw ICT-team, aangesteld door minister Kamp. Hij richt zich naar eigen zeggen op ‘de upside van de digitaliserende maatschappij’.

René Penning de Vries: “We moeten zorgen dat Nederland een goede speler blijft met een eigen positie.” (Foto: Do Visser)

ICT en internet zijn motoren voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. Ze creëren banen en inkomsten, stelt het kabinet. Al eerder werden er tien Doorbraakprojecten opgericht om de Nederlandse economie te stimuleren op aandachtsgebieden als ICT & zorg, energie en open data. Dit najaar stelde minister Kamp een ICT-team op om onder meer dwarsverbanden te stimuleren tussen de negen topsectoren waarin Nederland sterk zegt te zijn. Het ICT-team heeft ook een stimulerende rol voor de Doorbraakprojecten. Penning de Vries leidt het team. “Ik wil innovatie en bewustwording aanjagen in de maatschappij, want die zijn noodzaak”, stelt hij.

Suffig imago

Penning de Vries houdt niet van de term ICT. “We moeten af van het suffige, ondergeschoven imago van ICT. ICT ligt vaak bij de CFO en wordt geassocieerd met kosten. We zullen beter moeten uitleggen wat ICT kan brengen, zeker nu ook het rapport Elias terecht kritiek geeft op ICT-projecten bij de overheid. Als je iets outsourcet moet je verdomde goed weten waarover het gaat. Die wetmatigheid heeft het bedrijfsleven inmiddels geleerd. Ik vind het gênant om Elias’ rapport te lezen. Maar het doet niets af aan wat ICT de wereld en ons kan brengen. Laten we die 1 tot 5 miljard die eerder is weggegooid in de ICT-projecten nu steken in profilering en bewustwording en in innovatieve publiek-private samenwerkingen.”

Het vak omarmen

Penning de Vries ziet ICT als positief element. “Heel veel aspecten van het leven zijn sterk aan het digitaliseren. Bedrijven als Google en Amazon hebben enorme invloed. We moeten zorgen dat Nederland een goede speler blijft met een eigen positie. De mensen die nu op school zitten moeten klaarstaan om het vak te omarmen. De kans op een baan en een goed salaris zijn sowieso groter.” Om bewustwording te creëren en innovaties te stimuleren wil Penning de Vries drie gemeenschappen met elkaar verbinden: ICT-wetenschappers, ICT-dienstverleners en intensieve gebruikers van ICT-software. “Die laatsten verdienen hun geld door het gebruik van ICT en big data. We vinden deze grote industriële spelers in bijna alle topsectoren. Daarnaast willen we ook starters helpen.” Deze drie werelden communiceren nu te weinig met elkaar en spreken elkaars taal niet en dat wil hij veranderen. “Ik geloof erin dat de verschillende sectoren van grote meerwaarde voor elkaar kunnen zijn.”

Elias’ rapport doet niets af aan wat ICT de wereld en ons kan brengen

Penning de Vries was onder meer countrymanager bij NXP, de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips, en is nog lid van de raad van bestuur van het beursgenoteerde Neways Electronics. Het nieuwe ICT-team bestaat verder uit Ineke Dezentjé-Hamming (voorzitter FME, voorzitter team Smart Industries), Gerben Edelijn (CEO Thales) en de jonge ondernemer Ben Woldring (CEO BENCOM). Mark Bressers, de directeur Regeldruk en ICT, zit vanuit Economische Zaken in het team. Daarnaast vertegenwoordigt Inald Lagendijk, hoogleraar TU Delft en bestuurder bij onderzoeksinstituut NIRICT, de wetenschap.

Grenzen opzoeken

Kruisverbanden wil Penning de Vries leggen. Die ziet hij over vier lijnen: big data, branding, human capital en publiek-private samenwerking met de topsectoren. Hij kiest voor een pragmatische aanpak: “We willen een aantal concrete voorbeeldprojecten helpen opzetten die waarde toevoegen en een zinnige aanvulling zijn op onze economie.” Vanuit deze voorbeeldprojecten wil het nieuwe Boegbeeld best practices kunnen neerleggen en andere innovaties stimuleren. Penning de Vries: “Op het gebied van big data zijn de goede elementen aanwezig: we hebben de infrastructuur en ook de bereidheid en kennis om meer uit bestaande data te halen.”

Een van de onderwerpen waarmee het ICT-team waarschijnlijk aan de slag gaat is Agrofood. “Door een groter bewustzijn van de consument en door eisen rond voedselveiligheid stijgt de behoefte om de hele cyclus van een voedselproduct vast te leggen”, vertelt hij. Penning de Vries denkt dat voedselproducenten zich met informatie over de herkomst en productie bij uitstek kunnen onderscheiden. “Denk aan lokale producten of productinformatie die extra aandacht voor het milieu laat zien. Maar als je de hele voedselcyclus vastlegt vraagt dat nogal wat. Het is een massale hoeveelheid informatie. Wat leg je vast en wat ga je ermee doen? Worden bijvoorbeeld DNA-profielen van groenten en fruit opgeslagen om onze kennis voor resistenter fruit vast te leggen voor onderzoek?”

Discussie

Penning de Vries weet zeker dat er discussie zal ontstaan rond de voorbeeldprojecten. “We zullen de grens opzoeken. Ik denk dat niemand klaar is met de discussie over wie toegang heeft tot welke data en van wie de data zijn. Maar de ontwikkelingen op globale schaal gaan zo hard dat we daarop niet kunnen wachten. We willen gaandeweg analyseren en de projecten stap voor stap begeleiden.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren