Persbericht

Gemeente Tilburg kiest Centric-oplossing voor sociaal domein

De gemeente Tilburg gaat haar dienstverlening in het sociaal domein verzorgen met de oplossingen van Centric. Hoofd PO&I Michel Wolters van Tilburg en Centric-directeur Noor Ferket ondertekenden op 21 maart een contract voor ten minste zeven jaar.

Michel Wolters van de gemeente Tilburg en Noor Ferket van Centric

De gemeente wil nog dit jaar in productie met de nieuwe ondersteuning voor de domeinen participatie, inkomen, minima, jeugd, leerlingenvervoer en Wmo. Met de totaaloplossing van Centric biedt Tilburg haar inwoners een samenhangend ondersteuningsaanbod voor het sociaal domein.
Behalve voor de eigen inwoners voert Tilburg ondersteuningstaken uit voor negen omliggende gemeenten, zoals jeugdzorg voor de regio Hart van Brabant.

Verbeterde dienstverlening

Hoogwaardige publieke dienstverlening vraagt om efficiënte toepassing van ICT. De gemeente Tilburg koos voor de bewezen standaardoplossingen van Centric, omdat die nauw aansluiten bij de doelstellingen van de gemeente op het gebied van de dienstverlening aan de burgers van Tilburg en omliggende gemeenten.
Leveranciersmanager Heidi Vos van de gemeente Tilburg wil met het totaalpakket van Centric de dienstverlening verder verbeteren en interne processen stroomlijnen. ‘Ik ben heel blij met deze langdurige samenwerking. Hiermee hebben we de volledige digitale ondersteuning voor Wmo, Participatiewet en jeugdzorg onder één dak. Alle informatie staat netjes bij elkaar, zodat we eenmaal aangeleverde gegevens makkelijk kunnen hergebruiken. Heel efficiënt dus!’

Uitgebreide WIZ-functionaliteit

Behalve voor ondersteuning in het sociaal domein heeft Tilburg ook Centric-systemen in gebruik voor onder meer burgerzaken en belastingen. Centric en de gemeente Tilburg werken al lange tijd op diverse terreinen nauw samen aan verdere verbetering van de dienstverlening.

Tilburg heeft nu ook uitgebreide functionaliteit voor de domeinen Werk, Inkomen en Zorg afgenomen, inclusief Centric Kennissystemen, Snelbalie en een groot aantal koppelvlakken voor de uitwisseling van verplichte gegevens aan andere organisaties in het sociaal domein. Het getekende contract heeft een 7-jarige looptijd, met 4 verlengingen van 2 jaar.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren