Markt en overheid
Artikel

Zo bouwt Centric aan Common Ground

Onze klanten vragen er regelmatig naar en gemeenten nemen het al op in aanbestedingen: Common Ground, de breed gedragen visie op een vernieuwde informatievoorziening voor de decentrale overheid. Hoe draagt Centric bij aan deze veelbelovende ontwikkeling?

Common Ground heeft als doel om de gemeentelijke informatievoorziening structureel te herzien door anders om te gaan met gegevens en meer samenhang te scheppen in de gemeentelijke gegevenshuishouding. Zo komt er een heldere scheiding tussen data en de processen waarin die worden gebruikt.

De principes van Common Ground leveren een aantal duidelijke voordelen op: kostenreductie, schaalvoordeel, robuuste koppelingen tussen systemen en hogere gegevenskwaliteit door informatie te halen bij de bron. Alles met als uiteindelijk doel: betrouwbare en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger.

Aan de slag met Common Ground

De toekomst van Common Ground is al begonnen: in diverse labs en challenges hebben we afgelopen jaar samen met andere partijen een eerste aanzet gegeven voor een concrete invulling van de gemeentelijke informatievoorziening van morgen. In API-labs, hackathons en challenges lieten we zien hoe Centric-applicaties kunnen aansluiten op de nieuwe API’s en ontwikkelingen binnen Common Ground. Nieuwe oplossingen, zoals het Portaal Leefomgeving, ontwikkelen wij ook volledig in lijn met de Common Ground-principes.

Challenge: DSO-bericht inlezen

Voor de Common Ground-hackathon op 25 en 26 september heeft VNG Realisatie drie challenges opgesteld, bedoeld om softwareleveranciers met de nieuwe API’s te laten experimenteren. De uitdaging die Centric aanging, betrof het inlezen van een DSO-bericht voor een vergunningaanvraag.

Tijdens de hackathon hebben ontwikkelaars van Centric met de VTH-oplossing Portaal Leefomgeving een vergunningaanvraag succesvol ontvangen en verwerkt, een zaak aangemaakt en persoonsgegevens opgehaald via de API van de BRP.

De informatievoorziening die dat allemaal mogelijk maakt, is gebaseerd op een architectuur die gebruikmaakt van services en Application Programming Interfaces (API’s). De Common Ground-architectuur en het uitgangspunt om gegevens te ontsluiten via API’s, raken daarmee de bedrijfsvoering van zowel overheden als hun IT-partners. Tegelijk biedt Common Ground tal van kansen voor vernieuwing en verbetering.

Centric staat dan ook vierkant achter de basisgedachte van Common Ground en de opgestelde architectuur- en realisatieprincipes. Dit hebben wij deze zomer ook bekrachtigd in het zogenaamde Groeipact. Daarin spreken gemeenten, keten­partners en leveranciers af om Common Ground samen tot een succes te maken. Centric speelt daar met investeringen ook op in.

Centric is mede-initiatiefnemer van dit Groeipact en ook onze Gebruikersvereniging Centric (GV), die de belangen van onze klanten behartigt, heeft zich erbij aangesloten. De GV heeft inmiddels een Regiegroep Common Ground ingesteld. Het is goed dat gemeenten op deze manier samen optrekken, de regierol oppakken, een gemeenschappelijke gesprekspartner vormen, en eenheid in de uitvoering nastreven.

Position paper

Centric draagt graag bij aan de succesvolle uitvoering van Common Ground. Hoe we dat doen, hebben we opgeschreven in de position paper Ons perspectief op Common Ground. Ook vertellen we daarin welke rol wij voor Centric zien in de samenwerking met overheden en IT-leveranciers op weg naar de realisatie ervan. Welke tips zijn er? Waar moeten we zeker rekening mee houden? Lees het in de paper.

API-Labs Zaakgericht Werken en Haal Centraal

Ontwikkelaars van dertig softwareleveranciers waren begin juli aanwezig bij de API-Labs Zaakgericht Werken en Haal Centraal, ontwikkelsessies van VNG Realisatie in Utrecht. Deze programma’s moeten ervoor zorgen dat gemeenten basisgegevens van onder meer de BRP en het Kadaster effectiever gaan gebruiken.

Als eerste softwaremakers hebben Centric en Decos hun systemen gekoppeld via de nieuwe VNG-gegevensstandaard voor zaakgericht werken. Op basis van het VNG-referentiemodel brachten wij succesvol berichtenverkeer tot stand tussen de VTH-oplossing Portaal Leefomgeving van Centric en de zaaksoftware JOIN van Decos. Daarnaast heeft het team van Centric tijdens het lab Haal Centraal functionaliteit geïntroduceerd voor het bevragen van de Basisregistratie Personen.

Regie op je eigen gegevens

De ‘Blauwe Knop’ is een generieke, herkenbare knop op overheidssites die burgers inzicht geeft in hun gegevens, zodat zij de regie over hun eigen gegevens terugkrijgen. De knop is beschikbaar in de ‘mijn’-omgevingen van uitvoeringsorganisaties DUO, CAK en UWV en op websites van enkele gemeenten, en maakt duidelijk welke gegevens over diegene bekend zijn bij die organisatie.

In het API-lab in september 2019 heeft Centric samen met de gemeenten Tilburg, Boxtel, St-Michielsgestel, VNG Realisatie en andere leveranciers functionele specificaties uitgewerkt en een API ontwikkeld die het mogelijk maakt om financiële gegevens te ontsluiten. Op dit moment zijn we met de gemeente Tilburg in gesprek over het realiseren van een robuuste oplossing die de gemeente daadwerkelijk kan inzetten voor inwoners.

  • Robert Koning ( IFIGO ) | 20 januari 2020, 15:10

    Logisch dat Centric de pact heeft ondertekend. In eerste instantie met tegenzin kan ik me voorstellen gezien hun macht(ige) positie binnen gemeenteland. Common Ground zal toch echt de standaard (moeten) worden in de toekomst.

    Ik zie die toekomst graag tegemoet en juich de concurrentie op de applicatiemarkt dan ook zeer toe.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren