Blog

Welke meerwaarde heeft de Omgevingswet voor uw organisatie?

De Omgevingswet komt eraan. In 2018 is deze belangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht een feit. Werkt u bij een gemeente aan de fysieke leefomgeving? Dan krijgt u met de nodige veranderingen te maken. U weet waarschijnlijk dat er nog een aantal vragen zijn rondom de Omgevingswet, vooral ten aanzien van de vier bijbehorende AMvB’s en het Digitale Stelsel.

Duidelijk is wel dat u nu al van harte uitgenodigd bent om in de geest van de wet te handelen. Dat betekent op hoofdlijnen dat u het omgevingsbeleid in uw gemeente meer kunt afstemmen op lokale behoeften en doelstellingen dan u misschien eerder voor mogelijk hield.

Het betekent ook aan de slag met integraal werken, bijvoorbeeld ten aanzien van uw omgevingsvisie en omgevingsplan. Uit de onlangs verschenen eindrapportage van de pilots Omgevingsvisie bleek de vorming van zo’n visie een ‘leerproces op vele fronten’ te zijn voor de deelnemende gemeenten en provincies. Een belangrijke bevinding is dat het een kwestie is van ‘gewoon doen’: de praktijk blijkt een goede leerschool.

Voor de informatievoorziening rondom de Omgevingswet zou dat ook wel eens het geval kunnen zijn. De komende periode bespreken we aan de hand van een aantal concrete voorbeelden graag met u hoe uw organisatie meerwaarde kan halen uit de komst van de Omgevingswet.

Sneller, eenvoudiger en beter

Denk dan bijvoorbeeld aan oplossingen om initiatiefnemers en belanghebbenden eenvoudig en digitaal met elkaar te verbinden, waarbij zij efficiënt en op maat de benodigde informatie met elkaar kunnen delen. Een uitgangspunt van de Omgevingswet is immers dat brede participatie van alle betrokkenen zorgt voor betere plan- en besluitvorming. Meer draagvlak en een geringere noodzaak voor onderzoek moeten leiden tot een sneller besluit en lagere kosten.

Het accent in uw huidige takenpakket zal met de komst van de Omgevingswet mogelijk verschuiven: toezicht en handhaven krijgen een grotere rol. Bent u van plan deze taken uit te besteden, bijvoorbeeld aan een commerciële partij? Dan wordt het belangrijk om goede regie te kunnen voeren op de werkzaamheden die u buiten de deur belegt.

Ander nieuws uit de leefomgeving

In Nederland vallen ongeveer 400 bedrijven onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (BRZO). De Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) BRZO is een online database die is opgezet om betere samenwerking mogelijk te maken bij gezamenlijke inspecties van BRZO– en RIE categorie 4- inrichtingen. Sinds kort is het Key2Vergunningen-koppelvlak GIR beschikbaar. Hiermee houdt Key2Vergunningen automatisch uw inrichtingenbestand actueel.

De GIR-informatie gebruikt u in uw brieven en rapporten en om uw werkproces bij te sturen. Omdat de documenten digitaal zijn, hoeven inspecteurs geen verslagen meer te printen en te verspreiden. Inspectieteams kunnen gezamenlijke inspecties voorbereiden én afronden. Inspectiegegevens zijn eenvoudig te delen met managers en of andere betrokkenen van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Zo maakt u met informatie uit de GIR uw inspectieprocessen een stuk efficiënter.

Wilt u meer weten over onze oplossingen voor de leefomgeving? Mail mij gerust!

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren