Artikel

Digitaliseren om de crisis te bezweren

De coronacrisis heeft grote impact op het publieke leven. In een tijd waarin we zoveel mogelijk binnen blijven, ziekenhuizen en zorginstellingen ongekende prestaties leveren en veel bedrijven het moeilijk hebben, is het zoeken naar een evenwicht tussen de strijd tegen het virus en het op gang brengen van ‘het nieuwe normaal’. Veel belangrijke zaken die inwoners en ondernemers met hun gemeente afhandelen, kunnen dankzij digitalisering intussen gewoon doorgaan – op afstand.

Beeld: Lev Dolgachov

Bedrijven, winkeliers, sportverenigingen en andere organisaties denken na over creatieve manieren om invulling te geven aan de nieuwe werkelijkheid van de ‘anderhalvemetersamenleving’. Ook overheden zelf staan voor de uitdaging om een aangepaste vorm te vinden voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Digitalisering biedt daar veelbelovende mogelijkheden voor.

Ondertussen gaan de publieksdienstverlening en vitale processen van gemeenten zo goed mogelijk door; op afstand beheerd en uitgevoerd. Als IT-partner van de overheid voelt Centric de verantwoordelijkheid om deze continuïteit te waarborgen en te zoeken naar mogelijkheden om met technologie een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dat blijven we ook graag doen wanneer de samenleving weer op gang komt en we met elkaar nieuwe manieren moeten vinden om in contact te blijven. Wij verwelkomen initiatieven om hier samen oplossingen voor te ontwikkelen.

Eerder dit jaar hebben we bijvoorbeeld mogen deelnemen aan een samenwerking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNG, Divosa en collega-IT-leveranciers over het uitvoeren van de steunregeling voor zelfstandige ondernemers. We helpen waar we kunnen en doen dit kosteloos of tegen gereduceerd tarief. Zo dragen we ons steentje bij. Hieronder een overzicht van een aantal van de initiatieven waarmee we overheden in deze uitzonderlijke situatie helpen bij hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Online aanvragen Tozo

Vanwege de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus zien veel zelfstandige ondernemers hun inkomsten sterk verminderen. Om hen te ondersteunen heeft het kabinet de noodmaatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Via deze regeling kunnen ondernemers in financiële nood inkomensondersteuning of bedrijfskrediet aanvragen.

Om onze klanten in de decentrale overheid te helpen bij het uitvoeren van deze regeling, heeft Centric een nieuwe eDienst Aanvragen Tozo ontwikkeld waarmee aanvragen automatisch verwerkt worden. Gemeenten die de bestaande onlinedienst van Centric voor het aanvragen van levensonderhoud en bijzondere bijstand gebruiken, kunnen deze aanvullende eDienst Aanvragen Tozo kosteloos gebruiken en aanbieden aan hun zelfstandige ondernemers. Onze klanten hebben dit aanbod al ontvangen.

Inzicht in demografie

Het inzichtelijk maken van bepaalde personen of gebieden is nog belangrijker geworden voor gemeenten. We hebben een aantal demografische rapportages beschikbaar gesteld voor onze burgerzakenapplicatie die antwoord geven over bepaalde risicogroepen, zoals waar oudere inwoners precies wonen. Deze rapportages zijn beschikbaar voor gemeenten die onze oplossing gebruiken. Begin mei waren er al 225 registreerde downloads.

Online burgerzaken versneld

Ongeveer de helft van de gemeenten met onze burgerzakenapplicatie is eerder al gestart met de online eDiensten voor Burgerzaken. Zeker nu het baliebezoek bij gemeenten tot een minimum is teruggebracht, neemt het gebruik van de online diensten flink toe. De voordelen daarvan zijn dan ook duidelijk: een snelle en accurate, maximaal geautomatiseerde verwerking van aanvragen. Bij verschillende gemeenten hebben we een versnelde invoering gedaan, zoals de eDienst Aangifte Geboorte in één keer bij de zeven Drechtstedengemeenten.

Uitstel gemeentelijke incasso’s

Steeds vaker krijgen we de vraag of het mogelijk is om voor een groot aantal nota’s en aanslagen de aangemaakte incassotermijnen uit te stellen. Onze financiële applicatie beschikt over functionaliteit voor het automatisch aanmaken van incassotermijnen, waarmee je voor de geselecteerde nota’s en aanslagen nieuwe incassotermijnen aanmaakt. Eerder aangemaakte termijnen komen dan automatisch te vervallen. Om organisaties te ondersteunen bij het uitvoeren van de coronamaatregelen, stellen wij deze optie voorlopig kosteloos ter beschikking.

Uitstel gemeentelijke belastingen

Ook in het belastingdomein wordt vaak geopperd of het mogelijk is om voor een groot aantal gemeentelijke belastingenaanslagen uitstel van betaling te krijgen. Via de eDiensten voor belastingen kunnen aanvragers zelf uitstel van betaling aanvragen. De verzoeken worden vervolgens volledig geautomatiseerd verwerkt. Daarnaast is het mogelijk om in de eDiensten Belastingen aanvullende informatie of een FAQ-pagina te plaatsen met belastinggerelateerde informatie over het coronavirus.

Continuïteit dienstverlening

Ondanks alle maatregelen, zoals social distancing, is ook bij gemeenten meer uitval door ziekte niet te voorkomen. Daardoor komen primaire processen en noodzakelijke dienstverlening mogelijk in gevaar. Verschillende afdelingen van Centric hebben de handen ineengeslagen om gemeenten tijdelijk te ondersteunen mochten bepaalde professionals uitvallen, bijvoorbeeld applicatiebeheerders, BRP-specialisten of systeembeheerders. Onze medewerkers kunnen deze werkzaamheden in dat geval tijdelijk overnemen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren