Podium

Burgerinitiatief ‘i-mentor’

Een groep van onafhankelijke professionals met specifieke ervaring in onderwerpen als opdrachtgeverschap, governance, architectuur, techniek, data, cybersecurity en communicatievaardigheden rond grote ICT-programma’s, heeft een eigen bureau opgericht met het doel kennis en ervaringen over te dragen aan overheden. Zij maken zich zorgen over de inadequate IT bij de overheid.

Beeld: Shutterstock

Als Nederland zullen wij steeds trager gaan functioneren door de inadequate IT bij de overheid, waardoor de productiviteit en dus de welvaart zullen afnemen. Voor grotere welvaart en zelfs voor welzijn moeten bedrijven en burgers makkelijker kunnen communiceren met elkaar en met de overheid. Aan het welzijn, met name het gevoel van veiligheid, wordt de laatste jaren door onhandige IT-gerelateerde missers, geen goed gedaan.

1. De overheid blijft qua organisatiestructuur en managementstijl te veel hangen in de oude wereld, terwijl buiten de digitale en lichtvoetige wereld oprukt.
2. De overheid komt steeds meer vast te zitten in de zelf geschapen dwangbuis van haar verouderde IT, die niet op tijd wordt vernieuwd.
3. De huidige overheidsautomatisering lijkt voornamelijk ten behoeve van de efficiency van de ambtenaren en de eigen processen, dus binnenwaarts gericht. De overheid moet leren naar buiten te kijken.
4. Er zal een continue stroom van veranderingen blijven komen uit de Tweede Kamer van wet- en regelgeving die de digitale transformatie bij de overheid helaas niet makkelijker zal maken.

Vanuit bovenstaande zorgen is in 2019 het IT-Deltaplan als burgerinitiatief opgesteld om betrokken burgers te interesseren mee te denken over de digitalisering van de overheid en deze uitdaging te helpen analyseren en met relevante verbetersuggesties te komen. Na enkele voorbereidende publicaties is een versie 0.3 gelanceerd waarop ruim 100 IT-professionals hebben gereageerd.

De tijd van notities schrijven en kritiek leveren, moet nu afgelopen zijn

Er is een bewezen behoefte aan een groep externe experts die de overheid zou kunnen ondersteunen en begeleiden bij het:
• toetsen en/of doorlichten,
• reflecteren en afwegen,
• op- of doorstarten,
• coaching en mentoring van betrokken medewerkers, van programma’s en implementaties waarbij IT en digitalisering een cruciale rol spelen.

I-mentor

Vanuit de hierboven geformuleerde behoefte aan externe expertise heeft een groep ervaren IT-professionals het initiatief genomen het bureau ‘i-mentor’ op te richten. I-mentor is geen traditioneel adviesbureau. Het is een groep van onafhankelijke, onpartijdige, zeer ervaren professionals. Allen hebben een lange carrière achter de rug waarin zij succesvol verantwoordelijk waren voor grote digitaliseringstrajecten en -projecten. Als geen ander kennen zij de kritische succesfactoren, zowel met betrekking tot functionele als de niet-functionele aspecten.
Een rijke verzameling van seniore eenlingen die stuk voor stuk uit zichzelf kunnen opereren, maar waar per opdracht een meerwaarde wordt geleverd als team. Denk ook aan zorgvuldig geselecteerde, onafhankelijke en onpartijdige ZZP’ers bekend met de nieuwste technologieën. Ook energieke, al dan niet gepensioneerde IT-toppers zijn via i-mentor beschikbaar.

Beoogd resultaat

Ons doel is kennisoverdracht, ervaringsopbouw en zelfstandigheid van de ambtelijke organisatie op het gebied van ontwerpen op basis van architectuur, datacentrisch denken, integraal ontwerpen en integrale veiligheid, procesgerichte kwaliteitsborging, maakbaarheid en instandhouding. Daarnaast zit in onze grondhouding het enthousiasme voor de creatie van enthousiaste IT-deskundigen die net als wij op dit gebied een mooie loopbaan kunnen op- en uitbouwen.

Het team

Het burgerinitiatief ‘i-mentor’ is opgericht op 5 maart 2021 door Daan Rijsenbrij, Hans Timmerman, John Post en Peter Hagedoorn.
U kunt het hele document HIER als pdf downloaden.

  • Daan Rijsenbrij | 6 mei 2021, 23:13

    Veel politieke partijen zijn voorstander van een grotere betrokkenheid van de burgers bij de besturing van ons land.
    Daarin past een burgerinitiatief als ‘i-mentor’.

    Ik ben razend benieuwd of en wanneer dit initiatief wordt omarmt door die politieke partijen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren