Persbericht

ODR live met zaakgericht vergunningensysteem van Centric

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) neemt per 3 juni het zaakgerichte systeem voor vergunningen, toezicht en handhaving van Centric in gebruik.

De Omgevingsdienst Rivierenland is een gemeenschappelijke regeling voor het toepassen van de regels rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in de regio Rivierenland. Centric heeft samen met de vorig jaar opgerichte omgevingsdienst een nieuwe versie ontwikkeld van de Suite4Omgevingsdiensten, het systeem dat de werkprocessen op het gebied van omgevingsregels ondersteunt.

Behalve toezicht en handhaving neemt ODR ook de afhandeling van vergunningaanvragen door inwoners en bedrijven over van de deelnemende gemeenten. Het systeem is generiek opgezet, zodat het ook door andere omgevingsdiensten kan worden toegepast.
Volledig digitaal

Waar andere regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) voor hun data afhankelijk zijn van de gegevensmagazijnen van deelnemende gemeenten, beschikt ODR over een eigen gegevensbron en relevante koppelingen met bijvoorbeeld het Omgevingsloket Online (OLO). Daardoor werkt de organisatie altijd met actuele en betrouwbare informatie. Met het nieuwe VTH-systeem, dat is gebaseerd op de zaaktypecatalogus van Gelderland, werkt ODR bovendien als eerste omgevingsdienst volledig digitaal.

Volgens ODR-directeur Anne Schipper is er met de invoering het nieuwe systeem een goede basis gelegd voor de uitvoering van de omgevingstaken: “De afgelopen periode hebben we samen met de collega’s van Centric hard gewerkt aan de productiegang. We gaan nu vol vertrouwen aan de slag met het systeem en gaan dit de komende periode samen verder uitbouwen.”
Oplossing voor RUD’s

Centric heeft jarenlange ervaring met het informatiseren van VTH-processen bij gemeenten, provincies en milieudiensten. Specifiek voor RUD’s heeft Centric de oplossing Suite4Omgevingsdiensten ontwikkeld.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren