Data en ai
Blog

Hoe laten we elke organisatie profiteren van de kansen die data delen biedt?

Allerlei initiatieven bestaan en ontstaan om gecontroleerd data te delen en te interpreteren zonder tussenkomst van mensen. Maar niet iedereen kan profiteren van deze kansen.

Implementaties van berichtstandaarden zijn kostbaar, standaardisatieprocessen duren lang en vaak blijkt er in de praktijk toch niet sprake van één standaard.

Data delen is essentieel om de kansen van artificial intelligence en data-gedreven innovaties te benutten. Allerlei initiatieven bestaan en ontstaan om gecontroleerd data te delen en te interpreteren zonder tussenkomst van mensen. Deze initiatieven zijn echter niet voor elke organisatie toegankelijk of bruikbaar en dus profiteert niet iedereen van deze kansen. Vooral voor kleinere organisaties zijn er drempels. Dit wil ik graag aanpakken.

Traditioneel speelt berichtstandaardisatie een belangrijke rol in digitalisering en data delen. In veel sectoren brengt dit grote efficiëntieverbeteringen en vermindering van fouten. Voor integratie van IT-systemen, ook over organisatiegrenzen heen, zijn berichtstandaarden essentieel. Deze traditionele manier van het realiseren van interoperabiliteit wringt echter met de huidige tijdsgeest. Implementaties van berichtstandaarden zijn namelijk kostbaar, standaardisatieprocessen duren lang en vaak blijkt er in de praktijk toch niet sprake van één standaard. Dit leidt ertoe dat voornamelijk grote organisaties voordeel behalen, er alsnog veel afstemming en maatwerk nodig is en er niet efficiënt ingespeeld kan worden op actuele ontwikkelingen, zoals veranderende behoeftes en wetgeving.

Linked data is een meer flexibele oplossing om interoperabiliteit te realiseren. Waar berichtstandaarden een vooraf vastgestelde structuur kennen, zorgt linked data voor een kleinere, vraag gestuurde datasamenstelling. Overheden stimuleren linked data om hergebruik, openheid en kwaliteit van hun data te verbeteren en er zijn toepassingen voor het bedrijfsleven. Toch is het gebruik ervan in veel sectoren nog niet vanzelfsprekend. De huidige manier van data delen en het toepassen van linked data liggen vaak ver uit elkaar. Het vraagt om meer aanpassingsvermogen in bedrijfsprocessen en om inpassing van nieuwe technologie. Dit vormt voor veel organisaties nog een te grote hindernis.

Als we willen dat alle organisaties, groot én klein, de kansen van data delen kunnen benutten, ben ik ervan overtuigd dat we er nog niet zijn. Het is niet óf berichtstandaardisatie óf linked data, maar het beste van beide. Laten we streven naar betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van bestaande initiatieven voor data delen. Daarnaast is er mijns inziens behoefte aan instrumenten die de adoptie van linked data vereenvoudigden en een transitie tussen berichtstandaardisatie en linked data ondersteunen.

Met mijn collega’s bij TNO werk ik aan de beantwoording van deze vraagstukken in diverse sectoren, bijvoorbeeld samen met de uitzendsector. Ik zet me ervoor in om oplossingen te realiseren waardoor iedereen écht profiteert van data delen in de praktijk. Heeft u ideeën hoe de drempels te verlagen, doe dan met ons mee!

Linda Oosterheert is consultant bij TNO

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren