De I-strategie in vijf bedrijven, deel III

Het delen van generieke ICT, het opzetten van gemeenschappelijke voorzieningen en het terugbrengen van het aantal ICT-afdelingen. ‘Aanbodstructurering’ is een rode draad in opeenvolgende hervormingsagenda’s. Hoe staat het ermee? iBestuur vroeg het aan Hans van der Stelt, CIO / directeur Bedrijfsvoering, Organisatie- en Informatiebeleid bij het ministerie van I & M.

“Wat betreft de consolidatie van datacenters zijn de aanbestedingen afgerond. De fysieke verhuizing naar de vier nieuwe centers zal dit jaar grotendeels zijn beslag krijgen. Die concentratie zal vervolgens uitnodigen tot een efficiëntere afstemming van hardware en software. In dat proces zit een interessante spanning tussen sturen en verleiden.
De uniforme rijkswerkplek is grotendeels uitgerold. Op het gebied van shared services hebben we flink wat stappen gezet. We willen van veertig naar tien interne dienstverleners voor de generieke ICT-diensten. We zitten nu op het niveau van het creëren van een gemeenschappelijke productcatalogus. Daarbij horen afspraken over wie wat gaat doen en wie wat niet meer gaat doen. Let wel: het gaat niet primair om het terugbrengen van het aantal ICT-afdelingen, want veel van die clubs doen behalve het generieke werk ook dingen die specifiek zijn toegespitst op hun organisatie. Dat blijft. Er ontstaat een praktijk dat per verzorgingsgebied een specialist – zoals de DICTU voor de inspecties – het voortouw neemt. De volgende stap is het terugbrengen van het aantal applicaties en applicatieleveranciers. Dat moet eigenlijk nog beginnen. Waar we wel al beter in zijn geworden, is het delen van kennis en ervaringen.
We zitten kortom midden in een proces waarin we tachtig rijksorganisaties aansluiten op een uitdijend nieuw ecosysteem van generieke ICT-componenten. Risicospreiding en continuïteit gaan daarbij boven efficiency op korte termijn. Als we onderdelen eenmaal volledig onder controle hebben, kunnen we overwegen die uit te besteden. Zover is het nog niet, hoewel we er met de standaardkantoorautomatisering dicht tegenaan zitten.
In het regeerakkoord worden ZBO’s en andere publieke organisaties nadrukkelijker uitgenodigd aan te sluiten op dit nieuwe ecosysteem. We merken dat bij die organisaties zelf ook een andere wind waait. Zij zijn ook op zoek naar slimmere vormen van samenwerking en efficiëntievoordelen.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren