Overheid in transitie
Interview

Hoe het Rijk de schaarste aan gespecialiseerde IT-professionals aanpakt

I-vakmanschap een grote uitdaging voor het Rijk. | Beeld: shutterstock

I-vakmanschap is dan een prangend thema in de I-strategie Rijk. Een van de grote hordes is de schaarste aan gespecialiseerde IT-professionals aanpakken. Hierbij wordt breed ingezet. “We hebben niet alleen hebben meer gespecialiseerde IT-medewerkers nodig. Ook bij het niet-IT-personeel zijn digitale kennis en vaardigheden onmisbaar,” zegt portefeuillehouder Magchiel van Meeteren.

Opleiding en training

Inmiddels zijn er meerdere initiatieven opgestart om het thema invulling te geven. Niet alleen krijgen de verschillende onderdelen van de rijksorganisatie ondersteuning in de vorm van opleidingen en trainingen om de IT-kennis en -kunde van hun personeel op peil te houden. Ook worden leerpaden ontwikkeld. De samenwerking met het hoger onderwijs onder de noemer I-partnerschap staat hoog op de agenda.

De inspanningen in het hoger onderwijs zijn vorig jaar nog een tandje opgevoerd met het I-doctoraat-programma. Doel hiervan is promovendi vanuit het onderwijs aan te trekken om voor hun promotie de digitaliseringsvraagstukken van de Rijksoverheid aan te snijden. Sinds de twee jaar dat het programma loopt, zijn er zo’n dertig promovendi bij de Rijksoverheid geland.

Elkaar niet beconcurreren

Bij het Rijk zijn zo’n 3.000 IT-vacatures. Tel daarbij op de legacyproblematiek en de vergrijzing van medewerkers (een derde is ouder dan 55 jaar) en er is een serieus probleem. Ook voor de bureaus die tijdelijk IT-medewerkers aan ons leveren, wordt het lastiger, zegt Van Meeteren. “We moeten we elkaar binnen het Rijk niet blijven beconcurreren in het werven van IT-mensen, maar meer samen optrekken. We willen de Rijksoverheid in onze arbeidsmarktcampagnes immers als aantrekkelijke ICT-werkgever branden. Dat moet je centraal doen. Dat vergt verder een goede samenwerking tussen IT- en HR-kolom. I-vakmanschap staat dan wel in de I-strategie, uiteindelijk is het onderdeel van een breder HR-vraagstuk.”

Implementatie Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening

De implementatie in juli dit jaar van het KWIV, kort voor het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening, gaat volgens de CIO van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een beter beeld geven van de aanwezige IT-kennis en -vaardigheden binnen het Rijk. Het KWIV, een verbijzondering binnen het Functiegebouw Rijk, moet de monitoring op IT-gebied structureren en een beter inzicht in de in-, door- en uitstroom van de IT-medewerkers geven.

Magchiel van Meeteren: “Met het KWIV kunnen we beter zien of beschikbare kennis in lijn is met wat we nodig hebben, dus op welke IT-competenties we een extra inspanning in de in- en doorstroom moeten doen. Het KWIV-profiel maakt het voor IT’ers bovendien makkelijker om zich professioneel te ontwikkelen binnen het Rijk.”

 

Binden en boeien

De uitgaven aan de externe inhuur van IT-specialisten zijn hoog. “Dat is zonde. Je investeert in kennis die zich buiten je organisatie bevindt. Het liefst investeren we in eigen medewerkers om kennis in eigen huis te houden.”

Van Meeteren zegt toe te willen naar ‘meer gamechanger-achtige ingrepen’. “We zijn een enorm grote organisatie, dus het moet makkelijker worden naar andere onderdelen binnen het Rijk over te stappen. Dat vergroot de carrièrekansen”, zegt Van Meeteren. “We komen dan wel uit de bus als populairste werkgever, het blijft wezenlijk om voldoende mensen aan ons te binden en IT’ers een werkomgeving te bieden waarin ze continu worden uitgedaagd, zodat ze bij de Rijksoverheid willen blijven.” Tegelijkertijd, stelt hij, is de krappe arbeidsmarkt op dit moment een gegeven, waartoe ook de Rijksoverheid zich moeten leren te verhouden. Dat vereist ook een andere aanpak op het gebied van IT, zoals verdergaand hergebruik en standaardisatie van processen en systemen en arbeidsbesparende technologie.

Dit is een verkorte versie van het artikel dat gepubliceerd is in iBestuur Magazine #47.
Nog geen gratis (online) abonnement? Klik HIER

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren