Artikel

Alle kaarten op de Omgevingswet

Op het iBestuur Mobility Congres 2017 gaven Theo Peters van KING en ik een korte uiteenzetting over het thema mobility in relatie tot de Omgevingswet. We hebben een stip aan de horizon gezet en kwamen tot de conclusie dat er mooie kansen liggen, maar dat er nog veel werk aan de winkel is rond het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

We krijgen gelukkig een steeds beter beeld bij de mogelijkheden van het DSO en de voordelen voor burgers, bedrijven en bevoegd gezag. Uw rol als bevoegd gezag gaat ook veranderen: faciliteren en regievoeren staan centraal; digitaal samenwerken met ketenpartners wordt een must. Hoe zorgt u dat u de juiste informatie beschikbaar stelt ten behoeve van het DSO?

Theo schetste het beeld van de impact van de Omgevingswet voor het gemeentelijke gegevenslandschap en de informatie- huishouding. De strategie van het DSO op het gebied van API’s (application programming interfaces) en Linked Data biedt niet alleen kansen om de gemeentelijke informatievoorziening te vereenvoudigen, maar ook om burgers en bedrijven via geheel andere kanalen te bedienen. U kunt zich voorstellen dat de afstemming over wat wel en niet mag ten aanzien van een schuur in de achtertuin plaatsvindt bij de bouwmarkt in plaats van bij de gemeente.

Binnen Centric zetten we momenteel in op de mogelijkheden van Augmented Reality (AR). We hadden een Microsoft HoloLens meegenomen die bezoekers konden uitproberen. AR heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen met als meest bekende voorbeeld het populaire spel Pokémon GO. Toegevoegde realiteit lijkt in relatie tot de Omgevingswet voor iedereen handig: direct relevante informatie over wat je om je heen ziet en een beeld van de (on)mogelijkheden daarbij.

Het DSO wordt ontwikkeld als ‘open stelsel’. Iedereen kan straks aanvullende toepassingen ontwikkelen op basis van de data en de API’s van het stelsel. Een interessante ontwikkeling daarbij is het gebruik van Linked Data, een gestandaardiseerde manier om (DSO-)data op het web te publiceren, waardoor het eenvoudiger te vinden is voor computers en software via het web. Het DSO moet in de periode 2019-2025 leiden tot een veel slimmer antwoord op vragen van burgers en bedrijven dan via de huidige voorzieningen, waarbij een enorme hoe- veelheid gegevens eenvoudig is te combineren tot bruikbare informatieproducten.

Gelijke informatiepositie

Die gegevens moeten wel op orde zijn. En dat gaat nog een behoorlijke klus worden. Gelukkig hoeft u dat als gemeente, provincie of omgevingsdienst niet alleen te doen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet is een gelijke informatiepositie voor initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag. Stel dat u daar nu eens mee begint en uw bestaande informatie beter gaat delen? Om te beginnen bijvoorbeeld met uw ketenpartners, maar misschien ook met uw inwoners. Locatiegebonden en ontsloten via een kaartje. Gebruikers van die gegevens moeten uiteraard eenvoudig aan u kun- nen terugmelden.

Data op orde: een stappenplan

Kunt u zelf nóg eerder aan de slag? Ja, het strekt tot aanbeveling om alvast op zoek te gaan naar de ‘gaten’ in uw informatie over regels, vergunningen, voorschriften, gebruiksfuncties, activiteiten, risico’s, uitgevoerde controles, bekende betrokkenen en documenten. Deze stappen kunt u bijvoorbeeld zetten in het kader van het verbeteren van gegevens:

1. Confronteer de Activiteiten binnen uw Inrichtingen met de gebruiksdoelen uit de Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG) en met de maatschappelijke activiteiten binnen het Handelsregister. Zijn er conflicten? Welke gegevens kunt u aanvullen?

2. Confronteer uw inrichtingen, opslagen en vergunningen vervolgens met de regels in bestemmingsplannen voor een nog completer beeld.

Vervolgens kunt u op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een basiskaart met functies van uw huidige situatie maken. Een dergelijke kaart toont snel de knelpunten met het oog op de Omgevingsvisies en Omgevingsplannen die u aan het maken bent. Zo ziet u snel welke plannen (programma’s) u moet opstellen om uw doelen te behalen. Verder is het belangrijk uw huidige ruimtelijke-plannenvoorraad op te schonen en uw huidige omgevingswaarden in kaart te brengen.

Monitoren van de leefomgeving

Data op orde is niet alleen fijn voor burgers en bedrijven. Zelf heeft u daar als gemeente of Omgevingsdienst ook veel aan. Een duidelijk beeld bij zaken als het naleefgedrag van ondernemers en particulieren biedt u een goede basis voor bijvoorbeeld het risicogestuurd plannen van activiteiten rondom toezicht: u kunt de kwaliteit van de leefomgeving beter monitoren.

Het Omgevingscollectief: samen aan de slag

Meer weten en ook op tijd beginnen? Ga naar HetOmgevingscollectief.nl en ontdek hoe u zich kunt voorbereiden op de Omgevingswet. Als leveranciers binnen het fysieke domein zijn we actief op het gebied van 3D-visualisatie, e-participatie, toezicht, handhaving, vergunningen, veiligheid, milieu, omgevingsvisies en omgevingsplannen. Samen bieden we een complementair en volledig producten- en dienstenaanbod voor de optimale uitvoering van de Omgevingswet.

Sander Meinders is Product Marketing Manager Centric

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren