Persbericht

Centric ondertekent standaard voor Zaak- en Documentservices

Centric, KING, Logius en andere IT-leveranciers hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe standaard voor Zaak- en Documentservices.

De standaard is mede ontwikkeld door Centric en moet ervoor zorgen dat zaakgerichte informatiesystemen goed op elkaar aansluiten.

Steeds meer gemeenten werken zaakgericht om burgers en bedrijven goed te informeren over lopende zaken en om administratieve processen efficiënter te laten verlopen. Voor de uitwisseling van zaakgegevens en -documenten ontbrak echter een standaard communicatieprotocol, waardoor informatiesystemen van verschillende leveranciers niet altijd goed op elkaar aansloten.

Om de uitwisseling van informatie te vereenvoudigen, heeft Centric het afgelopen jaar samen met KING geïnvesteerd in een nieuwe standaard voor het ontsluiten van zaakgegevens en zaakdocumenten.
Uitbreiding van bestaande samenwerkingsovereenkomst

Het is belangrijk dat alle leveranciers de nieuwe standaard gaan ondersteunen. Daarom zijn de afspraken opgenomen in een addendum ‘betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid/Lopende Zaken’. Het addendum is een uitbreiding van de bestaande ‘KING Samenwerkingsovereenkomst Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers’, waarmee KING, gemeenten, gebruikersverenigingen en leveranciers vorig jaar al hun samenwerking bekrachtigden.

Dankzij de afspraken in het addendum kan Centric standaardcomponenten ontwikkelen voor haar domeinspecifieke zaaksystemen. Maatwerkkoppelingen naar andere leveranciers worden zo vervangen door een standaard koppelvlak. Dit vereenvoudigt het uitwisselen van informatie tussen verschillende oplossingen. Een mooi voorbeeld van rationalisatie van de gemeentelijke ICT.
Transparante overheid

Het addendum bevat ook een tijdsplanning voor de koppeling met MijnOverheid / Lopende Zaken, de persoonlijke internetpagina voor overheidszaken voor de burger. Aansluiten op MijnOverheid / Lopende zaken is een belangrijke stap in het realiseren van de ambities die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken verwoordt in zijn ‘Visiebrief digitale overheid 2017’. Hierdoor ontstaat een transparante overheid die digitale mogelijkheden inzet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling en burgers centraal stelt in de informatiestromen.

Welke leveranciers?

Op de website van KING kunt u controleren welke leveranciers dit addendum al hebben ondertekend. Wilt u meer weten over Centric, kijk dan op www.centric.eu/overheid

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren