Blog

Eén overheid … via wifi!

De overheid bestaat uit ruim duizend organisaties, maar burgers en bedrijven verwachten één overheid met eenduidig beleid en een goede samenwerking.

De overheid bestaat uit ruim duizend organisaties, maar burgers en bedrijven verwachten één overheid met eenduidig beleid en een goede samenwerking. Geen enkel maatschappelijk vraagstuk is immers nog door één organisatie op te lossen. De uitdaging is nu: hoe doen we dat, werken als één overheid? Nou gewoon, via wifi.

Sinds ongeveer een jaar is het namelijk mogelijk om de wifi-netwerken van de overheid onderling te ‘koppelen’. Dat kan met behulp van govroam (spreek uit GovRoam). Dit is een slimme manier om eigen medewerkers en gasten toegang te geven tot bestaande wifi-netwerken van overheidsorganisaties. Je kunt dan veilig met je eigen wachtwoord online, dus zonder steeds weer aparte inlogcodes aan te vragen. Je hoeft slechts je laptop open te klappen of je tablet aan te zetten. Wie eenmaal toegang heeft tot govroam kan dus overal online.

Een overheid van organisaties

Waarom is dat zo belangrijk? Dé overheid bestaat niet, is de veel gehoorde uitspraak. Die ‘overheid’ is immers georganiseerd in organisaties (gemeenten, provincies, waterschappen, departementen, uitvoeringsorganisaties, etc., etc.) en elke organisatie ontvangt middelen om haar werk te doen en voorzieningen te regelen. In de praktijk betekent dat dat de meeste organisaties dat zelf organiseren voor zichzelf. De laatste jaren zijn er steeds meer samenwerkingsverbanden en andere creatieve oplossingen, maar het klassieke beeld blijft bestaan: een eigen gebouw, een eigen ict-omgeving voor de eigen mensen.

Een overheid van mensen

Het probleem is dat samenwerking steeds vaker gebeurt buiten dat gebouw en buiten die ict-omgeving. De overheid bestaat immers niet alleen uit organisaties, maar vooral uit haar medewerkers, uit ambtenaren. Die zitten soms in hun eigen gebouw, maar regelmatig ook elders te werken: thuis, onderweg of bij andere overheden. Als we willen dat die ambtenaren overal goed kunnen werken en kunnen samenwerken, dan helpt het enorm als we de schotten tussen de organisaties zo veel mogelijk weghalen. En dan is govroam een mooie eerste stap.

Veilig op het Plein

Waar je ook aan het werk bent, je bent veilig online en hebt toegang tot al je informatie. Govroam zorgt voor de toegang en de veilige authenticatie. Overigens doen ze dat niet alleen bij overheidsorganisaties, maar ook op andere relevante plekken, zoals op Het Plein in Den Haag. Als je daar op het terras zit hoef je niet meer te zoeken naar een (onveilig) open wifi-netwerk, want je zit meteen op govroam. Inmiddels zijn er zo’n 25 overheidsorganisaties aangesloten en bezig met uitrol, waaronder Rijkswaterstaat en de Belastingdienst en de ministeries van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eén overheid

“Thorbecke bestaat niet in de digitale wereld, daar is maar één overheid”, zei digicommissaris Bas Eenhoorn eerder dit jaar. Zorgt govroam dan voor die ene overheid? Nog lang niet, maar juist ict biedt ons als ambtenaren de mogelijkheid om meer als één overheid te gaan werken en dan is toegang tot die ict de eerste stap. Mits al die organisaties mee gaan doen natuurlijk …

I.s.m. Paul Francissen

  • Dirk Jan van der Wal (TU Delft) | 15 oktober 2015, 15:37

    Goed initiatief. Hier op de campus in Delft (en bij andere instellingen) maak ik gebruik van eduroam. Werkt erg prettig.

    Wel benieuwd hoe govroam dit buiten de eigen overheidslocaties regelt.

    Overigens is er iets mis met de site van govroam.nl, ik krijg een foutmelding:

    De pagina verwijst niet op een juiste manier door. Firefox heeft vastgesteld dat de server het verzoek voor dit adres doorverwijst op een manier die nooit zal eindigen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren