‘Een digitale markt is essentieel voor Europa’

Het gebrek aan uniforme Europese regels op digitaal terrein is voor ondernemers en burgers een belemmering. Geharmoniseerde regels zijn nodig voor ‘één digitale markt’ en er worden al stappen gezet op dat gebied. Maar met e-commerce gaat dat minder vlot. Een verslag uit de iBestuur Congres 2016 Special.

Stel: je bent in een Duitse winkel op zoek naar een nieuwe jas. De winkelier vraagt naar je paspoort. Als blijkt dat je uit Nederland komt, weigert hij jou de jas te verkopen… Dat zou je in de fysieke wereld niet pikken, maar in de digitale wereld is dergelijk gedrag schering en inslag. Discriminatie op grond van nationaliteit is maar een van de vele hobbels in de digitale economie. Hoog tijd dus voor een digitale interne markt in Europa, stelt Tonnie de Koster van Directoraat F (digitale economie & coördinatie) van de Europese Commissie.

Digitale transformatie

De wereld wordt steeds digitaler en daarmee ook de economie. Maar de wet- en regelgeving is daar nog niet echt op afgestemd. Dat leidt tot allerlei problemen. Vorig jaar mei publiceerde de Europese Commissie haar strategie voor het bereiken van een Europese digitale markt: een actieplan met 16 agendapunten, waarvan de meeste nu in de fase van concrete regelgeving zitten. Een mooie kans voor voorzitter Nederland, vindt Tonnie de Koster, want het gaat hier om een belangrijk onderwerp. Het realiseren van die ene digitale markt is één van de prioriteiten van de Europese Commissie en dat is niet voor niets, stelde Koster. “Er is op wereldschaal een transformatie aan de gang. We gaan van een industriële economie en een diensteneconomie naar een digitale economie. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de ICT-sector, maar ook voor de meer traditionele sectoren. De businessmodellen van bedrijven veranderen in hoog tempo en dat heeft ook zijn weerslag op de macro-economie. Dat roept de fundamentele vraag op hoe we als Europa in die overgangsfase de beste kansen kunnen creëren voor onze industrie en onze consumenten. Het antwoord op die vraag is absoluut essentieel voor het concurrentievermogen van Europa, nu en in de toekomst.”

SESSIE:
Digital Single Market

  • Tonnie De Koster – Europese Commissie, Directoraat F (Digitale economie & coördinatie)

Die transformatie biedt overheid en bedrijfsleven allerlei kansen. Al was het alleen maar omdat de hoeveelheid data explosief toeneemt. Daarnaast is er een groeiende markt van connected devices: producten die onderling verbonden zijn. De schatting is dat dat er in 2020 50 miljard zullen zijn. “Wil je als Europa die producten makkelijk op de markt krijgen en globaal een sterke speler zijn in het digitale verkeer, dan is het cruciaal dat producenten zich niet hoeven aan te passen aan de regels van 28 verschillende landen, maar dat ze kunnen rekenen op één interne markt van 510 miljoen consumenten, waarbinnen dezelfde spelregels gelden”, stelde De Koster. “En datzelfde geldt voor de dienstverlening van de overheid.”
Werk aan de winkel dus voor de EU.“Geharmoniseerde regels zijn zeker voor kleine bedrijven een belangrijke voorwaarde om de stap naar het buitenland te zetten en vanaf het begin te kunnen groeien.”

Netneutraliteit

Om die ene digitale markt te realiseren staan er allerlei wetsvoorstellen op stapel. Bijvoorbeeld op het gebied van toegang en connectiviteit. Zo zit er beweging in het realiseren van een geïntegreerde markt voor telecomdiensten. Vanaf 2017 vallen in Europa de kosten voor dataroaming weg en wordt de netneutraliteit gegarandeerd. Ook vertrouwen en veiligheid zijn een issue. Zo wordt er bijvoorbeeld een gemeenschappelijk Europees kader gecreëerd voor certificatie van elektronische handtekeningen en authentificatie. Daarmee liggen we volgens De Koster voor op de VS die op dit gebied geen reglementair kader hebben. Ook het copyright staat dit jaar hoog op de agenda. Er ligt nu een voorstel op tafel dat ervoor moet zorgen dat mensen de content die ze legaal hebben aangeschaft, zoals films of een abonnement bij een video on demand service, ook in het buitenland kunnen gebruiken onder dezelfde voorwaarden als in hun eigen land.

Geoblocking

Met het weghalen van hindernissen van e-commerce gaat het helaas wat minder voorspoedig, en ook op het gebied van digitalisering van de industrie moet nog veel gebeuren. En dan is er nog het hete hangijzer van geoblocking (geografische discriminatie). Niet acceptabel, vindt De Koster. “We vinden het vanzelfsprekend dat we in het gewone leven niet gediscrimineerd worden op basis van woonplaats of nationaliteit. Maar vreemd genoeg is juist in de internetwereld, waar factoren als tijd en afstand totaal onbelangrijk zijn, discriminatie op basis van land of woonplaats heel normaal. Dat zorgt ervoor dat je als Nederlander op een Duitse website niet onder dezelfde condities kunt kopen als Duitsers, of dat je Nederlandse creditcard geweigerd wordt. Dat soort praktijken moeten we echt de wereld uit helpen, want die staan een vrij verkeer van goederen en diensten op basis van eerlijke concurrentie in de weg.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren