Digitalisering en democratie
Podium

CommuniCity: in cocreatie werken aan innovatieve oplossingen

Blinde man op straat praat tegen smartphone
Techbedrijven hebben vaak niet genoeg kennis en begrip van de behoeften van kwetsbare groepen. | Beeld: Shutterstock

Hoe kan technologie bijdragen aan de oplossing van stedelijke maatschappelijke vraagstukken en het versterken van kwetsbare en specifieke doelgroepen? In september 2022 is het EU-project CommuniCity gestart met de ambitie om in drie jaar tijd honderd pilots met sociale technologie uit te voeren door de hele Europese Unie. In september wordt de derde ‘open call’ gepubliceerd.

Veel gemeenten zijn zich er van bewust dat digitalisering en innovatie kunnen helpen bij het voldoen aan hun maatschappelijke opgaven. Datagedreven werken is een veelgenoemd streven en er is veel aandacht voor mogelijkheden van AI en andere geavanceerde technologieën op terreinen als zorg, energie en mobiliteit. Maar wat nog vaak over het hoofd wordt gezien: technologie kan ook veel betekenen in het sociaal domein.

Aandacht voor kwetsbare doelgroepen

Specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen is maatschappelijk van groot belang. We lopen anders het risico dat de mogelijkheden van technologie vooral ten goede komen aan die mensen die al een gunstige positie hebben in de samenleving. Met als gevolg dat de kloof tussen mensen die het goed hebben en die het niet zo goed hebben alleen maar verder groeit.

Knelpunten

Bij het Europese project CommuniCity draait het om samenwerking tussen bedrijven, organisaties, stichtingen, kennisinstellingen, technologieleveranciers en burgers. De gemeente Amsterdam heeft binnen het CommuniCity consortium de taak om uit te zoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat tech bedrijven meer aandacht krijgen voor maatschappelijke kwesties en hoe zij het beste kunnen cocreëren met gemarginaliseerde groepen zodat de oplossingen ook echt aansluiten bij de behoeften. Binnenkort verschijnt het rapport op de website van CommuniCity. Hierin wordt een aantal knelpunten gesignaleerd:

  • Er is bij de verschillende stakeholders weinig besef van de mogelijkheden van tech voor sociale en maatschappelijke uitdagingen
  • Techbedrijven hebben niet genoeg kennis en begrip van de behoeften van gemarginaliseerde groepen
  • Er is gebrek aan financiering voor de ontwikkeling en aanschaf van sociale technologie
  • Implementeren en onderhoud van tech is lastig voor maatschappelijke organisaties

Open calls

De insteek van het project CommuniCity speelt in op de eerste drie knelpunten. CommuniCity organiseert ‘open calls’ waarin steden ‘challenges’ publiceren. Deelnemende gemeenten denken na over mogelijke toepassingen van technologie in het sociale domein. Techpartijen die voorstellen willen indienen voor deze calls denken na over wat hun kennis en vaardigheden kunnen betekenen voor deze vraagstukken. De winnaars van de open call betrekken vervolgens de doelgroep in de uitvoering van de pilot.

Ter illustratie:

  • In Breda wordt op dit moment gewerkt aan vier oplossingen die alle te maken hebben met de inzet van virtual reality om jongeren te ondersteunen in hun gezondheid en (intergenerationele) relaties. Een concreet voorbeeld is de inzet van een VR-game door jongerenwerkers, waarmee jongeren hun sociale vaardigheden kunnen trainen.
  • In Amsterdam vond een pilot plaats met slechthorenden in het OV om omgeroepen berichten als tekst op smartphones te ontvangen.
  • In Helsinki vond een pilot plaats om de digitale vaardigheden van niet-Fins sprekende langdurig werklozen goed in beeld te krijgen, zodat zij een passend trainingsaanbod kunnen krijgen.

In september komt er een toolkit met methoden voor cocreatie met gemarginaliseerde groepen.

Derde call gaat in september van start

De pilots uit de tweede open call zijn nu bijna afgerond. De voorbereidingen voor de derde open call, die op 10 september gepubliceerd wordt, zijn in volle gang. Steden die interesse hebben om ook vraagstukken te publiceren in deze open call, kunnen zich tot 3 juni a.s. melden bij Neeltje Pavicic n.pavicic@amsterdam.nl.

Tot en met 31 oktober 2024 kunnen techpartijen voorstellen indienen bij CommuniCity en kans maken op 12.500 euro om het idee samen met de stad uit te testen in de praktijk.

 

 

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren