Persbericht

Veilige en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De Gebruikersvereniging Centric heeft samen met Centric en de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) een vernieuwde bewerkersovereenkomst opgesteld. Die garandeert Centric-klanten dat persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt.

Nederlandse en Europese wetgeving stelt hoge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Deze bewerkersovereenkomst geeft opdrachtgevers de zekerheid dat Centric voldoet aan de verplichtingen van onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet meldplicht datalekken. De IBD heeft op verzoek van gemeenten geadviseerd over de totstandkoming.

Verplicht bij verwerken persoonsgegevens

Een bewerkersovereenkomst is wettelijk verplicht wanneer organisaties het verwerken van persoonsgegevens uitbesteden. De overeenkomst legt vast voor welke doeleinden de gegevens mogen worden verwerkt, welke veiligheidseisen gelden en welke vormen van toezicht de opdrachtgever mag uitoefenen.

Gebruikersvereniging Centric

De bewerkersovereenkomst is beschikbaar gesteld aan leden van de Gebruikersvereniging Centric. Ook niet-leden kunnen het document gebruiken. De Gebruikersvereniging behartigt de belangen van haar leden en draagt langs verschillende wegen bij aan de ontwikkeling van de producten en diensten van Centric.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de bewerkersovereenkomst? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren