Markt en overheid
Nieuws

BZK opent nieuwe ronde Innovatiebudget Digitale Overheid

En het plan moet bijdragen aan de verbetering van digitale overheidsdienstverlening aan burgers en ondernemers.

Samenwerkingsverbanden van overheden, kennisinstellingen en bedrijven kunnen tot 1 april 2024 weer een aanvraag indienen voor een Innovatiebudget Digitale Overheid. Het totaalbudget voor 2024 bedraagt  4 miljoen euro. De selectiecommissie neemt in juni 2024 een definitief besluit over de toekenningen de budgetten.

Ook dit jaar stelt het kabinet weer enkele miljoenen beschikbaar voor een Innovatiebudget Digitale Overheid. Overheden die een innovatief voorstel hebben rond digitale dienstverlening of een oplossing willen ontwikkelen voor een specifiek vraagstuk kunnen een projectvoorstel indienen bij de selectiecommissie. Een jury bepaalt welke voorstellen budget ontvangen.

Grote en kleine projecten

  • Kleine projecten zijn projecten tot en met € 200.000. De verplichte eigen bijdrage voor deze projecten bedraagt 25%. In aanvang geldt hiervoor een apart budget van 1,5 miljoen Euro.
  • Grote projecten zijn projecten boven de € 200.000. De verplichte eigen bijdrage voor deze projecten bedraagt 40%. De bijdrage vanuit het Innovatiebudget is maximaal € 800.000 per project. In aanvang geldt hiervoor een apart budget van 2,5 miljoen Euro.

Samenwerkingsverbanden

Het budget is alleen beschikbaar voor overheidsorganisaties. En het plan moet bijdragen aan de verbetering van digitale overheidsdienstverlening aan burgers en ondernemers. Het voorstel moet ingediend worden minstens twee overheidsorganisaties, waarvan door één organisatie namens het samenwerkingsverband optreedt als regievoerder. Andere organisaties als bedrijven, kennisinstellingen, en stichtingen mogen deelnemen aan de consortia als partners of opdrachtnemers van de publieke partijen.

Voor het indienen van een projectvoorstel moet gebruik gemaakt worden van een formulier op de website van Digitale Overheid. Op de website van Digitale Overheid staan alle voorwaarden beschreven.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren