Overheid in transitie
Blog

De overheid moet weer ‘wij’ worden

De overheid zijn wij: de maatschappij en datgene dat we samen willen bereiken. De overheid moet weer het verbindende element in de samenleving zijn en niet een op afstand staande centrale autoriteit. Het platform waarop we als maatschappij ‘samen’ bouwen. Als burger, ondernemer, werknemer en inwoner van dit land.De overheid zijn wij: de maatschappij en datgene dat we samen willen bereiken. De overheid moet weer het verbindende element in de samenleving zijn en niet een op afstand staande centrale autoriteit. Het platform waarop we als maatschappij ‘samen’ bouwen. Als burger, ondernemer, werknemer en inwoner van dit land.

Hoe doen we dingen ‘samen’ zonder dat we als individu onze autonomie verliezen? Tijdens de afgelopen digitalisering van de maatschappij is onze overheid achterop geraakt. Een inhaalslag is steeds dringender nodig.

Wat hebben we nodig? Een ‘overheid als platform’ die past en aansluit in het nieuwe digitale ecosysteem dat we als maatschappij zijn geworden. Een overheid die ons betrekt in alle activiteiten waarvoor we een overheid willen hebben en nodig hebben. Maar dan moet ook de kern van de overheid digitaal worden, niet een oud systeem blijven waar een laagje glimmende digitalisering overheen wordt gelegd. Want die ‘echte’ inhoudelijke én integrale digitale transformatie die daarvoor nodig, is in mijn ogen nog niet op gang gekomen. Ondanks i-strategie en vele digitale ‘eilanden’, die laten zien dat op deelgebieden die transformatie zeker mogelijk is. Maar het oude Huis van Thorbecke, gesplitst in afzonderlijke departementen, provincies en gemeenten is organisatorisch lastig in staat om vanuit een werkelijk centrale aanpak, die integrale transformatie te initiëren.

De basis van een integrale digitale overheid zijn de vertrekpunten: burger en data.

De basis van die integrale digitale overheid zijn de vertrekpunten: burger en data. De burger staat centraal in de communicatie met de overheid en de data staat centraal om die communicatie mogelijk te maken. Voor een burger maakt het niet uit met welke organisatie binnen de overheid hij of zij communiceert. En het maakt ook niet uit waar en wie de oorspronkelijke bron van data is en was, die voor die communicatie noodzakelijk is. Elke burger en elke data is voor de overheid transparant en vice versa. En dat onze overheid snelheid maakt, is hard nodig nu web3, de Metaverse en vele virtuele ‘galaxies’ zich aanbieden. En over tien jaar een onlosmakelijk deel van onze maatschappij zijn geworden, waar we onze overheid ook in willen zien acteren.

Hans Timmerman is data-engineer, CDO en bestuurder van een ‘open data’ company

 • Daan Rijsenbrij | 30 september 2022, 04:38

  Hans,
  Helemaal mee eens! Vertrekpunten: burger en data.
  Maar dan wel data-centrisch en zoveel mogelijk ontworpen vanuit de burger.

  Vaak zie ik ten onrechte dat burger en data beiden centraal staan, maar dat lijkt mij als architect een beetje moeilijk. Twee concepten centraal
  Daan.

 • Daan Rijsenbrij | 30 september 2022, 05:45

  Wat is het belang van Metaverse voor onze overheid op de korte termijn?
  Is dat niet een soort ‘second life’ versie 2.0?

  Second Life is geboren in 2003 en ten grave gedragen rond 2007.
  Wat is er mislukt in Second Life dat met Metaverse nu wel gaat lukken?

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren