Nieuws

iBestuur Congres 2015 krijgt een acht

Het iBestuur Congres 2015 op 14 januari in Den Bosch kreeg van de bezoekers gemiddeld een dikke acht. Tweederde van de bezoekers was afkomstig uit de (i)overheid. Het aandeel van de rijksoverheid is gedaald naar 37 procent van het totaal. De belangrijkste kritiek betrof de soms te volle subsessies.

Digicommissaris Bas Eenhoorn kreeg een hoge waardering voor zijn verhaal.

Ruim veertig procent van de bezoekers vulde een nagestuurde evaluatie in. Zij waren over het algemeen positief over de organisatie en de sfeer en waardeerden met name de plenaire openingssessie (met minister Stef Blok en Digicommissaris Bas Eenhoorn) en de afsluiting met ‘geluksambassadeur’ Leo Bormans. Uitschieters waren verder CPNB-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer (‘geweldig’, ‘topspreker’ en ‘wat een energie’). En de sessie over de digitalisering van het justitiedomein met Nicole Stolk, pSG en CIO VenJ, en Dick Heerschop, CIO Nationale Politie (“Inhoudelijk goed verklaard welke keuzes worden gemaakt en wat de uitdagingen zijn.”). Bezoekers vanuit het rijk, uitvoeringsorganisaties en bedrijfsleven kwamen gemiddeld tot een 8,1 als eindcijfer; alleen de ‘overige overheden’ (gemeenten, provincies, waterschappen) gaven gemiddeld een 7,6.

Volle sessies

De vraag wat ze hebben gemist beantwoordden de bezoekers vooral met verwijzingen naar sessies die bij aankomst al vol bleken; een aantal malen paste het aantal geïnteresseerden niet in het zaaltje, zoals bij Roadmap Digitaal 2017, of De Esten doen het beter. Ook de beperkte tijd die er aan het eind van sessies was om te discussiëren wordt als tekortkoming genoemd. Veel respondenten zouden het internationale perspectief graag een volgende editie nog wat meer zien. Overigens had ruim eenderde geen enkele suggestie voor verbetering.

Niveau vasthouden

Enkele uiteenlopende, maar ook typerende uitspraken van degenen die een evaluatie invulden: “Sprekers: vooral niveau vasthouden. Het is belangrijk dat een Blok en Eenhoorn laten zien dat ze dit belangrijk vinden. Zo blijven de CIO’s en CEO’s ook komen en gaat het écht ergens over”; “De formule van het iBestuur Congres als ‘opwekkingsbijeenkomst’ (de inspiratiefactor) wordt mijns inziens langzamerhand wat aftands. Wat ik mis is meer ‘bezinning’, over wat er goed gaat, maar ook welke (nieuwe) problemen de elektronische overheid uitlokt. Dus de spanning tussen ‘beloftes’ en (onvermoede) gevolgen/bijwerkingen en hoe daar mee om te gaan.”

Wilt u meer weten? Download hier de evaluatie van het iBestuur Congres 2015!

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren