Nieuws

Brabantse speurders krijgen hulp van big data Crime Room

De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) gaat in een publiek-privaat partnership nauw samenwerken met de politie, het Openbaar Ministerie, de FIOD en gemeenten in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit.

Hennepteelt door de georganiseerde misdaad, en productie en handel in synthetische drugs, ondermijnen de rechtsstaat in Noord-Brabant.

JADS, de gezamenlijke dataopleiding van de TU Eindhoven en Universiteit Tilburg, beweert ‘unieke, innovatieve en multidisciplinaire kennis’ te kunnen genereren voor het opsporen en aanpakken van georganiseerde misdaad. De inzet van data-analyse krijgt zijn beslag in een zogeheten ‘Crime Room’. Hier moeten de nieuwste inzichten en toepassingen op het gebied van data science, kennis en expertise worden ingezet om rechtsstaat ondermijnende activiteiten te signaleren en te bestrijden.

Kort-cyclisch onderzoek

Volgens de data-academie floreren in Brabant zowel de datawetenschap als de georganiseerde misdaad met hennepteelt en de productie en handel in synthetische drugs. Deze is weer gelieerd aan mensenhandel en illegale prostitutie. De Crime Room belooft ondersteuning te bieden met kort-cyclisch onderzoek en resultaat gerichte oplossingen, door middel van kennisontwikkeling en toepasbare algoritmes. Het moet een ‘agile’ kennishub worden.

Met deze kennis voortgebracht door de Crime Room, verwachten de speurende instanties een betere grip te krijgen op deze criminele praktijken die de samenleving ontwrichten.

Daartoe moeten grote hoeveelheden data over criminaliteit beschikbaar worden gesteld aan het JADS voor analyse. Over deze big data-overdracht zijn volgens de woordvoerster van de Academie afspraken gemaakt met name ook over anonimisering van data. “Er heeft reeds een hackathon plaatsgevonden met data van de opsporingsinstanties. Over wat dit oplevert, en over de inhoud van verder onderzoek, brengen we niets naar buiten. Alleen dat het op de eerste plaats gaat om het vaststellen van gedragspatronen.”

Prof. dr. Willem-Jan van den Heuvel, Directeur Onderwijs JADS, geeft leiding aan de Crime Room, die wordt gevestigd op de Mariënburg campus in ’s-Hertogenbosch. De ambitie is om uit te groeien tot een nationaal expertisecentrum op het gebied van rechtsstaat ondermijnende activiteiten.

In gezamenlijke projecten moeten de wetenschap en de praktijk samenvloeien om vanuit meerdere hoeken – gedragswetenschappelijk, juridisch, analytisch en met big data – criminaliteit te onderzoeken.

De ‘Crime Room’ zoekt aansluiting bij Europese en intercontinentale initiatieven. Begin 2018 vindt een internationale conferentie over big data en misdaadbestrijding plaats op de Mariënburg campus.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren