Persbericht

Omgevingscollectief officieel van start

De CEO’s van Antea Group, Centric, Civocracy, NedGraphics en Tygron hebben hun samenwerking in het Omgevingscollectief bekrachtigd met een handtekening. Het collectief helpt overheden met oplossingen die de invoering van de Omgevingswet gaan versnellen.

Vanaf 2019 vervangt de Omgevingswet 26 wetten en honderden regelingen rondom ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Met de nieuwe wet wil de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving samenvoegen en vereenvoudigen, zodat het eenvoudiger wordt om bijvoorbeeld bouwprojecten te starten. Overheden, burgers en bedrijven kunnen echter nu al aan de slag: zij worden door het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgeroepen nu al in de geest van de wet te handelen.

Een belangrijke rol voor de ondersteuning van de nieuwe wet is weggelegd voor het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), dat in fases wordt ontwikkeld. De focus van het DSO ligt op een webportaal om centraal gegevens en documenten rondom omgeving te registreren en op te vragen. Naast de functionaliteit van het DSO is er grote behoefte aan aanvullende functionaliteit om de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet te kunnen gebruiken. Ook in de voorbereidende fase is er vraag naar innovatieve ICT voorzieningen, bijvoorbeeld om de kwaliteit van omgevingsdata te verbeteren. Het bedenken en realiseren van dit soort slimme ICT is waar het Omgevingscollectief haar focus op heeft.

Innovatieve oplossingen om snel in te zetten

Antea Group, Centric, Civocracy, NedGraphics en Tygron zijn als partners actief op het gebied van (3D-)visualisatie, e-participatie, toezicht, handhaving, vergunningen, veiligheid, milieu, omgevingsvisies en omgevingsplannen. Door het oplossend vermogen en de innovatiekracht van gevestigde bedrijven en startups te combineren, creëert het Omgevingscollectief pragmatische en innovatieve oplossingen op het vlak van informatievoorziening, datakwaliteit, mobiliteit, 3D-visualisatie en augmented en virtual reality. Oplossingen die snel ingezet kunnen worden en bijdragen aan het werken in de geest van Omgevingswet.

Samen bieden de partners een complementair en volledig producten- en dienstenaanbod voor de optimale uitvoering van de Omgevingswet. Het Omgevingscollectief wil bovendien een bijdrage leveren aan het Digitale Stelsel Omgevingswet.

Nu alvast aan de slag met de Omgevingswet

Het Omgevingscollectief zoekt gemeenten en uitvoeringsdiensten die graag vooroplopen en de ideeën van het collectief in de praktijk willen uitproberen, zonder overigens direct klant te worden. Organisaties bepalen zelf met welke deelnemers uit het collectief zij in deze fase aan de slag gaan. Verschillende organisaties hebben al hun belangstelling geuit.

Ook meedoen? Neem voor meer informatie contact op via info@hetomgevingscollectief.nl of kijk op www.hetomgevingscollectief.nl

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren