Digitalisering en democratie
Nieuws

Dashboard Digitoegankelijkheid: overheid moet achterstand inhalen

4,5 miljoen mensen hebben problemen met het gebruiken van websites en apps van de overheid. 16 maart wordt een dashboard gelanceerd dat in één overzicht laat zien hoe toegankelijk de websites en apps van de overheid zijn. 25 procent van de geregistreerde websites en apps voldoen nog niet aan de wet rond digitale toegankelijkheid.

Screenshot van het Dashboard DigiToegankelijk

Nog niet compleet

Het dashboard bevat op dit moment ruim 4.100 websites en apps. Bijna 3.000 daarvan voldoen aan de wet rond digitale toegankelijkheid. Maar de inschatting is dat er in totaal meer dan 10.000 overheidswebsites en apps zijn. Om het dashboard compleet te maken, werkt DigiToegankelijk aan een overzicht van overheidswebsites en apps die nog geen toegankelijkheidsverklaring hebben. DigiToegankelijk legt dit overzicht de komende periode voor aan overheidsorganisaties met de vraag het te controleren en aan te vullen.

Hulpmiddel

Met het dashboard wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, opdrachtgever van Digitoegankelijk, overheden een hulpmiddel bieden om meer inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van de eigen digitale communicatie.
Een toegankelijkheidfunctionaris of een interne toezichthouder kan het dashboard gebruiken om te controleren voor welke websites en apps de overheidsorganisatie in totaal verantwoordelijk is. Bovendien is de status van digitale toegankelijkheid van de organisatie in één oogopslag te zien. Daarmee biedt het dashboard ook handvatten voor toezicht.

Lancering tijdens webinar

DigiToegankelijk lanceert op 16 maart het nieuwe Dashboard DigiToegankelijk tijdens een webinar. Dit is meteen de aftrap van een reeks activiteiten om overheidswebsites en -apps versneld toegankelijk te maken voor iedereen. Het webinar wordt samen met Gebruiker Centraal en VNG georganiseerd. In het webinar delen bestuurders, beleidsmakers en deskundigen hun ervaringen met het verbeteren van digitale toegankelijkheid binnen hun organisaties. Zij kijken vooruit naar de rol die het dashboard hierin kan spelen. Marcel Oosterveer, Burgemeester van Waalre en ambassadeur van het VNG aanjaagteam digitale toegankelijkheid, zal de eerste release van het dashboard lanceren

Aanmelden voor webinar

Het dashboard DigiToegankelijk is vanaf vanaf 16 maart live:
dashboard.digitoegankelijk.nl

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren