Markt en overheid
Nieuws

Data-economie: de echte waarde moet nog blijken

De waarde van de data-economie is nog niet zo eenvoudig te kwantificeren, zo blijkt tijdens de gesprekstafel op 17 mei jl. over data-economie en innovatie. Landelijk en Europees worden stevige bedragen genoemd, maar harde criteria ontbreken. Bovendien is waarde niet alleen gebaseerd op geld, ook de toegevoegde waarde voor de samenleving moeten we meenemen.

V.l.n.r.: Peter Olsthoorn, Rob Elsinga, Andre Regtop, Peter Verkoulen en Aik van Eemeren | Beeld: Joris Telders.

Onder leiding van Peter Olsthoorn gingen met elkaar in gesprek:

  • Andre Regtop, Algemeen directeur; ICTU
  • Peter Verkoulen, Manager; Gaia-X Hub
  • Aik van Eemeren, Kwartiermaker R&D en lead Public Tech; Gemeente Amsterdam
  • Rob Elsinga, National Technology Officer; Microsoft

Het gaat dus niet alleen om het denken in harde euro’s, dat werkt niet. Waarde is niet alleen gebaseerd op geld. Je kunt ook toegevoegde waarde vaststellen, bijvoorbeeld van het digivaardig maken van miljoenen mensen die nu nog niet of nauwelijks online deelnemen. Of de zorg behalve efficiënter ook op een hoger niveau brengen dankzij innovatie met data-analyse. Het panel nuanceert nog verder: “Een data-economie veronderstelt vraag en aanbod van data, maar daarvan is geen sprake.”

Regie voeren

Wat moet gebeuren om de data-economie op een hoger plan te brengen? Moet de centrale overheid de regie pakken? Vooral BZK poogt iets van die rol op zich te nemen. Groot sturend optreden stuit echter op weerstanden en levert ongewenste risico’s op falen op gezien ervaringen in het verleden. Toch zijn er nu een aantal interessante ontwikkelingen te zien, zoals de ontwikkeling van Digicampus en de aanstelling van Arre Zuurmond als regeringscommissaris informatiehuishouding.

Voor een optimale toegevoegde waarde in digitale innovatie is samenwerking geboden tussen overheden en ook met het bedrijfsleven. Voorbeeld is het bepalen van de juiste kaders voor gezichtsherkenning, waarvoor Microsoft met J&V aan tafel zit.

Lokale initiatieven zijn belangrijk, maar mogen niet ontaarden in een ‘laat duizend bloemen bloeien’.

Het panel gelooft niet in de tegenstelling centraal-decentraal. Lokale initiatieven zijn belangrijk, maar mogen niet ontaarden in een ‘laat duizend bloemen bloeien’. Uiteindelijk is een vorm van regie nodig, landelijk of Europees. Het samenspel tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen biedt hierbij een belangrijk kader.

Ook centraal regie over toepassing van sensoren in steden voorkomt een wirwar aan partijen die ieder voor zich ontwikkelen, installeren en meten. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Rijks- en gemeentelijke overheid: het algoritmeregister, eerst in Amsterdam ontwikkeld, is nu ook een Rijksinitiatief. Toegevoegde waarde: beleids- en softwaremakers en burgers krijgen inzicht in gehanteerde beslisregels en kunnen daarmee beter inspelen op maatschappelijke behoeften en zorgen.

Gevraagd naar hun mooiste ervaringen met IT-innovatie gaven alle deelnemers aan genoten te hebben van doorbraken met aan verrassende, domein overschrijdende samenwerkingen; waarbij enthousiasme de boventoon voerde. Als partijen dat durven, kan er iets moois groeien.

Gesprekstafel tijdens Live Event Digitale Infrastructuur en data-economie

iBestuur organiseerde op 17 mei 2022, in samenwerking met DINL en DDA een congres over de toekomst van de digitale infrastructuur in relatie tot de ontwikkeling van een data-economie. Onderdeel van het event was een gesprektafel over data-economie en innovatie.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren