Nieuws

Brancheorganisaties: Digitale kabinetsplannen gebaseerd op verouderde agenda’s

Goed dat het kabinet in toenemende mate aandacht heeft voor verdergaande digitalisering, maar de plannen zijn volgens brancheverenigingen in de digitale infrastructuur en netbeheer te veel gebaseerd op verouderde digitale agenda's, terwijl de digitale ontwikkelingen voortrazen. In een brief aan het kabinet dringen ze aan op intensivering van het beleid.

Verschillende agenda zijn al zo’n vier jaar oud | beeld: Shutterstock

Inmiddels zijn de verschillende digitale agenda’s zo’n vier jaar oud, constateren de brancheorganisaties. ‘We zien vanuit het BZK perspectief een begrijpelijke focus op digitale overheid en het beschermen van de digitale rechten van de burger, maar voor de andere onderwerpen zien we herhalingen van eerdere agenda’s zonder de nodige handen en voeten.’

Samenvattend adviseren ze het kabinet:

  • Ontwikkel een visie op en beleid voor de brede, integrale digitale infrastructuur, en niet slechts voor vaste – en mobiele (telecom) netwerken.
  • Intensiveer de publiek-private samenwerking met actoren in de industrie en voor cyber security, die de ins- en outs van de dynamiek goed kennen. Organiseer een tweejaarlijks sector-overleg.
  • Organiseer een permanent debat over de spanning tussen nationale soevereiniteit, economische belangen, maatschappelijke waarden en rechten van de burger, in een digitale variant van de SER
  • Verruim niet alleen kennis en middelen bij het ministerie van BZK, maar vooral ook bij Justitie en Veiligheid (het NCSC), het ministerie van EZK (waaronder het DTC) en de overige vakdepartementen die steeds meer digitaliseringsvraagstukken krijgen.
  • Wees kritisch waar nodig op de digitale beleidsontwikkelingen vanuit de Europese Commissie. Niet alle plannen zijn automatisch goed voor de Nederlandse ambities.
  • Durf verder te kijken dan (korte termijn geleide) NIMBY sentimenten voor stroom, energie en ruimte bij de fysieke digitale infrastructuur en houd het grotere geheel, de internationale verhoudingen en de langere termijn in het oog.

Zorgen

Op dit moment vragen enkele van die kwesties dringend aandacht, schrijven de brancheorganisaties. Denk aan de noodzakelijke vervanging van zeekabels, de achterblijvende groei van Nederlandse aanbieders van hosting en cloud op de Europese markt en natuurlijk de problemen rond de maatschappelijke en ruimtelijke inpassing van datacenters. De constatering dat Nederland digitaal knooppunt zal worden door slechts het veilen van twee frequenties vinden ze erg mager, zelfs riskant.
Ze maken zich ongerust over de negatieve benaderingswijze van datacenters, die niet inhoudelijk onderbouwd maar vooral politiek gemotiveerd is. Kom met een integrale blik, nationale regie en sterke coördinatie teneinde enerzijds de economische potentie te benutten op en anderzijds de vraagstukken rondom stroom, ruimte en energie het hoofd te bieden, benadrukken ze.
Ook het onvoorwaardelijke optimisme met betrekking tot de plannen van de Europese Commissie baart zorgen. Er is voldoende reden tot zorg over enkele van deze plannen, waarbij verwezen wordt naar de nieuwe Richtlijn voor Netwerk- en Informatiebeveiliging NIB2 voor het Nederlandse digitale MKB en wens van de EC om handhaving verregaand te privatiseren.
Ten slotte zijn er zorgen over de kansen voor Nederlandse bedrijven die participeren in het Gaia-X project.

De brief is afkomstig van Amsterdam Internet Exchange, Branchevereniging voor Telecom Grootgebruikers, Cyberveilig Nederland, Digitale Infrastructuur Nederland, Dutch Cloud Community, Dutch Data Center Association, Fiber Carrier Association en Nationale Beheersorganisatie Internet Providers

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren