Handige Jip en Janneke

Dé kansen voor innovatie in de zorg liggen bij de care en de zorg voor chronische patiënten. Jip en Janneke willen best gebruikmaken van technologie in huis en e-healthtoepassingen, maar hoe kom je eraan? Hoe weet je wat betrouwbaar is en wie heeft er het geduld om je wegwijs te maken als het bij herhaling vraagt om uitleg?

De Europese ministers op het terrein van health hebben onlangs een belangrijk inzicht gedeeld; bij het gebruik van e-health spelen patiënten een centrale rol. Samenwerking met en tussen zorgprofessionals, IT-bedrijven en patiënten is nodig om e-healthtoepassingen te bevorderen. Een keuze voor uitwisseling van best practices en het coördineren van al het aan e-health gerelateerde beleid in een internationale markt. Europa staat voor het bevorderen van de interoperabiliteit van zorgsystemen en wil ook zorg-IT financieel stimuleren.

Wat kunnen we als (gemeentelijke) overheden met de e-healthambitie van Europese ministers? De decentralisatie van de langdurige zorg naar gemeenten moet hand in hand gaan met de transformatie van de uitvoering. De daadwerkelijke implementatie van al die mooie technologische mogelijkheden vindt in de lokale setting plaats, dicht bij de mensen. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, meer zelfredzaamheid en het benutten van sociale verbanden in de buurt en van vrienden en familie. Als Jip of Janneke professionele hulp nodig heeft, dan moeten zij dat dichtbij, in hun eigen leefomgeving en op maat kunnen krijgen.

Dé kansen voor innovatie in de zorg liggen bij de care en de zorg voor chronische patiënten. Jip en Janneke willen best gebruikmaken van technologie in huis en e-healthtoepassingen, maar hoe kom je eraan? Hoe weet je wat betrouwbaar is en wie heeft er het geduld om je wegwijs te maken als het bij herhaling vraagt om uitleg? Het wordt tijd voor een goede aanpak van de implementatie van beschikbare technologie in de zorg. En dan wel graag die technologie die conform de Europese doelen interoperabel is, gebruikersvriendelijk en veilig.

Verschillende gemeenten in ons land hebben afgesproken te willen samenwerken op de Digitale Steden Agenda, gericht op de toepassing van ICT in maatschappelijke vraagstukken. Voor de ‘zorgende stad’ betekent dit een bottom-up innovatiestrategie met oog voor de menselijke maat en de inzet van netwerken van patiënten en professionals. Het gaat om praktische toepassingen, zoals elektronische herhaalrecepten, inzicht in laboratoriumuitslagen en thuismonitoring van gezondheidsparameters na ontslag uit een ziekenhuis.
Eén ding is heel duidelijk: zonder ondersteuning van het gebruik van technologie gaat het niet lukken. Wat mij betreft werken we in onze gemeenten met laagdrempelige ‘city-labs’; plekken voor de goede ondersteuning van en samenwerking met burgers én het benutten en versterken van de ‘innovatiepotentie’ van bedrijven en kennisinstellingen. Jip en Janneke kunnen leren met nieuwe technologie om te gaan; samenwerking en handigheid, daar draait het om bij zorginnovatie. Laten we stoppen met praten en gewoon gaan doen!

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren