Nieuws

Cijfer politiemensen voor ICT: 6,7

Eind dit jaar zal 86 procent van het grote plan om de politie-ICT weer op de rails te krijgen zijn behaald, beweert Veiligheid en Justitie. De uitvoering van het plan wordt ‘succesvol’ genoemd, maar wederom doemt een kostenprobleem op.

De figuur toont dat begin 2017 71 procent van de uitvoering van het plan gerealiseerd was, bij 64 procent van de beoogde investeringen. Die waren aanvankelijk ruim begroot: 400 miljoen euro. Van de exploitatiekosten is 79 procent verbruikt, van de uren al 82 procent.

‘Uitgaande van het Realisatieplan AVP 2017 zal dit percentage eind 2017 rond de 86% uitkomen. Hiermee zijn niet alle resultaten binnen de programmaperiode behaald. De resterende resultaten worden in de lijnorganisatie opgepakt’, zo schrijft Blok. Het Realisatieplan AVP 2017 is het programma voor dit jaar.

Die lijnorganisatie is daar echter nog niet klaar voor, zo bleek uit onderzoek in opdracht van de CIO. De onderzoekers stellen vast dat de IV-organisatie gereed is om producten die vanuit het AVP worden opgeleverd technisch te beheren, maar nog niet voor functioneel beheer.

Vier van zes doelstellingen haalbaar

Van de zes doelstellingen liggen er vier ‘goed op schema’:

  • meer en betere informatie-uitwisseling;
  • meer flexibiliteit en toekomstvastheid;
  • minder uitval van systemen en verlies van gegevens;
  • bijdrage aan directe tijd politie.

Twee doelstellingen lijken niet te worden gehaald:

  • meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen: een gevolg van vertragingen binnen de vernieuwing van de voorzieningen;
  • lagere kosten informatievoorziening worden evenmin bereikt: “Het percentage van het totale IV-budget ten opzichte van het totale budget van de politie neemt af en de vernieuwing van de operationele systemen is vertraagd, waarmee het risico bestaat dat de verhouding tussen beheerkosten en vernieuwingskosten zich weer negatief ontwikkelt.”.

Bijstellingen kostten 30 miljoen euro en 167.000 uur. De helft daarvan gaat naar de aanschaf van 32.000 smartphones en de overgang naar mobiel werken.


Voortgang ICT politie 1 januari 2017

In september 2016 werd een tevredenheid van gebruikers gemeten van 6,6. Eind 2017 moet dit een 7,0 zijn. Datzelfde geldt voor het gebruiksgemak. Het aantal bevragingen in de systemen ging begin 2017 al het beoogde aantal eind 2017 te boven.

Dit staat in de Voortgangsrapportage oktober 2016 – december 2016
die minister Blok van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het betreft het ‘Het Aanvalsprogramma IV Politie’ (AVP) dat is gericht op het realiseren van een bruikbare, gebruiksvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare informatievoorziening voor de nationale politie.

De rapportage maakt deel uit van een serie periodieke rapportages over de politie die minister Blok naar de kamer stuurde.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren