Digitalisering en democratie
Nieuws

CBS: Nederlanders zijn digitaal steeds vaardiger

Onder 12- tot 25-jarigen en onder 55- tot 65-jarige, nam het aandeel met meer dan basisvaardigheden ten opzichte van 2021 toe. | Beeld: Shutterstock

Nederlandser van 12 jaar of ouder worden digitaal steeds bekwamer. Het CBS meldt dat in 2023 bijna 80 procent van hen beschikte over digitale basisvaardigheden, tegen 74 procent in 2021. 

Meeste vaardigheden op gebied van online communicatie

Het meest vaardig zijn Nederlanders in online communicatie (e-mailen, bellen via internet, sociale netwerken gebruiken, en online je mening geven), het minst in het gebruik van software (het gebruik van programma’s voor tekstverwerking en spreadsheets, en het schrijven van computerprogramma’s in een programmeertaal).

Mensen tussen 25 en 45 jaar meest digitaal behendig

Hoe handig mensen zijn met internet en computers verschilt sterk naar leeftijd en onderwijsniveau. Zo is het percentage Nederlanders met meer dan digitale basisvaardigheden (totaalscore) onder 25- tot 45-jarigen ruim twee keer zo hoog als onder 65- tot 75-jarigen, en vier keer zo hoog als onder 75-plussers. Onder 12- tot 25-jarigen, en onder 55- tot 65-jarigen, nam het aandeel met meer dan basisvaardigheden ten opzichte van 2021 toe.

Onderwijsniveau en digitale vaardigheden

Van mensen met een hbo- of universitaire opleiding had 70 procent digitale vaardigheden boven het basisniveau. Dit aandeel is ruim twee keer zo groot als onder degenen die ten hoogste een vmbo-diploma hebben (29 procent). Het aandeel mannen met meer dan basisvaardigheden bedroeg 53 procent, tegen 47 procent onder de vrouwen.

Nederlanders en Finnen meest digitaal vaardig in 2021

Samen met Finland had Nederland in 2021 het grootste aandeel inwoners van 16 tot 75 jaar met minimaal digitale basisvaardigheden (79 procent). In 2023 was dat toegenomen tot 83 procent. Hiermee heeft Nederland het Europese doel van ‘digitalisering 2030’ al bereikt: in dat jaar moet 80 procent van de EU-bevolking ten minste over digitale basisvaardigheden beschikken.

Bron: CBS

Deze enquête wordt jaarlijks van april tot en met juli gehouden. Ongeveer 6.000 mensen van 12 jaar of ouder nemen aan het onderzoek deel. Het CBS-onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen wordt in alle EU-landen op dezelfde wijze wordt uitgevoerd.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren