Artikel

Innoveren is doen en ervaren

Capgemini heeft een wereldwijd netwerk van innovatiecentra opgezet, de Applied Innovation Exchange (AIE). In deze centra biedt Capgemini als kennispartner van overheden en bedrijfsleven de mogelijkheid om op een interactieve manier kennis te maken met opkomende technologieën, kennis te delen en praktische oplossingen te definiëren en die vervolgens te bouwen en te beproeven.

Een humanoïde ‘NAO’-robot in de Applied Innovation Exchange van Capgemini in Utrecht, waar onder andere ‘social robots’ worden uitgeprobeerd.

Stap voor stap zullen ontwikkelingen rond onder meer The Internet of Things, data analytics, sociale robots, blockchain en kunstmatige intelligentie een plek krijgen in onze samenleving en binnen de dienstverlening van de overheid. Concrete toepassingen worden pas duidelijk door te doen en te ervaren. De AIE’s bieden de mogelijkheid dit proces te managen in een dynamisch ecosysteem met steeds wisselende samenstelling van partners, toegesneden op de specifieke behoefte van overheidsorganisaties.

Negen centra

De AIE bestaat inmiddels uit negen centra in onder meer Utrecht, Mumbai, Parijs, Melbourne en de recentelijk geopende flagship AIE in San Francisco. “Behalve het bedrijfsleven weten ook overheidsorganisaties het AIE in Utrecht inmiddels goed te vinden. Jaarlijks ontvangt deze AIE meer dan tweehonderd organisaties waaronder ministeries, lagere overheden en uitvoeringsorganisaties. De afgelopen maanden hebben er meerdere sessies op uiteenlopende onderwerpen plaatsgevonden met overheden in de negen AIE’s waarbij ontwikkelingen rond innovaties en de diverse toepassingen met elkaar zijn gedeeld ten dienste van de bedrijfsvoering van overheden”, zegt Peter-Paul Tonen, directeur Applied Innovation Exchange in Utrecht. “Gekeken is onder meer naar toepassingen van blockchain en social robots zoals inspecties door middel van drones en de analyse van data die daaruit voortkomen, om maar een paar voorbeelden te noemen.”

Gebruikmaking van de AIE heeft vele voordelen zoals:
• Een aanpak die structuur geeft aan het managen van het innovatieproces binnen uw organisatie, evenals een veilige omgeving voor het experimenteren met innovaties, toegesneden op de eigen uitvoeringsprocessen;
• Toegang tot en aansluiting bij een wereldwijd ecosysteem van start-ups tot de meest leidende business innovators die u de kennis kunnen aandragen om te komen tot de voor u passende duurzame oplossingen, in een door u te bepalen tempo;
• Het gezamenlijk maken van in de praktijk toepasbare prototypes. Dit gebeurt in de daarvoor in Utrecht ingerichte Collaboration Zone (CoZone).
“De aanpak is gebaseerd op incrementele besluitvorming, is stapsgewijs en dus beheersbaar”, zegt Zsolt Szabo, Vice President Public Sector binnen Capgemini. “Het is onmogelijk om op basis van een dichtgetimmerde van te voren bedachte businesscase een innovatie uit te rollen. Kenmerken van een innovatie is dat je de uitkomsten niet kunt voorspellen maar al doende de ervaringen meeneemt in je dienstverlening. Dit sluit ook aan bij het beleid van de overheid om projecten uit te voeren die behapbaar en daarmee bestuurbaar zijn.”

Capgemini’s innovatiepartner ecosysteem

Peter-Paul Tonen: “Het unieke van de aanpak van de AIE is dat het verder gaat dan verkenning en innovaties en de consequenties voor de bedrijfsvoering. Door middel van de wereldwijde toegepaste drietraps aanpak van Discover (ontdek), Devise (bedenk) en Deploy (gebruik) kunnen innovaties op een beheerste wijze in de organisatie worden ingebracht.”

Meer specifiek:
• Discover; wat zijn de innovaties, zijn ze haalbaar, wat voegen ze toe, is er draagkracht voor en op welke wijze kunnen ze in de bedrijfsvoering worden ingepast?
• Devise; hoe ziet de gebruikmaking van een innovatie er dan uit (prototyping) en hoe werkt het middels een uit te voeren pilot?
• Deploy; hoe ziet de introductie er uit, hoe verder uit te rollen en wat levert het in de praktijk concreet op?
“Om te komen van ‘ontdekken’ tot ‘gebruik’ wordt gebruikgemaakt van de hiervoor genoemde CoZone in Utrecht waar Capgemini samen met klanten en partners in multi-disciplinaire teams werkt aan disruptieve digitale projecten met als doel om in korte sprints, dagen tot maximaal een aantal weken, oplossingen te realiseren die impact hebben en gericht zijn op het verbeteren van de bedrijfsvoering. Wilt u bijvoorbeeld zien welke impact innovaties hebben rond data analytics, blockchain of welke andere voor u relevante innovatie dan ook, dan krijgt u via de AIE binnen dagen niet alleen inzicht maar ook één of meer werkende toepassingen, toegesneden op uw dienstverlening, waarbij Capgemini als facilitator optreedt en als uw innovatiepartner”, aldus Peter-Paul Tonen.

Peter-Paul Tonen, Directeur Applied Innovation Exchange

Zsolt Szabo, Vice President Public Sector

Voor informatie over de Applied Innovation Exchange kunt u contact opnemen met Peter-Paul Tonen, directeur Applied Innovation Exchange Nederland via peterpaul. tonen@capgemini. com of via de website: appliedinnovation.exchange

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren