Persbericht

Provincie Noord-Holland verzamelt input via online platform

De provincie Noord-Holland wil graag economisch beleid dat aansluit bij de wensen van de Noord-Hollanders. Daarom vroeg de provincie de afgelopen weken om de mening van inwoners, ondernemers, organisaties en gemeenten via het online platform Civocracy.

Op civocracy.org/pnh zijn drie onderwerpen aangekaart: de bevordering van biodiversiteit, de aanpak van leegstand en het stimuleren van innovaties in het MKB. Van 24 maart tot en met 9 mei bezochten ruim 2.000 mensen de onderwerpen van Noord-Holland op Civocracy.org. Er werden ruim honderd, zeer constructieve, reacties geplaatst. Verder zijn er ‘invloedrijke partijen’ (stakeholders) en links naar artikelen toegevoegd door inwoners, en bijna alle stakeholders (bijv. Recron, Port of Amsterdam en MKB Nederland) deden mee aan de discussies. Dit heeft goede input opgeleverd voor de provincie.

Enkele voorbeelden van reacties op Civocracy:

“Ik zie al veel goede ideeën langskomen en sluit me graag aan bij het voorstel om alle braakliggende gronden op een natuurlijke wijze te beheren met de hulp van boeren en burgers.” (Bionext over biodiversiteit)

“… Integrale regionale afstemming is hierin noodzakelijk (bijv. zoals de regionale hotelstrategie). Dit zou verwoord kunnen worden in een regionale kantorenstrategie. …” (Gemeente Amsterdam over leegstand)

“Het beleid moet aansluiten bij de kansen van de ondernemer en niet bij provinciale beleidsdoeleinden.” (Danny Verdonk over MKB-innovaties)

De CEO van Civocracy, Benjamin Snow, is blij met alle constructieve feedback: “We zijn enthousiast over de interactie in de Noord-Hollandse discussies. Ik ben onder de indruk van hoe constructief de feedback is geweest, en hoeveel stakeholders mee hebben gedaan. Het heeft ons veel ervaring opgeleverd. Die ervaring hebben we toegepast op de nieuwe versie van ons platform, die vandaag gelanceerd zal worden. Daarin is het overigens voor iedereen mogelijk om onderwerpen voor te stellen voor een discussie op Civocracy.”

Wat nu?

De beleidsadviseurs van de provincie Noord-Holland gaan nu, mede op basis van de input via Civocracy, het uitvoeringsplan voor nieuw economisch beleid uitwerken.

Provincie als één van de ‘launching customers’

In juli 2015, vlak na de oprichting van startup Civocracy in Amsterdam (mei 2015), sloot de gemeente Losser al een abonnement af bij Civocracy. Daarna volgde de gemeente Potsdam (Duitsland). De derde ‘launching customer’ is Provincie Noord-Holland.
De behoefte om burgers en ondernemers te betrekken bij de besluitvorming groeit. Het leidt tot betere besluitvorming en meer draagvlak. Civocracy speelt op deze behoefte in en biedt een laagdrempelig online platform voor participatie. Voor meer informatie: civocracy.org.

Centric investeert in Civocracy

Na een succesvolle crowdfundingcampagne heeft ook Centric in Civocracy geïnvesteerd, waardoor de start-up haar organisatie kan versterken en het platform verder kan uitbouwen. Kijk voor meer informatie op civocracy.org.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren