Blog

Kandidaten matchen? Het blijft mensenwerk!

Sociale vraagstukken los je niet alleen op, dat geldt ook voor Social Return. Centric werkt daarom samen met partners om kennis te delen en nieuwe collega’s te verwelkomen, vaak door te investeren in opleidingen op weg naar een arbeidsrelatie. Samen met onze partner Matchcare willen we de kwaliteiten van mensen die nu aan de zijlijn staan inzichtelijk maken. Daarom presenteren we nu Talentmatch als technologisch hulpstuk voor de sociale uitdaging van deze tijd.

Het is alweer 10 jaar geleden dat Centric van een klant de eerste Social Return-vraag ontving. In de jaren erna zagen we tientallen andere klanten volgen met een soortgelijk verzoek: of wij een bijdrage konden leveren aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor uitkeringsgerechtigden, bij voorkeur afgestemd op de lokale behoefte.

Deze lokale behoefte heeft ervoor gezorgd dat er nooit een landelijke standaard is ontstaan voor Social Return, maar dit heeft wel het gesprek in gang gehouden. Door als leverancier in gesprek te blijven, kun je een betere oplossing bieden voor lokale uitdagingen, het blijft tenslotte mensenwerk.

Sinds 2015 is er met de participatiewet en de banenafspraak meer aandacht voor de grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De opgave is ook groot: 125.000 banen in 10 jaar. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat er nog ruim 400.000 mensen momenteel een bijstandsuitkering ontvangen, een groep die niet binnen de banenafspraak valt. Verder zien we ook een groep in de ww belanden die uit sectoren of beroepsgroepen komen waar de arbeidsvraag is veranderd, al dan niet door verdergaande digitalisering.

Partner up: samen kom je verder

Gelukkig zien we vanuit alle hoeken van de samenleving initiatieven ontstaan om de maatschappelijke uitdaging aan te gaan. Daarbij beseffen we dat niemand het alleen kan, samen optrekken met partners is de sleutel. Onder andere De Normaalste Zaak helpt bij het verbinden van partijen om kennis te delen en oplossingen te ontwikkelen. Zo wezen zij ons begin dit jaar op uitdaging #1 voor landelijke werkgevers: het vinden van de juiste kandidaat. Voor de verbinding onderhouden we ook regelmatig contact met de gemeenten en het UWV, de Werkgever Service Punten helpen ons de match te maken met toekomstige collega’s.

Partijen die inzetten op de kwaliteiten van kandidaten met een autisme spectrum stoornis (ASS) en ze voorbereiden op een nieuwe kans op de arbeidsmarkt, geven ook hoop. Zo weten onder andere ITvitae en SWINK op een eigen manier waarde te creëren uit een eigenschap die lange tijd als beperkend werd gezien. En onze partner Bee-Ideas zorgt ervoor dat mensen met verouderde ervaring, de laatste technieken onder de knie krijgen, met succesvolle plaatsingen binnen Centric en andere organisaties tot gevolg.

De uitdaging van plaatsing bij kennisorganisaties

Centric biedt werk aan ruim 4000 mensen, het overgrote deel daarvan is hoger opgeleid en blijft continu bij op het gebied van de laatste technologieën en methodieken. Deze combinatie geeft een extra uitdaging wanneer je de verantwoordelijkheid wilt pakken in de banenafspraak en Social Return. Een proefplaatsing alleen gaat dan geen uitsluitsel geven of een kandidaat geschikt is voor de baan en wij willen ook plaatsingen realiseren in de kern van kennisintensieve organisaties. De afgelopen jaren hebben we veel geleerd om een hoge slagingskans op een duurzame carrière mogelijk te maken.

Allereerst hebben we de initiële eisen bijgesteld naar drie punten. Kandidaten dienen een leervermogen te hebben op MBO-4 of hoger, er moet een sterke affiniteit met ICT zijn en de bereidheid om buiten de eigen gemeentegrens te werken. Een collega van mij wist als recruiter, leidinggevenden zover te krijgen om sollicitatiegesprekken te voeren zonder cv, dat stuurt het gesprek naar een goede match met de nieuwe collega’s. Na een intentieverklaring van de toekomstig leidinggevende volgt een kandidaat drie fasen om niet meer aan de zijlijn te belanden, te beginnen met een opleiding.

In samenspraak met het UWV/gemeente is het altijd mogelijk om kandidaten te ontheffen van hun sollicitatieplicht. Dit geeft de ruimte om te focussen op het bijwerken van kennis. Na het succesvol afleggen van de examens hebben we tot nu toe 100% van de kandidaten een contract kunnen bieden voor een eerste baan binnen Centric. In veel gevallen geeft zo’n eerste baan een mogelijkheid om later over te stappen naar aangrenzende functies. Zo kunnen we duurzame carrièrepaden mogelijk maken.

De TalentMatch

Centric gelooft in de kracht van innovatie als aanjager van duurzame groei. Als IT-dienstverlener doet Centric dan ook meer dan alleen werkplekken creëren of het kennis delen met partners. We werken ook samen aan nieuwe IT-oplossingen die onze klanten helpen om effectiever te zijn in het sociaal domein en een groot gedeelte van de Nederlandse gemeenten doet al een beroep op de producten van Centric bij het uitvoeren van haar taken.

Om een nieuwe stap te zetten lanceren we nu samen met onze partner Matchcare een nieuwe oplossing: TalentMatch. Door kandidaten meer mogelijkheden voor zelfsturing te geven en gemeenten de tools aan te rijken waarmee ze zicht krijgen op de kwaliteiten en mogelijkheden van hun inwoners, zullen meer mensen een goede match vinden met een werkgever.

Tristan Koch is als Sustainability Officer verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen Centric, van milieumanagement tot arbeidsparticipatie.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren