Blog

Het Omgevingscollectief: alles voor een prettige leefomgeving

Die Omgevingswet, daar krijgt dus echt iedereen mee te maken. Dat wist u ongetwijfeld al. Werkt u voor de overheid in het fysieke domein? Dan heeft ook u een hoop te doen, zoals u vorig jaar al hebt kunnen horen op talloze bijeenkomsten en congressen. Maar waar begin je?

Een veilige en gezonde leefomgeving van goede kwaliteit, die doelmatig beheerd, gebruikt en ontwikkeld wordt. Wie wil dat nu niet? Vanaf het voorjaar van 2019 volgt gefaseerd de digitale infrastructuur die dat ideaal een stukje dichterbij brengt. Maar overheden, burgers en bedrijven kunnen er nú al mee aan de slag. Het Omgevingscollectief helpt er graag bij: Antea Group, Centric, Civocracy, NedGraphics en Tygron bundelen hun kennis en kunde met gemeenten en uitvoeringsdiensten. Het Omgevingscollectief werkt samen om ervoor te zorgen dat de invoering van de Omgevingswet vlotjes verloopt.

Plan én uitvoering

De partners in het Omgevingscollectief zijn actief op alle relevante gebieden: 3D-visualisatie, e-participatie, toezicht, handhaving, vergunningen, veiligheid, milieu, omgevingsvisies en omgevingsplannen. Samen bieden we een complementair en volledig producten- en dienstenaanbod voor de optimale uitvoering van de nieuwe wet. Een mooi voorbeeld van samenwerken is bijvoorbeeld de workshop Omgevingsvisie en Omgevingsplan die NedGraphics en Antea Group onlangs bij de gemeente Peel en Maas verzorgden. Wat het Omgevingscollectief zo uniek maakt is dat deze samenwerking als enige de verbinding weet leggen tussen advies en software, tussen plan en uitvoering. Door die combinatie zorgt het Omgevingscollectief dat het wérkt.

Slimmer antwoord

Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) moet in de periode 2019 -2025 leiden tot een veel slimmer antwoord op vragen van burgers en bedrijven dan mogelijk is via de huidige voorzieningen, zoals het Omgevingsloket Online.
Om eenvoudig digitaal antwoord te kunnen geven op complexe vragen, dient er een enorme hoeveelheid gegevens eenvoudig gecombineerd te worden tot informatieproducten. De verschillende databronnen moeten bovendien op orde zijn. Het goede nieuws is: daar kunt u nu al mee beginnen!

Gelijke informatiepositie

Het op orde brengen van uw data is alleen wel een behoorlijke klus. Gelukkig hoeft u die als gemeente of Omgevingsdienst niet alleen te doen. Iedereen kan daar de komende jaren bij helpen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet is een gelijke informatiepositie voor initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezagen. Stel dat u daar nu al mee begint en uw bestaande informatie (beter) gaat delen? Om te beginnen bijvoorbeeld met uw ketenpartners, maar misschien ook met uw inwoners. Locatiegebonden en ontsloten via een overzichtelijke kaart. Gebruikers van die gegevens moeten hun bevindingen uiteraard eenvoudig aan u kunnen terugmelden.

Data op orde

Waar zitten momenteel de gaten in uw informatie over regels, vergunningen, voorschriften, gebruiksfuncties, activiteiten, risico’s, uitgevoerde controles, bekende betrokkenen, documenten en uw huidige ruimtelijke-plannenvoorraad? En hoe toont u ze op een kaart?
Om te beginnen zult u aan veel gegevens nog een locatie moeten koppelen. Een goede basis daarvoor vormt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Locatie maakt het laagdrempelig beschikbaar stellen en nader kunnen analyseren van gegevens een stuk eenvoudiger. Verder is het belangrijk uw inrichtingen (‘Activiteiten’ onder de Omgevingswet genoemd; met als grondslag de AMvB’s en Vergunningen) te matchen met de basisregistraties, vooral met het Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Uw eigen informatiepositie verbetert daarmee ook en dat biedt voordelen.

Monitoren van de leefomgeving

Voor de Omgevingswet is het bijvoorbeeld interessant om per activiteit een beeld te vormen van bijvoorbeeld het naleefgedrag van ondernemers en particulieren. Is er sprake van gevaar of hinder? Hoe is het gesteld met de duurzaamheid?
Met het creëren van een gelijke informatiepositie en het op orde brengen van uw data zet u de eerste stappen op weg naar een betere monitoring van de leefomgeving. U legt daarmee onder andere de basis voor het risicogestuurd plannen van uw activiteiten rondom toezicht.

Het Omgevingscollectief

Meer weten en ook op tijd beginnen? Ga naar HetOmgevingscollectief.nl en ontdek hoe u zich kunt voorbereiden op de Omgevingswet. Of mail mij even!

Sander Meinders is sinds 2004 actief voor Centric, aanvankelijk als accountmanager maar tegenwoordig in de rol van product marketing manager. In die rol richt hij vooral op de informatievoorziening rond de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast houdt hij zich bezig met het bevorderen van het gebruik van geografische informatie in onze oplossingen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren