Nieuws

Eén CIO Rijk? Een team is beter

Veertien trainees solliciteerden samen op de functie van CIO Rijk. ‘Wij geloven dat wij samen genoeg in huis hebben aan kennis, ervaring en lef om de overheidsdigitalisering naar een volgende fase te brengen’, schrijven ze in hun sollicitatiebrief. Een team als CIO? Headhunter Tim Kamphorst ziet het wel gebeuren.

Dirk van Brederode, Laurey Mulder en Renée van den Bremer maken deel uit van de groep van veertien trainees die solliciteerden naar de functie van CIO Rijk

“Op onze eerste werkdag als CIO Rijk gaan we het netwerk in, bij de diverse organisaties kijken wat voor moois er al gebeurt en wat de knelpunten zijn,” zegt Laurey Mulder. “Aan het eind van de dag komen we dan bij elkaar, bestellen we pizza en maken we een eerste plaatje van wat we willen doen,” vult Renée van den Bremer aan. “We zullen een strategie en een visie ontwikkelen, eentje die toekomstvast is. Waarin we bedenken waar we als overheid over tien jaar willen staan,” zegt Dirk van Brederode. Alle drie zijn trainees bij PBLQ HEC, ze volgen de Master of Public Information Management. Ze maken deel uit van de groep van veertien trainees die solliciteerden naar de functie van CIO Rijk.

Het idee om gezamenlijk te solliciteren ontstond tijdens een gastcollege van Maarten Hillenaar, voormalig CIO Rijk. “Hij vroeg ons hoe wij het zouden organiseren, als wij CIO Rijk zouden zijn,” zegt Van Brederode. “We hebben veel vernieuwende en verfrissende ideeën, veel competenties en achtergronden. We komen vanuit de politicologie, antropologie, journalistiek, bestuurskunde, één van ons is advocaat. We kunnen de functie van CIO dus als multidisciplinair team vervullen.”

Een beetje van Elias en een beetje van onszelf

De groep heeft als nieuwe CIO Rijk drie speerpunten: het verder bouwen aan de generieke Rijks-ICT, het bijspijkeren van de ICT-kennis bij ambtenaren en bestuurders en het leggen van een fundament voor een overheid die volop big data gebruikt voor betere en goedkopere dienstverlening. “Onze inspiratie komt een beetje van de commissie Elias, zoals het op peil brengen van de ICT-kennis binnen de overheid, en een beetje van onszelf,” zegt Van den Bremer. Naast hun uiteenlopende expertise, waardoor ze vraagstukken multidisciplinair kunnen oppakken, noemt de groep in hun sollicitatie nog een belangrijk voordeel van een team als CIO Rijk: er is altijd iemand beschikbaar, ze kunnen meerdere besprekingen tegelijk voeren en ze kunnen voor elke situatie die mensen inzetten die daarvoor het meest geschikt zijn.

Ze hebben ook al nagedacht over wie de beslissingen neemt. “We verdelen de taken en onderwerpen, naar expertise. En diegene beslist dan ook. Zoals het in de ministerraad gaat,” zegt Van Brederode. Ze hebben hoge ambities als CIO Rijk, hoe realiseren ze die in een omgeving waarin ze geen doorzettingsmacht hebben? Van den Bremer: “Als trainee hebben we daar elke dag mee te maken: we hebben ideeën, maar geen uitvoerende macht. Dat betekent zoeken naar gedeelde belangen. We weten dat dit een onderdeel is van het zoeken naar goede oplossingen, dus zo zouden we het als CIO Rijk ook doen.”

Multidisciplinair werken heeft de toekomst

Tim Kamphorst noemt het idee van een groep mensen die gezamenlijk solliciteert op een functie “leuk en origineel”. Kamphorst is partner bij The Executive Network, een executive search- en interimmanagementbureau voor bestuurders en commissarissen. Hij zegt er wel bij dat het nu wellicht “te vroeg is” om een CIO-functie op deze manier in te vullen. “Ik sluit niet uit dat we in de toekomst veel meer multidisciplinair en met wisselende teams zullen werken, met mensen met elkaar aanvullende ervaring en expertise. De vaste baan en vaste functie zien er over een paar jaar heel anders uit.” Hij verwijst naar het gedachtegoed van Peter Diamandis van de Singularity University, waarin multidisciplinair werken en het inzetten van technologie de sleutel is tot het oplossen van de grote problemen in de wereld.

“Een jonge groep mensen zoals deze trainees zal niet voldoende ervaring hebben om goed om te gaan met de complexe politieke processen waar de Rijks CIO mee te maken heeft,” zegt Kamphorst. “Maar ik denk wel dat zij dankzij hun diverse achtergronden vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken kunnen kijken. Dat betekent dat zij een perfecte klankbordgroep zijn voor de nieuwe CIO Rijk. Een club jonge mensen die lekker onafhankelijk, met kennis van zaken en zonder enige politieke beïnvloeding de CIO ondersteunt en van advies dient.” Dat is ook wat de trainees zelf schrijven in hun sollicitatiebrief: ‘Mocht u op een ander moment behoefte hebben aan capaciteit op dit snijvlak, dan hopen wij dat u aan ons denkt.’ Er wordt zeker aan ze gedacht, vertelt Van den Bremer: “We kregen een reactie op onze brief, dat we het helaas niet zijn geworden. Maar er stond wel het aanbod in om onze brief en cv’s te geven aan degene die de functie gaat vervullen. We hebben meteen gereageerd dat ons dat heel leuk lijkt.” De nieuwe CIO Rijk weet zich dus verzekerd van een multidisciplinair en fris adviesteam.

 • Erik M. Hartman (Erik Hartman Communicatie) | 11 december 2014, 14:26

  Leuk idee.

  Maar een toekomstvaste strategie voor de komende 10 jaar? Kansloos!

  Stop met het beitelen van plannen in steen en hou meer rekening met de wisselende omstandigheden en de ontoereikendheid van middelen.

  De Berichtenbox is hét voorbeeld van een plan dat jaren geleden een goed idee leek, maar dat inmiddels volkomen achterhaald is.

  Maak die fout aub niet opnieuw, jong team van 14 aanstaande CIO’s!

  Ik kan niet goed beoordelen of deze mensen zich willen richten op de I (Informatie) of op technologie en systemen, dus de T van ICT. Ik hoop het eerste …

  Hoe dan ook, veel succes!

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren