Data en ai
Congres

Dutch Societal Innovation Hub (DSIH)

DSHI wil onderwerpen als innovatief aanbesteden een impuls geven, maar ook de inzet van nieuwe manieren van innoveren zelf, zoals hackathons. | Beeld: Wouter van der Linde

Sessie met Babette Bakker, manager digitale innovatie bij het IPO en Irene van Hooff, adviseur Innovatie bij de VNG, respectievelijk Lead DSIH bij het IPO en de VNG

De begin dit jaar gestarte Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) richt zich op het versnellen van de groene transitie in provincies en gemeenten door de inzet van innovatie, digitalisering en nieuwe technologie. De hub werkt hieraan vanuit de drie EU-missies voor 2030 (Adaption to Climate Change, 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030 en A Soil Deal for Europe).

Op dit moment zijn er in Europa zo’n 130 van dit soort hubs die met EU-subsidie aan de slag gaan (voor DSIH voor de komende drie jaar zo’n 5,5 miljoen euro). De Europese Commissie ziet een nadrukkelijke band tussen de digitale en groene transitie (‘twin transitions’). “We moeten nieuwe structuren en manieren van samenwerking bedenken om de steeds grotere maatschappelijke problemen het hoofd te kunnen bieden”, zegt Van Hooff. “We redden het niet door te doen wat we altijd deden.” DSIH wil de verbinding tussen publieke en private sector versterken. Laatstgenoemde heeft immers de digitale oplossingen in huis, die de eerste nodig heeft om haar maatschappelijke doelen te realiseren. We leren nog niet genoeg van elkaar en moeten beter gebruik maken van de kennis die er is, want er zijn in de regio’s vele parels te vinden.”

We moeten nieuwe structuren en manieren van samenwerking bedenken om de steeds grotere maatschappelijke problemen het hoofd te kunnen bieden.
Irene van Hooff

Naast de penvoerders IPO en VNG nemen Brightlands Smart Services Campus, Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, Digicampus, Urban Development Initiative (Brainport Eindhoven) en de gemeente Rotterdam deel. Met de provincies Friesland, Groningen en Drenthe vond recent de eerste kennisuitwisseling plaats. Van Hooff haalt Rotterdam als lichtend voorbeeld aan. Inwoners en ondernemers kunnen in een digital twin van de Maasstad online met de gemeente over de inrichting van hun omgeving brainstormen en zo makkelijk ruimtelijke ideeën uitwisselen en kennis delen.

“Zo’n digitale oplossing helpt om op een andere manier naar jezelf te kijken en leert je om anders te denken.” Bakker vult aan: “Dit soort voorbeelden uit de regio willen we naar een hogere schaal brengen. Als andere provincies en gemeenten er kennis van nemen, hoeven ze zelf niet opnieuw het wiel uit te vinden.”

DSHI wil een aantal onderwerpen oppakken, zoals innovatief aanbesteden om nieuwe digitale oplossingen een impuls te geven, maar ook de inzet van nieuwe manieren van innoveren zelf, zoals hackathons. Verantwoord datagebruik is ook een van de thema’s. “We willen niet alleen dat de data en de infrastructuur in orde zijn”, licht Bakker toe, “maar ook dat werken met data en digitale technieken op een goede manier gebeurt.” In mei staat bij Brightlands Campus een hackathon op het gebied van woningbouwmonitoring op het programma.

 

Dag van de Digitale Provincie

Op 20 april 2023 organiseerde IPO in samenwerking met iBestuur een congres over de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA). De dag stond in het teken van wat de provincies de afgelopen jaren hebben bereikt op het gebied van digitalisering binnen de belangrijke ruimtelijke opgaven als Stikstof & Natuur, Klimaat & Energie en Wonen & Bereikbaarheid.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren