Nieuws

Datacenters willen actieplan van overheid over inzet circulaire warmte

Datacenter Smartdc wil haar restwarmte gaan leveren aan de Van Nelle Fabriek. Hierdoor is er veel minder gas nodig voor de verwarming van dit gebouw, hetgeen tot potentieel duizenden tonnen CO2 besparing kan leiden. Er moeten meer van dit soort projecten komen, vinden de datacenters. Ze willen de energietransitie versnellen met hulp van de overheid.

Beeld: Smartdc

De samenwerking tussen Smartdc en de Van Nelle Fabriek, een UNESCO monument in Den Haag, laat zien dat het lokaal uitwisselen van duurzame warmte van datacenters zowel technisch als economisch mogelijk is. Door het leveren van restwarmte, voortkomend uit groene energie, zal Smartdc zelf ook minder elektriciteit nodig hebben voor koeling. Hierdoor wordt ook de druk op het elektriciteitsnetwerk verminderd. Het project werd aangekondigd tijdens de Green Data center Conference op 14 oktober jl.

Met de huidige uitdagingen rondom de vraag naar duurzame energie is het van belang dat meer projecten zoals deze slagen. Op dit moment komen warmte uitwisselingsprojecten echter moeilijk op gang. Vaak zijn de gerealiseerde datacenter restwarmte projecten te danken aan de persoonlijke vasthoudendheid van de lokaal betrokken partijen.

‘Overheid, kom met een duidelijke visie en actieplan over de inzet van circulaire warmte door middel van warmtenetten’, is de oproep van Dutch Data Center Association. Duidelijke sturing en een vriendelijker investeringsklimaat voor duurzame initiatieven zorgt er ook voor dat de afnemer van de warmte zekerheid krijgt over de stabiliteit van de prijs en het duurzame karakter van deze vorm van warmte wordt erkend. Dit zal een afnemer en/of leverancier motiveren om mee te doen aan deze verduurzamingsslag. De huidige koppeling tussen gas- en warmteprijzen is voor afnemers nu geen reden om over te schakelen naar warmtenetten, zelfs als dit de meest duurzame optie is.

Volgens managing Director Stijn Grove van brancheorganisatie Dutch Data Center Association is het project van Smartdc en de Van Nelle Fabrieks een mooi voorbeeld voor circulaire bedrijfsterreinen. “Datacenters kunnen grote hoeveelheden duurzame warmte leveren, en daarmee duurzame energie twee keer inzetten. Om de volledige warmtecapaciteit van een datacenter als Smartdc te benutten, is echter een regionaal warmtenet nodig die de warmte naar de nabijgelegen gebouwde omgeving transporteert”, aldus Grove.

Naast het bovenstaande project werden tijdens de Green Data center Conference nog twee datacenter restwarmte projecten aangekondigd. Interxion, a Digital Realty Company gaat restwarmte leveren aan Polderwarmte voor bedrijventerreinen op Schiphol-Rijk en NorthC Datacenters gaat meedoen aan het grootste warmtenetproject tot nu toe in Schiebroek Rotterdam, waarbij 10.927 huishoudens en 367 bedrijven worden verwarmd met restwarmte.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren