Overheid in transitie
Nieuws

I-strategie 2021-2025 half augustus naar Tweede Kamer

Op dinsdag 6 juli stemde het overleg van secretarissen-generaal in met de nieuwe I-strategie. Half augustus staat de I-strategie op de agenda van de ministerraad en vrijwel direct daarna gaan de stukken door naar de Tweede Kamer.

In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer worden vier politiek-bestuurlijke rode draden van de I-strategie beschreven.

1. Het versterken van de uitvoering. Daar horen elementen bij als het centraal stellen van de burger in (digitale) dienstverlening aan de voorkant, terwijl we tegelijkertijd gaan investeren in de achterkant (onder de motorkap); bijvoorbeeld door het wegwerken van legacy en waarmee ruimte kan ontstaan voor vernieuwing.
2. Het verantwoord benutten van de mogelijkheden van data. Daarbij geldt data als vertrekpunt voor beter beleid, processen en innovatievere besluitvorming. Maar zeker ook het sneller kunnen inspelen op maatschappelijke verandering. En dit alles natuurlijk wel met aandacht voor de impact op grondrechten en publieke waarden bij de inzet van datatechnologie.
3. De mens als sterkste schakel. Het digitaal transformeren vraagt om investeren in mensen, organisaties en cultuur. Termen die daarbij horen zijn onder andere ambtelijk vakmanschap, I-vakmanschap en digitaal leiderschap. Maar ook de notie dat het onomkeerbare hybride werken hoge eisen stelt aan de digitale weerbaarheid van medewerkers.
4. Een open en transparant overheid. Transparantie en inzicht zijn randvoorwaardelijk voor het vertrouwen van parlement en maatschappij. Actieve openbaarmaking en het versterken van de informatiehuishouding zijn daar onderdelen van.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren