Artikel

Regie zonder grenzen in de Achterhoek

Winterswijk geeft samen met collega-gemeenten Aalten en Oost-Gelre zoveel mogelijk ruimte aan de ‘eigen regie’. Manager uitvoerende dienst Zorg en Welzijn Noortje Schuddebeurs vertelt over samenwerken in de Achterhoek. “Gemeentegrenzen zijn geen belemmering meer.”

Manager uitvoerende dienst Zorg en Welzijn in de gemeente Winterswijk, Noortje Schuddebeurs.

Met de decentralisaties van 2015 heeft de overheid verantwoordelijkheden binnen het sociale domein overgeheveld naar de gemeenten. Ieder voor zich (en soms samen) geven zij nu handen en voeten aan de geambieerde eigen regie en zelfredzaamheid van gezinnen, jeugdigen, langdurig zieken en ouderen. Zo ook gemeente Winterswijk, samen met collegagemeenten Aalten en Oost-Gelre, daarin ondersteund door Suite4Sociale Regie.

Al in 2013, sloegen de drie gemeenten de handen ineen met de oprichting van een ondersteuningsteam dat zich richt op gezinnen. Het team heeft contactpersonen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs, wat volgens Schuddebeurs redelijk uniek is in gemeenteland. “Het mooie is ook dat de teammedewerkers verspreid over de gemeenten werken. Zo hebben we hier in de regio bijvoorbeeld leerlingen die in de ene gemeente wonen en in de andere naar school gaan. Op deze manier hebben we daar toch meer zicht op en zijn de gemeentegrenzen geen belemmering. Ook hebben we medewerkers met verschillende specialisaties binnen de gelederen – iets wat we afzonderlijk als kleine gemeenten nooit hadden kunnen doen.”

Regie bij de ouders

Hoe vullen de gemeenten de mantra ‘eigen regie’ in? Noortje: “We zijn gestart met regie voeren in de ouderwetse zin van het woord; de hulpverlener komt bij een gezin, bespreekt het probleem, schrijft zelf het plan van aanpak en bepaalt de doelen. De omslag die wij willen maken, is dat het gezin zelf een plan maakt en besluit voor welke doelen het wil gaan. Ons streven is ook dat alle betrokken partijen nog meer samenwerken en een gezin ‘voeden’: aan welke doelen werkt de school van het kind eigenlijk? Wat zijn de doelen van de kinderarts, de psycholoog? Daar moet meer samenhang en samenwerking in komen.”

“Een voorbeeld: een meisje van 6 jaar kan slecht meekomen op de basisschool, kan zich moeilijk concentreren en heeft moeite met sociale contacten. De school maakt plannen, de ouders gaan naar de huisarts die op zijn beurt ook ideeën heeft, de kinderarts komt erbij, die doet onderzoek en baseert daar zijn bevindingen op. Eigenlijk is dan de vraag aan de ouders: wat zien jullie gebeuren? Wat is voor jullie het belangrijkste om te verbeteren of aan te pakken? Voorheen zou een hulpverlener dat met de ouders bespreken en opschrijven, maar de bedoeling is dat ouders zelf dat plan maken. Binnenkort gaan we een pilot draaien waarbij de regie veel meer bij de ouders zelf komt te liggen.”

Voor de broodnodige ICT-ondersteuning van de socialeregiefunctie werken de gemeenten met Suite4Sociale Regie van Centric. “Met de transities krijg je als gemeente al zoveel voor je kiezen. We zochten daarom naar een pakket dat zoveel mogelijk aansloot op onze backoffice-applicaties en dat de door ons gewenste functionaliteiten al grotendeels in zich had. Suite4Sociale Regie past heel goed bij hoe wij onze processen hebben ingericht.”

Ook op het vlak van applicatiebeheer hebben de gemeenten de handen ineen geslagen. Schuddebeurs: “Omdat we allemaal in hetzelfde systeem werken, is het makkelijker om alles via één functioneel beheerder te laten lopen.”

Geen ruis op de lijn

De samenwerking met externe instanties binnen Suite4Sociale Regie is nog geen feit, maar de plannen liggen er. De gemeenten hebben wel alvast een pilot gedraaid met een ander systeem waaraan ook externe organisaties deelnamen. Schuddebeurs is positief over de resultaten. “We hebben gemerkt dat een ‘open’ systeem de samenwerking absoluut bevordert, zeker in een land als Nederland waar de privacywetgeving behoorlijk streng is. Gezinnen worden al veel minder van het kastje naar de muur gestuurd.”

Is ‘eigen regie’ een bezuinigingsmaatregel die zorgt voor frustratie, meer administratie en langere wachtlijsten? “Misschien dat het aan de regio ligt, maar wij hebben die problemen dus niet. Juist ons ondersteuningsteam en ook ons systeem maken dat we korte lijnen hebben, dat alle afspraken goed worden vastgelegd en dat je goed kunt samenwerken met de partij die de indicatie stelt. Kijk, natuurlijk kun je ‘in je eigen kracht zetten’ vertalen als ‘iedereen zoekt het zelf maar uit’. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat je de regie neerlegt bij mensen die dat niet alleen kunnen, maar ook graag willen. En daar zijn er een heleboel van.”

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Suite4Sociale Regie? Ga naar centric.eu/socialeregie.

Meer eigen regie!

Waar de Suite4Sociale Regie professionals binnen de gemeente een integrale aanpak biedt, is ‘Mijn Regie’ een burgerportaal voor inwoners om hen te betrekken bij de regievoering. Via ‘Mijn Regie’ wordt informatie gedeeld en kan de inwoner eigen taken uitvoeren, zoals:
• acties bijwerken, inzien en uitvoeren;
• contactmomenten met professionals maken en inzien;
• documenten downloaden die professionals met de inwoner
delen;
• persoonlijke gegevens aanvullen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren