Blog

Landschapsarchitecten wees gerust: de Omgevingswet komt eraan!

Landschapsarchitect Adriaan Geuze gaf tijdens Zomergasten op NPO 1 aan dat hij ‘in paniek’ was. Voor de uitzending maakte hij langs de A4 bij Leiderdorp om de twintig meter een foto. Al die foto’s monteerde hij aan elkaar om een beeld te creëren van de voorkant van de stad. Het resultaat was, in zijn woorden, ‘wanstaltig’. Maar er is hoop voor de landschapsarchitecten van deze wereld!

En wel in de vorm van de nieuwe Omgevingswet die in 2018 van kracht wordt. Deze Omgevingswet integreert zesentwintig wetten en moet landschapsvervuiling voorkomen, door meer ruimte te bieden om het omgevingsbeleid decentraal af te stemmen op de behoeften en doelstellingen.
De Omgevingswet ligt lekker op koers wat betreft de planning. Toch wordt in de wandelgangen nu al gegrapt dat ook het jaar 2018 365 dagen telt… Om een big bang-scenario te voorkomen, wordt landelijk uitgedragen om nu al te werken in ‘de geest van de Omgevingswet’. Maar wat als die geest nog in de fles zit?

Nederland regelland

Hoewel Nederland in potentie een innovatief land is, staat onze regelzucht vaak in de weg van vernieuwing. We willen alle processen keurig opvolgen, zelfs als de leefomgeving er als geheel op achteruitgaat. Dat moet en kan anders! Hoe? Met oplossingen die ons kikkerlandje leefbaar houden voor iedereen. Oplossingen die vragen om ruimte voor initiatieven en creativiteit. Daarnaast is het belangrijk dat de overheid de dialoog zoekt met het bedrijfsleven en burgers om gezamenlijk projecten te starten die – door de gezamenlijke aanpak – een breed draagvlak hebben. Kortom, werken in de geest van de Omgevingswet is het grotere belang zoeken en zorgen dat de leefomgeving voor iedereen beter wordt.

Digitaal Stelsel

En als we willen samenwerken in de geest van de Omgevingswet moeten we zorgen voor transparantie door informatie te delen en eenduidig toegankelijk te maken. Het Digitaal Stelsel bij de Omgevingswet gaat ons hierbij helpen. Dit is een stelsel van informatiehuizen rond meerdere thema’s, zoals water, geluid, lucht en bodem. Het Digitaal Stelsel kan worden gezien als een gemeenschappelijke oplossing voor alle samenwerkende partijen. De kwaliteit van informatie is geborgd binnen de oplossing en de overheden hebben binnen dit stelsel de eindverantwoordelijkheid; zij voeren de regie en worden daarbij geholpen door slimme ICT-oplossingen.

Vliegende start

Op 1 oktober organiseerde Centric de themadag Omgevingswet, met gastsprekers van onder andere Antea Group, Vereniging BWT Nederland en Rijkswaterstaat. Zij schetsten de contouren van de wet en het bijbehorende Digitaal Stelsel en bespraken de mogelijkheid om al aan de slag te gaan in de geest van de Omgevingswet. Deze uitdaging geeft Centric nu vorm met ondersteunende ICT-oplossingen.

Meer weten?

Lees voor meer informatie over de nieuwe Omgevingswet het interview met Antea in het Centric Magazine Overheid van november.

Eelco Pet is na de afronding van zijn technische studie CIM en werkzaamheden bij Novell vanaf 1996 werkzaam bij Centric. Momenteel geeft hij als hoofd productmanagement leiding aan de productmanagers van de businessunit Milieu, Vergunningen en Vastgoed.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren