Video

iBestuur College ‘Online inwonersparticipatie met de Omgevingswet’

Ons tweede online college is bedoeld voor overheden die werk willen maken van online inwonersparticipatie. De Omgevingswet draagt de belofte van participatie in zich. Inwoners moeten mee kunnen praten over omgevingsvisies. Nieuwe technologieën als AI bieden mogelijkheden voor digitaal participeren, echter is dit nogal eens een loze belofte. Het moet goed ingebed worden in de beleidscyclus. Daarbij moeten gemeenten de wereld van digitale geodata eigen moeten maken.

Wat, wie, wanneer?

  • Wat: video van 60 minuten
  • Met: Wolfgang Ebbers, Gerd Weitkamp en Edwin Fennema
  • Wanneer: op eigen moment te bekijken
  • Aanmelden om de video te kunnen bekijken
  • Meer informatie

Wolfgang Ebbers, bijzonder hoogleraar ICT en strategisch innoveren in de publieke sector en principal adviseur bij PBLQ
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden overheden geacht inwoners te betrekken bij de besluitvorming over de eigen leefomgeving. Elektronisch participeren blijkt echter vaak een loze belofte. Welke hindernissen moeten genomen worden?

Gerd Weitkamp, universitair docent Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
Hoe ontwikkel je als overheid, bedrijven en burgers samen een omgeving waar mensen zich blij voelen? Welke kansen biedt de technologie van vandaag? Bijzondere aandacht voor gebruik van Virtual Reality.

Edwin Fennema, expert op het gebied van Extended Reality bij Geodan
Een handleiding in zakformaat voor het omgaan met data in de context van binden en besturen. Hoe organiseer je de digitale relatie tussen overheid en inwoners?

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren