Blog

De Fameuze Vier

Het Handelsregister is omgeven met mythes. Veelgehoorde verzuchtingen betreffen de correctheid van de gegevens en het verwerken van terugmeldingen bij gerede twijfel.

We kennen diverse beroemde viertallen. In de muziek hebben we de ‘fab four’ (The Beatles, voor de jonge lezers), in de accountancy de Grote Firma’s (E&Y, PWC, KPMG, Deloitte), in tennis de ‘eeuwige’ top-4 (Federer, Nadal, Djokovic, Murray) en zo verder. Minder bekend, buiten een beperkte groep van ingewijden, is de Grote Vier van de Nederlandse Generieke Digitale Infrastructuur : de vier belangrijkste Basisregistraties.

Drie daarvan zijn al lange tijd in gebruik, namelijk de BRP (de combinatie van de GBA en de Registratie van Niet Ingezetenen – RNI), BAG en WOZ. En nu is nummer vier rijp voor invoering: het Handelsregister (NHR). Een nieuwe ‘fab four’, met eeuwige aardbeienvelden als wenkend perspectief? Of het nieuwe Lucy in the Sky with Diamonds? De tijd zal het leren, want deze basisregistratie is Echt Anders. Van de eerste drie zijn gemeenten namelijk zelf bronhouder, van de vierde is dat de Kamer van Koophandel.

En dus is het Handelsregister omgeven met mythes, vooral op het gebied van kwaliteit. Veelgehoorde verzuchtingen betreffen de correctheid van de gegevens en het verwerken van terugmeldingen bij gerede twijfel. Inderdaad, mythes. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de mate van correctheid van het Handelsregister rond de 97 procent ligt – ruim voldoende voor een basisregistratie en ook bepaald niet slechter dan veel andere basisregistraties. Dat cijfer wordt bevestigd door een steekproef die Operatie NUP heeft uitgevoerd bij vijf pilotgemeenten, waar de vergelijking tussen het Handelsregister en de zo betrouwbaar geachte eigen registraties is uitgevoerd. En terugmelden? Het proces van verwerking van terugmeldingen door gemeenten is binnen de (gereorganiseerde) Kamer van Koophandel opnieuw en strak ingericht. Bovendien kunnen gemeenten vanaf oktober terugmelden via de voorziening Digimelding. Het Handelsregister is daarmee de eerste van de Fameuze Vier waarop laagdrempelig en uniform kan worden teruggemeld. Negatieve verhalen over de kwaliteit durven we te bestempelen als Ob-La-Di Ob-La-Da.

Voordelen

Er zijn nog genoeg andere redenen om het Handelsregister te mijden. Bijvoorbeeld omdat het niet verplicht is. Inderdaad, het voorgenomen Koninklijk Besluit om het Handelsregister per 1 juli 2014 verplicht te stellen, is ingetrokken. Maar als een verplichting de belangrijkste drijfveer zou zijn, begin er dan vooral niet aan. Ondertussen zien we dat veel gemeenten juist tempo maken met de invoering, omdat ze beseffen dat de dienstverlening wordt verbeterd en bijgedragen wordt aan fraudebestrijding en hogere efficiency (Zo heeft er zich een voorhoedegroep gevormd, met gemeenten als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda, Edam-Volendam, Epe, Meppel en enkele andere geïnteresseerde gemeenten). Om maar niet te spreken van ondernemers die geen uittreksels meer hoeven mee te nemen en aan wie door voorinvullen van e-formulieren geen reeds bekende gegevens worden gevraagd. De private sector loopt op dit vlak enorm voor, de overheid doet een inhaalslag met Digitaal 2017, maar u blijft op de handen zitten? Let it be.

Dan is er gelukkig nog het kostenargument. Die uittreksels en andere informatieproducten zijn immers vreselijk duur. Begin dit jaar zijn hierover echter nieuwe afspraken gemaakt, die binnenkort in een Ledenbrief van de VNG nader worden toegelicht. De afspraak is dat vanaf 1 januari 2014 gemeenten niet meer individueel betalen voor gebruik van de digitale producten van het Handelsregister. Er is dus geen rem op het afnemen van gegevens uit het Handelsregister, precies zoals de bedoeling is voor het Stelsel als geheel. Natuurlijk wordt er wel betaald door gemeenten, evenals door andere afnemers, maar dan collectief op basis van relatief gebruik en voorafgaand aan een bepaalde periode. De zaken zijn daarmee omgedraaid: het niet gebruiken van het Handelsregister is duurder dan het gebruik, want als u het Handelsregister niet gebruikt, betaalt u mee aan iets waarvan u niet de baten incasseert. Revolution #9?

Het zijn dus argumenten van Gisteren. Met de feiten van vandaag is het verstandig om invoering van het Handelsregister in gang te zetten. Operatie NUP, het programma van KING in opdracht van de VNG, ondersteunt aansluiting nog tot het eind van het jaar. Maak er gebruik van, dan wordt het geen Long and Winding Road…

 • Walter Oostdam @ gemeente 's_hertogenbosch | 18 juli 2014, 02:24

  Ik kan me helemaal vinden in jouw betoog. Maar… als het gaat om automatische gegevensuitwisseling is er nog wat werk te verrichten.

  Leveranciers baseren zich op Stuf-BG (2.04 of 3.10). Maar deze standaard is niet 100% compatibel met wat bijvoorbeeld HR Dataservice Inschrijving of Vestiging biedt.

  Ook het mutatieabonnement van de KvK verschilt inhoudelijk van deze dataservices.

  Waarop leveranciers nu insteken is een combi tussen mutatieabonnement en HR Dataservices. De zogenaamde workaround, omdat HR Berichtenservice niet werkt.
  Deze combi is een compromis. Dit compromis voldoet niet aan wat bijvoorbeeld bij de i-Versneller NHR, thema innen en betalen aan noodzakelijke info is aangeduid.

  Er is dus nog het nodige afstemmingswerk te verrichten op technisch vlak.

  Daarnaast speelt ook de complexiteit van het NHR een rol. Het is een registratie die bovendien meerdere unieke kenmerken bevat. Denk aan het wie, wat, waar. Een bedrijf is dus niet met één unieke ID te pinpointen, zoals een burger dat wel is (BSN).
  Dat vergt dus kennis en inzicht verwerven aan de kant van de gebruiker. Weet hoe het in elkaar zit!

  Ook een aandachtspunt is dat heel veel bestaande applicaties in hun gegevensopbouw een bedrijf of organisatie in één databaserecord willen vangen (Wat dus eigenlijk onmogelijk is, gezien het relationele datamodel van het NHR). Dit veroorzaakt verhitte discussie over wat er precies ingevuld moet worden in een bepaald veld van een applicatie van een leverancier. Want voor proces A wil je er X in hebben en voor proces B het gegeven Y.

  Eigenlijk zouden dit soort discussies niet mogelijk moeten zijn. Maar het gebeurt wel.Omdat leveranciers niet het relationele model van het NHR volledig ondersteunen.

  Ja, de recente ontwikkelingen maken het breed gebruik van NHR gegevens mogelijk, maar aan de afnemende zijde dient nog het nodige gedaan te worden (zowel leverancier als afnemer/gebruiker).

  Ook dient er afstemming plaats te vinden tussen het RSGB en het gegevensmodel van het NHR. Endie afstemming ligt dan met name bij het RSGB. De rijkheid van info uit het NHR dient daar een plaats in te krijgen.

  En leveranciers moeten het rijke NHR-gegevensmodel gaan ondersteunen (inclusief de bijbehorende regels).

  Het zijn wat kanttekeningen die ik plaats bij jouw jubelbericht. Maar ik blijf het met je eens: ga de NHR gebruiken!

 • Theo van den Brink, KING Operatie NUP | 18 juli 2014, 14:04

  Toen ik de blog schreef had ik mijn juichpakje nog niet uitgedaan ;-)

  Walter Oostdam noemt in zijn reactie een aantal terechte punten. Er moet nog wel het nodige gebeuren voordat het gebruik van HR Dataservices gladjes en optimaal is. Zoiets kan alleen maar op grond van ervaringen vanuit de praktijk en niet door nog eindeloos rondjes te maken op Haagse tekentafels. Dus ja, vooral aansluiten en bevindingen doorgeven aan betrokken partijen (KvK, de leveranciers, KING) om stapsgewijs te verbeteren.

  Op een aantal punten die worden genoemd is al vooruitgang geboekt. KING heeft aanpassingen van RSGB en StUF-BG gedaan voor de belangrijkste gegevens uit het Handelsregister en deze met leveranciers gecommuniceerd.

  Het gebruik van het oude mutatieabonnement is inderdaad onhandig; we hadden liever een nieuw mutatieabonnement gehad, maar of en wanneer dat komt is onduidelijk. Maar gelukkig kunnen we op korte termijn al wel HR Dataservice Berichten testen, omdat de KvK inmiddels een stabiele en complete Gebeurteniscatalogus heeft opgeleverd en ook voor alle gebeurtenistypen voorbeeldberichten in XML heeft gemaakt. Zodra de resultaten bekend zijn en aangesloten kan worden, zullen we dat vanuit KING/Operatie NUP bekend maken. En dan is het mutatieabonnement niet meer nodig.

  We boeken vooruitgang, en dat zal sneller gaan naarmate we eisen en wensen vanuit de praktijk naar betrokken partijen (KvK, leveranciers, KING) doorsluizen. Een belangrijke stap daarin die ook niet onvermeld mag blijven is dat de Gebruikersraad Handelsregister een onderzoek heeft ingesteld bij afnemers om de behoeften te peilen. In dat kader is met VNG, KING en enkele gemeenten gesproken.
  We kantelen nu echt van aanbodgedreven naar vraaggedreven.

 • Harrie Veldman (gemeente Meppel) | 30 juli 2014, 11:06

  In de reactie van Walter Oostdam van Den Bosch herken ik veel van de problematiek die ook Meppel heeft gehad bij de pilot. Wat ik nog mis is de behoefte van Meppel om ook een abonnement op gegevens van bedrijven buiten Meppel waar we zaken mee doen. Zoals het nu lijkt is dat lastig/niet mogelijk. Ik ben het eens met Theo dat actie beter is dan afwachten. Momenteel wordt er ook samen met onze leverancier gekeken hoe we met de beschikbare data(modellen) van de KvK toch proberen een zo goed mogelijk bestand te krijgen. Het is toch van de zotte dat we al jaren werken met een prima kwaliteit persoonsgegevens (ook van personen buiten Meppel) en dat het niet lukt ons bedrijvenbestand op orde te krijgen. Laat staan dat de Kamer ons geen basisgestand zou kunnen leveren……. Een beetje meer welwillendheid van de Kamer, een beetje meer druk vanuit Den Haag, een beetje meer flexibiliteit bij ons zelf en de leveranciers en het moet toch gaan lukken.

  En ja, ik schrijf dit met mijn juichpakje nog aan.

 • Theo van den Brink | 30 juli 2014, 19:33

  Het commentaar van Harrie Veldman is helemaal terecht: van de zotte dat het zo lang duurt om ook het bedrijvenbestand op orde te krijgen. En Meppel heeft recht van klagen, want ze hebben met de andere gemeenten van de praktijkbeproeving het spits afgebeten bij aansluiting op het HR.

  Ik heb m’n juichpakje uitgedaan en toch goed nieuws op een aantal punten. Alle dingen die Harrie noemt zijn inmiddels WEL mogelijk, dankzij druk vanuit Den Haag, gemeenten en leveranciers nog wel.

  Via een proces van ‘initiële bevraging’ kan het basisbestand worden samengesteld, ook met objecten buiten de eigen gemeente. Het werkt als volgt. Als de gemeente via de contactpersoon bij de KvK het bestand met gemeentelijke postcodes plus postcodes van buitengemeentelijke objecten aanlevert, dan krijgt de gemeente van de KvK een bestand met zoeksleutels waarmee via bevragingen het basisbestand (met objecten binnen en buiten de eigen gemeente) kan worden opgebouwd. Dit is getest en een aantal gemeenten is er nu mee bezig. Vervolgens kan, als aangesloten wordt op HR Dataservice Berichten, dit basisbestand via gebeurtenisleveringen (en bevragingen) actueel worden gehouden. Ook voor objecten buiten de eigen gemeente; dat kan in het filter en de objectenlijst van Digilevering worden ingesteld. Op de site van KING / Operatie NUP verschijnt hiervoor binnenkort een stappenplan.

  Vanaf september worden met een voorhoedegroep van leveranciers en gemeenten de eerste aansluitingen gerealiseerd op HR Dataservice Berichten. Aanmeldingen zijn nog mogelijk….

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren