Nieuws

De staat van digitaal Nederland

We zitten midden in een digitale transformatie. In de aanloop naar het nieuwe kabinet wordt de balans opgemaakt. Wat is de staat van digitaal Nederland? Wat moet de overheid doen en wat willen we het nieuwe kabinet meegeven? Een impressie van een iPoort-bijeenkomst.

Hiermee opende Frits Bussemaker, voorzitter Nieuwspoort, de speciale iPoort editie op woensdagavond 7 december jl. Vanuit diverse invalshoeken werd een oproep gedaan aan de aanwezige Kamerleden. Organisatie lag in handen van bureau Digicommissaris samen met Conclusion.

Slim samenwerken met publiek en private partijen

Bas Eenhoorn, Digicommissaris opent het gesprek: “Het is belangrijk dat iedereen meedenkt. Fijn dat we bij iPoort samen met het bedrijfsleven dit thema kunnen aanpakken. We zijn goed op weg, maar er moeten nog verdere stappen gezet worden. Drie zaken zijn van belang de komende tijd: gezamenlijk budget, agenda voor de toekomst en een veilige en betrouwbare digitale omgeving. Het is noodzakelijk dat we vertrouwen hebben in wat de overheid doet. Er is nog veel te doen, maar de vaart zit er in. Ik ben benieuwd naar de gesprekken en de verschillende perspectieven.”
Engbert Verkoren, CEO Conclusion vult aan: “Digitale transformatie is een gegeven, maar hoe gaan we met elkaar de samenwerking aan? Ik denk dat het antwoord ligt in het creëren van slimme ecosystemen van zowel publieke als private partijen. Nuttig om met elkaar de discussie te voeren”.

Verschillende perspectieven op de digitale overheid

Na de opening wordt vanuit vier perspectieven de balans opgemaakt en een pleidooi gehouden.

Klank wetenschap

Willem Pieterson, universiteit van Twente: “De overheid heeft veel meer te doen dan digitalisering. De overheid raakt steeds meer het contact met de burger kwijt en de kwaliteit van de relatie staat onder druk door de digitalisering. We leggen nu veel focus op de rol van de overheid als dienstverlener, op kostenreductie en op digitalisering. Is dit terecht? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat burgers ook behoefte hebben aan persoonlijk contact. Laten we kijken naar multifunctionele dienstverlening, en niet denken dat alles 100% digitaal moet zijn. Laten we nadenken over het evenwicht en wat we ambiëren”.

Klank bedrijfsleven

Leo Brand, CIO VOPAK, : “Ik ben van mening dat er te weinig kennis van dit onderwerp is op het niveau van raad van besturen en raad van de commissarissen. De uitdaging is: hoe zorgen we ervoor dat de benodigde kennis van de besluitvormers op peil is? Er is een visie nodig!”.

Klank media

Maxim Februari boeit het publiek middels een analogie: hij stelt zich de allereerste werkdag van een nieuwe minister van informatie voor. Hij constateert dat politiek en bedrijfsleven steeds meer verstrengeld raken. Daarnaast is het ambtelijk vertrouwen in data groot. Alsof data niet politiek gekleurd is en altijd de werkelijkheid weergeeft. Een onterechte aanname! Februari pleit ervoor dat de minister de volgende zaken op zijn eerste dag aanpakt: het digitaal paspoort en zeggenschap van de burger over data.

Klank Cyber Security

Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: “Wij kijken naar de digitale wereld als een kans voor de economie en voor de overheid. Maar het is noodzakelijk dat we onze cyber security verbeteren. We zien dat de dreiging toeneemt, maar dit besef is er niet. Dat begint met meer aandacht: in de Tweede Kamer, de bestuurskamer en in de huiskamer. Alleen als de overheid en het bedrijfsleven goed samenwerken, kunnen we ons digitale leven beschermen tegen criminaliteit en spionage”.


Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: ‘We zien dat de dreiging toeneemt, maar dit besef is er niet.’

Reflectie Kamerleden Ingrid de Caluwé (VVD) en Astrid Oosenbrug (PvdA)

De twee aanwezige Kamerleden worden gevraagd om een korte reactie op de verschillende betogen.

De Caluwé: “Wat is de rol van de overheid en wat willen we bereiken? We moeten internationaal veel intensiever gaan samenwerken. Publiek en private samenwerking is van groot belang”.
Oosenbrug: ‘Er is al veel gebeurd en we hebben al veel bereikt. Kijk maar eens welke wetten zijn aangenomen. Dit thema is politiek overstijgend. Waar vind je de samenwerking? We moeten ook de samenwerking met hackers zoeken. Een minister Informatie vind ik geen verkeerd idee: het is belangrijk dat er een koppeling is tussen de verschillende ministeries”.

Tot slot

Bussemaker sluit de bijeenkomst af en prijst de samenwerking tussen de Kamerleden. “Er zijn veel kanten van het thema belicht. Dat geeft genoeg stof om tijdens de borrel verder te praten. Laten we elkaar opzoeken, kennis delen en in gesprek blijven over wat we kunnen doen om digitaal Nederland verder te helpen.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren