Markt en overheid
Congres

Future Network Services: samen voor 6G

Paul Wijngaard, Senior Alliance Manager bij TNO, vertelt in zijn keynote over de missie en ambities van het FNS programma.

5G-technologie is uitontwikkeld, welkom 6G. De volgende generatie mobiele technologie komt naar verwachting in 2030 op de markt. Bij de veiling en uitrol van 5G lag de nadruk vooral op de consumentenmarkt. Consortium Future Network Services is gestart met de voorbereidingen om de economische voordelen voor de industrie en de samenleving voor het voetlicht te brengen.

Senior Alliance Manager TNO Paul Wijngaard presenteerde het programma Future Network Services (FNS), een consortium onder leiding van TNO. Het doel is een internationale toppositie voor Nederland in ontwikkeling van 6G, gericht op die onderdelen waar Nederland sterk in is en zich kan onderscheiden. Op dit moment heeft het ongeveer 60 partners, waaronder telecom- en halfgeleiderfabrikanten, mobiele operators, ICT-bedrijven, kennisinstellingen en overheden “als onmisbare partners”.

Het programma sluit aan bij de agenda Digitale Open Strategische Autonomie 2023. In het digitale stapelmodel zit Future Network Services voornamelijk op niveau 3, fysieke infrastructuur/netwerktechnologie. Maar het raakt ook aan bijna alle andere niveaus, omdat de digitale infrastructuur meer is dan netwerkverbindingen. Het is ook data, hardware en software.

Intelligente infra

“Slim en betrouwbaar,” zo typeerde Wijngaard 6G-technologie. En een evolutie, want de hogere en nieuwere frequenties maken 6G niet alleen sneller (10mbps) ook intelligenter en programmeerbaar. Apparaten kunnen dommer worden (en dus veiliger) want het netwerk neemt straks een deel van hun functies over. Het is wel zaak dat de soevereiniteit over het 6G-netwerk goed geborgd wordt. Ook voor onze digitale nutsvoorzieningen willen we niet te afhankelijk zijn van anderen. Duurzaamheid is een belangrijk punt van aandacht. Het aantal toepassingen stijgt en als ze allemaal dezelfde hoeveelheid stroom verbruiken als ze nu doen, dan worden de kosten (in alle opzichten) onhoudbaar.

Structuur van het consortium

Het programma wil de strategische positie van Nederland en Europa opbouwen. Daarvoor vroeg (en kreeg) het 203 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds (2024-2030). Is de eerste fase (61 miljoen euro subsidie) succesvol, dan komt € 142 miljoen beschikbaar voor fase 2. Zo’n 40 miljoen euro subsidie is gereserveerd voor open calls in fase 2. Organisaties die willen meedoen en een goed idee hebben, kunnen aanhaken.

De partners hebben zich gegroepeerd rond vier programmalijnen: antennetechnologie (“intelligente componenten”); netwerkintelligentie; toepassingen en versterking van het ecosysteem. Wijngaard benadrukte de internationale samenwerking van dit consortium binnen Europa en daarbuiten. “We gaan technologie ontwikkelen en patenten aanvragen. Tegelijkertijd zullen we rekening houden met standaarden, zodat we met onze technologie spullen gaan maken die met elkaar werken.”

Toepassingen

De hoge frequenties van 6G maken dat een antenne ook als een radar kan werken. Met deze informatie uit een mobiel netwerk zou een stoplicht zelf verkeer kunnen ‘zien’ aankomen en daarop reageren. Dat maakt het frezen van lussen in de weg die dat werk nu doen, overbodig. De intelligentie en de verwerkingskracht zitten in het netwerk. Technologie gaat van decentraal terug naar centraal: apparaten kunnen dommer worden, want de snelheid van het netwerk is voldoende om  centrale rekenkracht te gebruiken (edge computing), ook bij real-time beeldverwerking. Het consortium ziet daarom ook een mooie toekomst voor drones (ground assisted flight control), al dan niet uitgerust met een veelheid aan sensoren.

Hoe nu verder?

Over de gezamenlijke doelen is bijna anderhalf jaar gesproken. Wie draagt wat bij, wat is de planning, wat als het programma over zes jaar klaar is? De horizon is duidelijk, de financiering is binnen voor fase 1. Die start januari 2024. “We gaan nu aan de bak om straks geld te verdienen,” aldus Wijngaard, die daarmee het economische karakter van het programma nog een keer benadrukte.

Interesse?

Wie interesse heeft kan zich melden via TNO

Congres Digitale Infrastructuur

iBestuur organiseerde op 23 november 2023 de tweede editie van het congres Digitale Infrastructuur. Paul Wijngaard, Senior Alliance Manager bij TNO, nam ons mee in de missie en ambities van het FNS programma. Dit artikel is een korte weergave van zijn bijdrage.

Lees HIER meer artikelen naar aanleiding van het congres

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren