Podium

‘De Interactie Bibliotheek: Vind het wiel niet opnieuw uit’

Binnen de overheid willen we het wiel nog wel eens opnieuw uitvinden. Op het gebied van interactieontwerp is dat niet anders: telkens ontwerpen we online diensten, zonder te hergebruiken wat er al is. Dat kan slimmer.

Op woensdag 6 september vond in Den Haag de conferentie ‘Mensen Centraal in de Digitale Dienstverlening’ plaats. Een onderdeel van die conferentie was de Dragon’s Den, waarin vier professionals een pitch gaven met concrete voorstellen voor betere (online) dienstverlening. In het vierde en laatse deel de pitch van Jeroen Havinga.

Als lead interactieontwerper van MijnOverheid presenteerde ik tijdens het congres Mensen Centraal mijn idee om slimmer samen te werken. Om uit mijn pitch te citeren:

“Ik merkte bij MijnOverheid dat er veel dubbel werk werd gedaan binnen het project. Steeds kwamen er discussies over hoe de dienst gebruiksvriendelijker kan. Dit kost heel veel tijd en de kwaliteit en consistentie van de dienst lijden eronder. Zoals het een goed interactie ontwerper betaamt, zijn we daarom een interactiebibliotheek gestart. Een interactiebibliotheek is meer dan alleen een kleurtje: het is het vastleggen van interactiepatronen en logica zodat dit hergebruikt kan worden. Bijvoorbeeld: hoe logt een gebruiker in met DigiD? Hoe werkt een contactformulier? Dit soort bibliotheken zijn een common practice in mijn vakgebied. Google, Facebook, maar ook GOV.UK en de overheid van de Verenigde Staten maken hier gebruik van.”

Maar wat bleek al snel: ook andere Nederlandse overheidsorganisaties hebben zo’n interactiebibliotheek. Met als gevolg:

“Nog meer dubbel werk. Nog meer wielen uitgevonden! Elke organisatie verzint zijn eigen interactiepatronen die het liefst ook nog eens net anders zijn dan die van de andere organisaties: not invented here. En de burger? Die ziet een inconsistente online overheid. De kwaliteit van de dienstverlening lijdt eronder, want ook wij interactieontwerpers kunnen niet alles altijd goed uitontwikkelen en testen op eindgebruikers. Deadlines. U kent het wel.”

De oplossing ligt gelukkig voor de hand:

“Als we nu eens één open overheidsbrede interactiebibliotheek hadden? Met best practices en op gebruikers geteste standaard interactiepatronen? Waar alle (interactie)ontwerpers die werken voor de overheid hun steentje kunnen bijdragen, zodat de bibliotheek up-to-date blijft?”

Nu vraagt u zich wellicht af: Hoe ziet de interactiebibliotheek van MijnOverheid er precies uit? Zie daarvoor het filmpje hieronder:

De voordelen zijn duidelijk: we besparen tijd (dus geld) voor interactieontwerpers, functioneel ontwerpers, testers, visual designers en frontenders. Tegelijkertijd maken we de online dienstverlening voor burgers consistenter en gebruiksvriendelijker. Zodat mensen makkelijker hun zaken met de overheid kunnen regelen en meer mensen gebruik kunnen maken van de digitale overheid.

Een inkopper dus. Helemaal als je bedenkt dat de kosten om zoiets door te ontwikkelen relatief klein zijn. En dat zien meer mensen zo. Inmiddels heb ik een gesprek gehad met de directeur van Logius om te kijken of we de interactiebibliotheek via internet vrij beschikbaar kunnen stellen. Ook is er interesse vanuit MijnAmsterdam en vanuit het ministerie van Algemene Zaken, om te kijken hoe we slimmer kunnen samenwerken. Ik heb er alle vertrouwen in dat het openbaar beschikbaar maken van wat we al ontwikkeld hebben, daarbij een mooie eerste stap is.

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren