Digitalisering en democratie
Nieuws

Genomineerden Transparantieprijs Over Informatie Gesproken 2023 bekend

Concerndirecteur Provincie Zuid-Holland ontvangt de Transparantieprijs 2022 uit handen van staatssecretaris staatssecretaris Alexandra van Huffelen | Beeld: iBestuur/Erik Jansen

Op 1 mei a.s. reikt staatssecretaris de jaarlijkse ‘Transparantieprijs Over Informatie Gesproken 2023’ uit aan een overheidsorganisaties die zich ingezet heeft om op ‘open wijze’ te communiceren met burgers en bedrijven, waarbij de mens centraal staat. Drie organisaties zijn genomineerd: Gemeente Amsterdam, Interprovinciaal Overleg (IPO) en UWV.

Vorig jaar werd de prijs gewonnen door de Provincie Zuid-Holland. Deze provincie  publiceert sinds 2017 de besluiten van de Gedeputeerde Staten een dag nadat ze zijn genomen en in begrijpelijke taal. Concerndirecteur provincie Zuid-Holland Jan van Ginkel vertelde bij de uitreking dat het twee jaar had gekost om dat voor elkaar te krijgen, maar dat de winst groot is. Dankzij taaltraining en bewustwording schrijven bestuurders hun stukken voor de openbaarheid, waardoor weglakken achteraf nauwelijks nodig is.

Gemeente Amsterdam

Amsterdam was – samen met Utrecht – de eerste gemeente met een speciale informatiecommissaris. Actieve openbaarmaking kreeg daarmee een prominente plek op de bestuurlijke agenda, mede dankzij de steun van de burgemeester. De verschillende stadsdelen bieden nu dezelfde mate van openbaarheid aan de burger. Een van de eerste concrete resultaten is de website Open.Amsterdam. Hier kunnen mensen zoeken naar documenten die de gemeente Amsterdam openbaar heeft gemaakt. Deze documenten hebben te maken met de ideeën, plannen, regels en afspraken van Amsterdam. Op dit moment zijn dat de categorieën: Wob/Woo-verzoeken, Organisatiegegevens, Raadsstukken, Bestuursstukken, Convenanten, Jaarplannen- en verslagen.

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies. Vanuit het IPO spannen de twaalf provincies zich in voor actieve openbaarmaking. Via een gezamenlijk initiatief werken zij samen om documenten openbaar te maken via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Daarnaast werken zij samen bij het aansluiten op het algoritmeregister.

UWV

De Woo sluit aan bij de ambitie van de raad van bestuur van UWV en bij de wens van veel medewerkers om open en transparant te zijn over het werk dat UWV doet. Het landelijk publiceren van de verplichte informatiecategorieën, naast wat UWV zelf wil publiceren vanuit het maatschappelijk belang, gebeurt in verschillende fasen. Veel informatie van UWV is al online beschikbaar, zoals jaarplannen, organisatiegegevens, klachtenoordelen en verslagen van de raad van bestuur. De komende tijd wordt hier stapsgewijs informatie aan toegevoegd, zoals de voorleggers van RvB-verslagen, onderzoeksrapporten, convenanten en documenten over hoe UWV opdrachten uitvoert. De divisies en organisatieonderdelen zijn hier nauw bij betrokken via het programma OpenUWV.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het Instituut Maatschappelijke Innovatie en Open State Foundation hebben onderzoek gedaan naar de transparantie van overheidsinformatie. Het ministerie van OCW is met gemiddeld 70 dagen voor het tweede jaar op rij in vergelijking met andere ministeries opvallend snel met het afhandelen van verzoeken. Bijna de helft van de Woo-verzoeken handelde OCW af binnen de wettelijke termijn van de Woo. OCW scoort ook het hoogst op de Woo Readiness Index; die geeft de mate aan waarin elk ministerie is voorbereid op de Woo. Bij OCW wordt de Woo uitgevoerd in het ‘Programma Implementatie Wet Open Overheid’, onderdeel van het programma ‘OCW Open’.

Meld u nu aan voor de livestream

De ontbijtsessie wordt live uitgezonden en is na aanmelding online te volgen. Kijkers kunnen via Mentimeter meestemmen voor de transparantieprijs Over Informatie Gesproken.

Meld u nu aan via deze link.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren