Nieuws

Ben van Lier geeft openbare les aan Hogeschool Rotterdam

Op dinsdag 30 oktober heeft professor Ben van Lier, lector aan Hogeschool Rotterdam en werkzaam bij Centric, onder belangstelling zijn inaugurale rede gehouden. Van Lier ging in op de groeiende impact van technologie op mens en samenleving.

Beeld: Ton Kas

In de openbare les getiteld Thinking about ecologies of autonomous cyber-physical systems and their ethics (download, pdf) ging Van Lier op zoek naar overeenkomsten tussen biologische en digitale ecosystemen. In deze overeenkomsten staan autonomie en zelfstandige besluitvorming van met elkaar verbonden systemen centraal. Ook verkende hij de ethische aspecten van besluiten die door systemen worden genomen en de impact daarvan op de mens.

Het lectoraat van Ben van Lier, de afstudeerders die hij begeleidt en de gezamenlijke projecten van Hogeschool Rotterdam en Centric zijn mooie voorbeelden van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. De relaties met hogescholen en universiteiten zijn voor Centric van belang, als kweekvijver voor innovatie en omdat ze bijdraagt aan een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Onderzoek naar de impact van nieuwe technologie

Bij het kenniscentrum Creating10 houdt Van Lier zich bezig met onderzoek naar de snelle technologische veranderingen die voortkomen uit de toenemende verbondenheid van systemen en hoe nieuwe vormen van technologie in de praktijk kunnen worden toegepast.

Samen met docenten en studenten van verschillende opleidingen aan Hogeschool Rotterdam hoopt hij meer inzicht te creëren in de kansen en bedreigingen van technologie voor mens, organisatie en samenleving. Denk aan het (Industrial) Internet of Things, blockchain-technologie en cybersecurity. Deze projecten kunnen plaatsvinden bij Kenniscentrum Creating 010 als ook bij andere kenniscentra van Hogeschool Rotterdam zoals Kenniscentrum Business Innovation of het Centrum of Expertise RDM.

Onderwijs en bedrijfsleven werken samen

Door samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek én toepassing daarvan in de praktijk, dragen Hogeschool Rotterdam en Centric bij aan de discussie over de rol van technologie in de maatschappij. Er zijn steeds meer voorbeelden van geslaagde samenwerking tussen beide organisaties in de vorm van innovatieve projecten met positieve impact op de samenleving.

Voor Centric is de samenwerking met kennisinstellingen en in het bijzonder Hogeschool Rotterdam om meerdere redenen belangrijk. Met het hoofdkantoor in Gouda is de toestroom van goed opgeleide (ICT)-studenten van levensbelang. Ook de onderzoeksfunctie van de hogeschool is belangrijk. Als IT-dienstverlener blijft Centric graag nauw betrokken bij de ontwikkelingen en technologieën die vandaag centraal staan omdat ze de wereld van morgen bepalen.

Wat doet Ben van Lier nog meer?

Naast lector aan Hogeschool Rotterdam is Ben van Lier directeur Strategie & Innovatie bij Centric. In die rol houdt hij bezig met onderzoek op het snijvlak van organisatie en technologie binnen diverse marktsegmenten, in nauwe samenwerking met kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen. Ook is Van Lier hoogleraar aan de Steinbeis University in Berlijn. Daar verricht hij onderzoek naar onderwerpen als Systeem- en Complexiteitstheorie, Interoperabiliteit van Informatie en Network Centric Operations, zoals het Internet of Things.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren