Persbericht

Centric profiteert van nieuwe koers

Centric kijkt terug op een bijzonder succesvol 2015. Het resultaat na belasting steeg met 20 procent en bedroeg 18,6 miljoen euro. De omzet nam met 6 procent af tot 463 miljoen euro.

In lijn met de verwachting is dit een gevolg van de strategische keuzes die Centric maakt: Centric kiest voor een scherpere focus in de bedrijfsvoering om een structureel betere verhouding tussen omzet en winst te realiseren.

(x € 1.000) 2015 2014
Netto omzet 462.739 494.473
EBIT 25.864 20.338
Resultaat na belasting 18.588 15.548

Highlights

De twee jaar geleden ingezette nieuwe koers van het bedrijf werpt nu zijn vruchten af. De duidelijke marktfocus (Public Sector, Supply Chain en Financials), de internationale samenwerking, de uitbouw van de cloud- en managed services-proposities en de aantrekkende detacheringsvraag hebben samen geleid tot deze positieve resultaten. Deze zijn wel enigszins negatief beïnvloed door de ongunstige wisselkoers van de Noorse Kroon naar de Euro.

Focus op Public Sector, Supply Chain en Financials

Centric kiest voor een sterke marktfocus, met branchespecifieke oplossingen waarmee de organisatie nadrukkelijk het verschil maakt voor haar klanten. Dit doet Centric door diepgaande kennis van de branche te combineren met nieuwe technologische mogelijkheden. De oplossingen van Centric brengen klanten dichtbij burgers, consumenten en andere organisaties.
Door de decentralisaties hebben gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden gekregen op het vlak van Werk, Wonen en Zorg. Centric anticipeert hierop door de eigen afdelingen op deze gebieden nauwer met elkaar te laten samenwerken en te streven naar integratie van de bijbehorende oplossingen.
Bij Supply Chain stond 2015 in het teken van het aanbrengen van focus en de internationalisering van de organisatie. Centric nam afscheid van een aantal ERP-oplossingen, zodat de organisatie zich nog nadrukkelijker kan richten op de verdere ontwikkeling van het eigen omnichannel-product StoreWorld en de Centric-oplossing voor warehousemanagement, Locus WMS. Deze oplossingen spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van retailers bij de realisatie van hun e-fulfilment ambities.

In de financiële dienstverlening investeert Centric continu in innovatieve en flexibele dienstverlening voor Business Process Outsourcing. Centric biedt haar klanten in de financiële sector het  hoogste niveau van assurance. Dit leidde er vorig jaar onder meer toe dat BNG Bank haar contract met Centric met tien jaar verlengde.

IT Outsourcing

Een belangrijke marktontwikkeling is de afnemende vraag naar hardware, terwijl de vraag naar applicaties en data die vanuit de cloud ontsloten worden, juist sterk toeneemt. Centric heeft in 2015 de ervaring met migratieprojecten naar de hybride, private en publieke cloud verder ingezet en uitgebreid.
Ook op het gebied van IT Outsourcing ondersteunt Centric veel organisaties met succes. Centric eindigde in diverse onderzoeken in de top van dienstverleners met de hoogste klanttevredenheid. Relaties van Centric zijn vooral te spreken over de datacenterdiensten en de ondersteuning van eindgebruikers. De kennis en ervaring op dit gebied worden ingezet voor de internationale uitbouw van deze dienstverlening, waarbij Centric zich vooral richt op Scandinavië.

Vooruitblik 2016

Op basis van de nieuwe strategie is een duidelijk groeipad uitgestippeld waar de organisatie ook de komende jaren van profiteert. Goede afstemming tussen verschillende afdelingen en optimale kennisuitwisseling tussen de landenorganisaties, geven de organisatie de slagkracht die nodig is voor vernieuwing van het portfolio. De groei van de vestiging in Roemenië wordt hierin doorslaggevend. Voor de meeste branches en landen vindt hier namelijk een toenemend deel van de softwareontwikkeling en ook beheer van infrastructuur plaats. Ook in de andere landen verwacht Centric groei in het aantal medewerkers, met name voor de detacheringsactiviteiten. Om Centric nadrukkelijker te profileren als organisatie die investeert in de ontwikkeling van het vakmanschap, is onlangs het Craft-programma van start gegaan. Vakgenoten delen onder deze vlag kennis met de IT-community om samen het vak verder te brengen.

Ook standaardisatie speelt een rol in de internationale samenwerking. Door software op uniforme manier te ontwikkelen voor verschillende branches en landen, kunnen kennis en inspanning optimaal worden hergebruikt. Gecombineerd met de kennis van IT-outsourcing en in het bijzonder de hybride cloud, bevordert dit de innovatie van de oplossingen en kunnen klanten rekenen op een solide en modern antwoord op hun IT-uitdagingen. Centric ziet 2016 dan ook met vertrouwen tegemoet.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren