Data en ai
Nieuws

Doemscenario’s over datacenters vaak onjuist

Datacenters worstelen met hun imago: het zouden energie- en waterverslinders zijn, zorgen voor 'verdozing' van het landschap en leveren amper arbeidsplaatsen op. De sector zelf wijst op hun onmisbare functie in onze gedigitaliseerde samenleving. In het rapport ‘Impact 2022’ stelt DDA dat de cijfers niet kloppen. 'Er is structureel overheidsbeleid nodig, gebaseerd op cijfers en feiten en in samenwerking met de sector.'

Cover DDA rapport ‘Impact 2022’

Het ‘Impact 2022’ rapport biedt een overzicht van openbare feiten en cijfers zodat in goede samenwerking tussen publieke en private partijen de kansen voor verdienvermogen, verbinding, verduurzaming en vergroening optimaal kunnen worden.

Op 21 april spreekt de commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer over datacenters. Stijn Grove, Managing Director Dutch Datacenter Association (DDA): “Als sector juichen wij dit debat toe en kijken wij uit naar inhoudelijke discussies. Het is daarbij van cruciaal belang dat deze discussie gevoerd wordt op basis van feiten en cijfers over de sector, in plaats van stellingnames gebaseerd op beelden en mythes.”

Vier mythes weerlegd

1. Hyperscale datacenters zijn energieslurpers
Nee, zegt DDA, hoe groter het datacenter, hoe energiezuiniger ze zijn. Door te migreren naar professionele datacenters en publieke clouds bespaart men juist energie. Cloud en Hyperscales hebben een steeds groter aandeel en zijn veel efficiënter dan de traditionele IT die ze vervangen. Een goed voorbeeld noemen van energiebesparing is de Nederlandse Rijksoverheid die van 64 datacenters naar 5 consolideerde, en daarmee haar energieverbruik halveerde.

2. Datacenters verbruiken onze groene stroom
Nee, stelt DDA: datacenters zijn juist de aanjagers van groene energieprojecten. Nieuwe wind- en zonneparken kunnen alleen maar gefinancierd worden wanneer er een gegarandeerde afnemer is. Door het aangaan van langdurende inkoopcontracten (PPA’s) zijn datacenters cruciale1 partijen om financiering van nieuwe wind- en zonneparken zonder subsidie rond te krijgen. Datacenters zijn stabiele grootverbruikers voor het initieel mogelijk maken van groene energie projecten.

DDA: De discussie moet gevoerd worden op basis van feiten en cijfers en niet op beelden en mythes.

3. Datacenters gebruiken te veel water
Water wordt bij een deel van de datacenters gebruikt in het koelproces. Er zijn volgens DDA verkeerde cijfers in omloopt. De Telegraaf kopte “Datacenters slurpen zoveel water dat er mogelijk te weinig voor huishoudens overblijft”. De krant ging uit van 4,6 miljoen m3 waterverbruik voor alle datacenters in de provincie Noord-Holland. Uit cijfers van het waterbedrijf PWN bleek dat alle bedrijven in de provincie gezamenlijk gezamenlijk maar 0,8 miljoen m3 water gebruikten. Datacenters gebruiken daarvan weer een klein gedeelte.

4. datacenters nemen veel kostbare grond in gebruik
Nee, stelt DDA: Nederlandse datacenters hebben een kleine ruimtelijke impact. De bebouwde oppervlakte van datacenters in Nederland is zo’n 239 hectare (multi-tenant en hyperscale). Vergeleken met de grootte van het totale oppervlakte van de Nederlandse bedrijfsterreinen is dit een footprint van 0,3% en het is 0,066% van het totale bebouwde terrein. Datacenters dragen statistisch gezien nauwelijks bij aan de zogeheten ‘verdozing’ ten opzichte van andere sectoren.

Nationale Datacenter Strategie

De sector pleit al sinds 2017 voor een Nationale Datacenter Strategie. Hiervoor is een begin gemaakt tijdens de samenwerking met het Ministerie van BZK, hetgeen resulteerde in de Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS). Dit was de basis voor de input in de Nederlandse Omgevingsvisie (NOVI), die in 2020 door de Kamer werd aangenomen. Tot daadwerkelijk beleid heeft het echter nooit geleid. Intussen zijn de uitdagingen op het gebied van economie, klimaat, energie en soevereiniteit alleen maar toegenomen.

In het rapport ‘Impact 2022’ presenteert DDA stappen om als datacenters bij te dragen in de aanpak van de klimaatcrisis. Met structureel interdepartementaal overleg kunnen de sector en de overheid oplossingen vinden om de energie- en klimaatcrisis aan te pakken. Dat wordt onderbouwd met een aantal voorbeelden:

  • Slimme en landelijke ruimtelijke planning, zodat er duidelijkheid komt met betrekking tot de uitbreiding van datacenters.
  • De opwek en gebruik van groene energie stimuleren door het loskoppelen van de stroom- en warmteprijzen van fossiele energie.
  • De energietransitie versnellen door het makkelijker te maken voor grote partijen om zelf onderstations te bouwen. Zo wordt de druk bij netbeheerders lager en worden ruimte en kosten bespaard.
  • Het potentiële noodstroomvermogen van de sector slim koppelen met de distributie van waterstof.
  • Datacenters laten interacteren met het stroomnetwerk of directe verbindingen maken met groene opwek locaties, om het stroomnetwerk minder te belasten.
  • Starten met onderzoek naar circulariteit van datacenters, IT en hardware, en hoe men groener software kan programmeren.
  • Slim een nieuw leven geven aan bestaande ruimte en infrastructuur door fossiele energiecentrales in te zetten als plekken voor restwarmte leverende datacenters.

Het DDA-rapport is HIER te downloaden

iBestuur Live Event over de digitale infrastructuur

Op 17 mei organiseert iBestuur het Live Event ‘Digitale infrastructuur en data-economie met vijf gesprekstafels. Een van de tafels is gewijd aan ‘Datacenters en energietransitie’. Wat kunnen datacenters, overheden en energiemaatschappijen samen realiseren? Aan tafel:
– Gido van Rooijen, onderzoeker bij het Rathenau Instituut
– Eske van Egerschot-Montoya Martinez, strategisch adviseur digitale transformatie en duurzame technologie bij LEAP
– Stijn Grove, directeur Dutch Data Association en voorzitter KickStart Europe
– Edward Stigter, gedeputeerde; bij de provincie Noord-Holland

U kunt erbij zijn. Meer informatie en inschrijven via DEZE link

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren