Markt en overheid
Congres

Dank aan de partners van GovTechDay

GovTechDay 2024 zou niet mogelijk zijn geweest zonder onze partners die ons zowel inhoudelijk als financieel ondersteund hebben om de dag mogelijk te maken. Ook de deelname van een groot aantal startups wordt gewaardeerd. Bijzondere dank gaat uit naar Jan van Ginkel van de Provincie Zuid-Holland die als gastheer van GovTechDay optrad. 

GovTech gaat steeds meer leven binnen de overheid en bij marktpartijen. De tweede editie van GovTech Day op donderdag 6 juni bracht het spanningsveld tussen markt en overheid en tussen snelle innovatie versus ethiek en privacy-dilemma’s als vanouds in beeld. Terwijl digitale technologie onmisbaar is voor een veerkrachtige, adaptieve en open overheid, en ook een nuttig instrument kan zijn voor een betere bedrijfsvoering en plannenmakerij bij de overheid.

Technische vernieuwing is er genoeg, van slimme lantaarnpalen tot digital twins. De overheid blijft echter voorzichtig, regulering is nodig. De kern voor de publieke sector blijft dat GovTech tot betere digitale oplossingen voor burgers en bedrijven moet leiden en moet helpen maatschappelijke vraagstukken te slechten. Veel voorbeelden hiervan kwamen op Govtech Day 2024 voorbij.

Onze partners

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Tata Consultancy Services
 • Atabix
 • Servicenow
 • Councyl
 • Derksen & Drolsbach
 • Forum Standaardisatie
 • Werken aan een Open Overheid
 • Open Stae Foundation
 • Equinix
 • Luminis

Startups

Met steun van het ministerie van BZK konden we een startup-plein inrichten die hun producten en ideeën konden landeren voor een zeer geïnteresseerd publiek. De volgende startups namen deel aan GovTechDay:

 • Clappform: een bedrijf gespecialiseerd in data-integratie en -analyse, dat zich inzet om overheden in staat te stellen data-gedreven beslissingen te nemen.
 • Cyrb: een innovatieve IT startup uit Den Haag dat oplossingen ontwikkelt voor slimme steden en een eerlijke samenleving. Met hun multifunctionele sensor meten ze allerlei vormen van luchtkwaliteit en geluid.
 • Edumersive: ontwikkelt mogelijkheden om virtueel bij elkaar te kunnen komen en zo op een meer interactieve manier met elkaar in gesprek te raken. Hiervoor is het prototype ‘VRCollaboratie’ ontwikkeld.
 • Family Pay: een serious game voor op de smartphone waarbij via minigames spelenderwijs de financiële kennis en bewust vergroot worden.
 • Mokin: dé tolk app voor participatiegesprekken met statushouders.
 • Olifantenpad: What if lab over welzijn in de stad
 • Panel: een inclusieve en innovatieve manier om ieders stem te horen. Zo komen oplossingen echt bottom-up uit de samenleving, want antwoorden worden gecategoriseerd op basis van de input van deelnemers.
 • Panik Button: een oplossing voor organisaties die te maken hebben met verstoringen in hun IT systemen waardoor de normale bedrijfsvoering verstoord wordt, bijvoorbeeld door een cyberaanval.
 • Reader: ontwikkelde samen met de gemeente Den Haag de Isolatiemonitor waarmee de gemeente een overzicht krijgt van de isolatie van alle woningen.
 • Spin AI: Specialisten op het gebied van personeels- en dataannotatie in Nederland en Europa.
 • Tenpu: helpt overheidsinkopers bij elke stap van hun aanbestedingstraject, ze geven ze toegang tot bedrijven van elke omvang en helpen ze bij het creëren en publiceren van aanbestedingen.
 • Tolkie: helpt overheidsorganisaties om toegankelijk te communiceren met laaggeletterde Nederlanders.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren