Blog

Het potentieel is groot

De overheid bezuinigt. We moeten met minder mensen meer doen. Dat betekent beter gebruik maken van het beschikbare potentieel. Maar die kennis zit verspreid over honderden organisaties.

De overheid bezuinigt. We moeten met minder mensen meer doen. Dat betekent dat we beter gebruik moeten maken van het beschikbare potentieel. En dat potentieel is groot. Overheidsbreed is enorm veel kennis beschikbaar, maar die kennis zit verspreid over honderden organisaties. Hoe vind je dan de juiste persoon? Er zijn genoeg ambtenaren die hun kennis en ervaring elders binnen de overheid in willen zetten, maar hoe brengen we dat aanbod bij de juiste vraag? Dat is de uitdaging waarvoor we als overheid momenteel staan.

De oplossingsrichting is ook duidelijk. Op internet bestaan geen afstanden of organisaties. Daar zijn we allemaal verbonden. Online kunnen we inzichtelijk maken wie welke kennis heeft en wie welke kennis nodig heeft. Door een online marktplaats van arbeid te creëren (zie ook deze blog) kunnen we vraag en aanbod bij elkaar brengen en het overheidsbrede potentieel beter benutten. Daarbij heb ik het niet alleen over voltijdse vacatures (daarvoor bestaat Werken bij de overheid al), maar voor elke klus waarvoor specifieke kennis nodig is.

Tegelijkertijd kunnen ambtenaren de marktplaats gebruiken om op zoek te gaan naar werk dat ze leuk vinden en bij hun kwaliteiten past. Door klussen te doen en mee te draaien in projecten bij andere organisaties groeien ze in hun vak en doen ze nieuwe ideeën op. Deze manier van werken biedt de mogelijkheid om meer ondernemend te zijn in je werk en zelf sturing te geven aan je ontwikkeling. Het is een kans om eens bij een andere organisatie te kijken en iets nieuws te proberen. Van werknemer naar werkondernemer dus.

Een marktplaats van arbeid

Met online vacaturebanken zijn we al geruime tijd bekend, maar de laatste jaren wordt het ook steeds normaler om een internetsite te raadplegen als je een klus hebt, bijvoorbeeld Odesk of Taskrabbit in de Verenigde Staten of in Nederland Werkspot of de klussenbank van Marktplaats.nl. Aan die sites kunnen we een voorbeeld nemen. Door een online marktplaats van klussen en taken te creëren binnen de overheid is het minder vaak nodig om expertise van buiten in te huren en kunnen we zodoende besparen op externe inhuur.

Het vergroten van de mobiliteit en het efficiënter maken van de interne arbeidsmarkt is een actueel thema binnen de overheid. Zo zijn er diverse regionale initiatieven om werknemers uit te wisselen tussen overheidsorganisaties, zij het meestal op basis van voltijdse vacatures. Ook wordt veel gewerkt met flexibele pools, bijvoorbeeld van managers en projectleiders of in de bedrijfsvoering (ict-pools), maar vaak gaat het om kleine en overzichtelijke groepen. Een overheidsbrede marktplaats voor arbeid en kennis ontbreekt nog.

Zelfstandig ondernemende ambtenaren

Steeds meer ambtenaren willen verder kijken dan hun eigen organisatie. Ze willen leuk en afwisselend werk doen en groeien in hun vak door elders nieuwe ervaringen op te doen. Het ministerie van BZK heeft het over de hybride ambtenaar, zoals de zelfstandige publieke professional (zpp’er), die naast zijn functie als ambtenaar als zzp’er aan de slag gaat bij andere overheidsorganisaties. Ook binnen de overheid zitten steeds meer ambtenaren in flexibele constructies of werken in verschillende projecten of bij meerdere organisaties.

Vaak worden afspraken gemaakt tussen medewerker en leidinggevende, bijvoorbeeld om enkele maanden elders mee te doen in een project of om een dag in de week beschikbaar te zijn voor klussen. De medewerker ontwikkelt zich en wordt daarmee ook weer interessanter voor zijn organisatie. Een online marktplaats is niet alleen een oplossing om overheidsbreed kennis beter te benutten, maar ook een mogelijkheid voor werknemers om zich te ontplooien en zelf meer initiatief te nemen in hun werk. Het mes snijdt aan twee kanten.

De medewerker centraal

Voor een dergelijke marktplaats moeten twee zaken geregeld worden. Enerzijds moet in kaart worden gebracht welke taken en klussen open staan, anderzijds welke mensen daarvoor beschikbaar zijn. Kortom, er moet een match worden gezocht tussen de vacature en het profiel. Daartoe moet inzichtelijk worden wat iemands kennis en ervaring is. Als ambtenaar moet je jezelf presenteren. Je curriculum vitae, je profiel op LinkedIn, je opleidingen, capaciteiten en interesses kun je bij elkaar brengen in je online portfolio of e-portfolio.

Voor medewerkers moet het zo simpel en leuk mogelijk zijn om een volledig profiel te maken. Dat kan door profielinformatie die al online staat (bijvoorbeeld op LinkedIn, Ambtenaar 2.0 of Pleio) in te zetten, door cursussen uit online leeromgevingen en catalogi toe te voegen (bijvoorbeeld Leer-Rijk of Moodle) en door gebruik te maken van je eigen netwerk. Het uitgangspunt moet zijn dat de medewerker centraal staat, controle houdt over zijn profiel en de middelen krijgt aangereikt om een dergelijke omgeving zo goed mogelijk te benutten.

Samenwerkingsverband

Als we het potentieel van de overheid beter willen benutten en medewerkers in staat willen stellen om hun potentieel beter in te zetten en verder te ontwikkelen, dan hebben we een brede blik nodig. Met ‘breed’ bedoel ik in de eerste plaats overheidsbreed: een gemeentesecretaris die specifieke expertise zoekt, moet die kunnen vinden bij een naburige gemeente of nabije overheidsorganisatie. Daarnaast moeten we met een brede blik kijken naar alle technische mogelijkheden en daar maximaal gebruik van maken. We leven in een online wereld.

Tenslotte moeten we organisatorisch breed kijken. Op verschillende plekken binnen de overheid wordt nagedacht over deze vragen en het risico bestaat dat we dubbel werk gaan doen. Juist door bestaande initiatieven met elkaar te verbinden kunnen we zorgen voor 1+1=3. Een online marktplaats van arbeid kan op verschillende manieren worden ingezet en geschikt gemaakt voor meerdere doelstellingen, regio’s en organisaties. Ook kan verbinding worden gelegd met externe kennis en platformen.

Aan de slag

In Wij, de overheid heb ik geschetst hoe de overheid eruitziet in de netwerksamenleving. De ideeën die in dat boek worden genoemd kunnen nu al worden toegepast om de overheid te verbeteren. Daar wil ik dit jaar mee aan de slag gaan. Een goede eerste stap is om te werken aan een platform waar ambtenaren op zoek kunnen gaan naar nieuwe uitdagingen en we tegelijkertijd het potentieel van de overheid beter in kunnen zetten. Het wordt tijd dat we echt over de grenzen van overheidsorganisaties heen kijken.

Dit is geen project dat door één persoon of organisatie getrokken kan worden. Het gaat immers over de grenzen van organisaties heen. Daarom wil ik een programma in het leven roepen waar zo veel mogelijk organisaties aan deelnemen die met deze vraag worstelen: Hoe brengen we zo goed mogelijk vraag en aanbod van kennis binnen de overheid bij elkaar? Dat begint met het vinden van partners, maar ook door gebruik te maken van wat er nu al is om snel de eerste stappen te zetten. Wie doet er mee?

 • Ad Gerrits (gem.Nijmegen) | 30 januari 2013, 13:40

  Toevallig deze week een sessie gehad over werving en selectie en gebruik van social media. Daar o.a. geleerd dat LinkedIn tegenwoordig echt DE plek is om dit soort dingen te doen. Met veel meer mogelijkheden dan ik kende, ook voor bedrijven. Waarom niet daar bij aansluiten? Als overheid hebben we weinig te verbergen en vergroot je de kans op goeie mensen door het bereik te vergroten tot buiten de overheid.

 • Davied van Berlo | 31 januari 2013, 08:38

  Ad, kun je me iets meer zeggen over de mogelijkheden van LinkedIn achter de schermen?

  Uiteraard moet je gebruik maken van de informatie die mensen al in LinkedIn hebben zitten, maar er is veel meer informatie online beschikbaar die een beeld geven van waar jij goed in bent en waar je interesse in hebt.

  Als het over vacatures gaat, dan kun je betalen per keer, maar voor klussen en snel iemand daarvoor vinden is die drempel te hoog. Het gaat niet om vacatures, maar om een andere manier van werk verdelen, overheidsbreed.

 • Marto Boes (Kadaster) | 1 februari 2013, 15:43

  Beste Davied,
  Veel van je ideeen, idealen en doelstellingen hebben een uitwerking gekregen binnen de “Flexpool Publieke Sector”.
  Het is een marktplaats waar een groeiend aantal organisaties (inmiddels meer dan 40) hun tijdelijke “klussen“publiceren. Medewerkers uit alle aangesloten organisaties kunnen daar op reageren. Het initiatief ligt bij de medewerker. Ontwikkeling staat centraal. Medewerker stelt eigen profiel op (uiteraard kan bestaand linked in profiel gedownload worden), bepaalt zelf waarop hij reageert en of hij “zichtbaar” wil zijn in het systeem. Bestaande dienstverbanden blijven in stand. Slechts kale loonkosten worden doorberekend. Flexpool Publieke Sector is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk.
  Kijk op “www.flexpoolpubliekesector.nl”
  En op je vraag wie er mee doet is mijn antwoord: ik!

 • Bert Verboom Deelgemeente Delfshaven in Rotterdam | 13 februari 2013, 14:00

  Op dit moment profileer ik mij als flexibele gemeenteamtenaar binnen het Concern Rotterdam. Ik pak klussen aan buiten mijn deelorganisatie naast mijn leidinggevende taak.
  Bijvoorbeeld als Docent, trainer/coach of dagvoorzitter. Klussen die nu lopen gaan over middelmanagement ontwikkeling, het opleiden interne trainingsacteurs(Acteurspool)en het ontwikkelen van trainingsmodules .
  Het concept ZPPer spreekt mij aan en wil daar meer over weten!
  Mijn vraag aan jullie :
  Kennen jullie ook flexpoolen binnen de overheid die in ontwikkeling en begeleiding gespecialseerd zijn?
  Ik zou graag ook buiten de grenzen van Rotterdam aan de slag gaan. Grt Bert Verboom

 • Davied van Berlo | 14 februari 2013, 08:51

  Naar aanleiding van deze blog heb ik veel reacties gehad en veel mensen gesproken. Mijn conclusie is dat er al heel veel platformen en flexpools zijn, maar dat die vaak gericht zijn op vacatures en niet op klussen en dat te veel nadruk ligt op de organisatie ten opzichte van de individuele medewerker.

  De vraag die Bert stelt sluit daar volgens mij op aan: Hoe kun je als zelfstandig ondernemende ambtenaar overheidsbreed klussen vinden zodat je jezelf verbreedt en ontwikkelt. Dat lijkt me een goed uitgangspunt voor zo’n platform. De medewerker centraal.

 • Richard Raats | 14 februari 2013, 10:27

  Ha Davied,

  Er zijn inderdaad hele goede oplossingen beschikbaar. Na het weekend stuur ik je wat meer informatie toe. Partnerverbanden worden meer en meer waardevol. De focus op ‘waar ben ik goed in’ en ‘wat moet ik laten’ wordt een serieuze uitdaging zolang mensen in 36-urige opdrachten per week blijven denken.

  Mvrgr. Richard

 • Robert Grijseels (SZW) | 14 februari 2013, 11:03

  Beste Davied, ik denk dat er een flexpool is die aan je wens voldoet: http://www.flexbee.nl.. Doelstelling hiervan is juist dat professionals buiten hun eigen organisatie met tijdelijke klussen hun talent kunnen ontwikkelen. Het is natuurlijk de vraag of dit in de praktijk ook zo werkt. De nadruk op vacaturestellingen herken ik wel. Binnen SZW is men tevens gestart met het concept “stapelbanen”. Ook hierbij krijgen medewerkers de gelegenheid om, ook buiten de publieke sector, nieuwe activiteiten in tijdelijk verband te ontplooien.

 • Davied van Berlo | 15 februari 2013, 08:35

  @Richard Dank voor het meedenken. Ik kijk uit naar je inbreng!

  @Robert Flexbee ken ik inderdaad. De uitdaging is om dat soort initiatieven te verbreden en te verbinden. De medewerker en zijn profiel/portfolio moeten centraal staan. Een professional moet zich kunnen presenteren met zijn kennis, zijn ervaring, zijn opleidingen, etc. Die klus komt daarna wel.

 • Robin Naar | 10 september 2019, 15:27

  Matchingsplatform Elyze is live. Het matched overheidsklussen aan overheidsmedewerkers. Ik heb de afgelopen jaren gezien dat er binnen de overheid voldoende klussen zijn en hiermee ontsluit ik voor zowel de manager als de medewerker een (klussen) netwerk die ze tot aan gisteren niet hadden.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren